Læsetid: 5 min.

Lad os så få de trængselsafgifter

København vil som by gerne gøre en indsats på miljøområdet, men regeringen stiller sig f.eks. i vejen for de afgifter på biltrafik, som andre storbyer allerede har indført med succes. Det er på tide, at den tager et overordnet politisk ansvar - også i EU, hvor der i dag er ekstraordinært møde
15. februar 2007

I dag afholder EU et ekstraordinært energiministermøde for at drøfte EU's fremtidige energiplan. EU-kommissionen har lagt op til et mål om at reducere CO2-udslippet med 20 procent inden år 2020. Men for at forhindre den globale temperatur i at stige mere end to grader er det nødvendigt at sikre en langt mere markant reduktion i EU's drivhusgasudslip. Stiger temperaturerne over de to grader, nærmer vi os et niveau, hvor den globale opvarmning kan føre til uoprettelige klimakatastrofer. Som miljøborgmester i Københavns Kommune mener jeg, ligesom den samlede opposition i Folketinget, at den danske regering skal lægge pres på EU-forhandlingerne om den fremtidige fælles energipolitik. Hvis vi vil undgå, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren når et katastrofalt niveau, må målet for EU's klimaindsats strammes, så ambitionen i stedet bliver en reduktion af CO2-udledningen på 30 procent inden år 2020.

Regeringen har tidligere meldt ud, at det overordnede mål for EU's klimaindsats bør være at holde den globale temperaturstigning på under to grader. Men om regeringsparterne er villige til at presse på med en skærpelse af EU-kommissionens forslag til energiministermødet er stadig uvist. Regeringen kalder målet om 20 procent reduktion af CO2 for ambitiøst, og det på trods af at de 20 procent ikke er nok til at leve op til den tidligere fastlagte målsætning om at undgå stigninger på mere end to grader i den globale temperatur set i forhold til førindustriel tid.

Derfor er det i mine øjne yderst kritisabelt, at Danmark under EU-forhandlinger om den fremtidige klimapolitik ikke har støttet op om Tyskland, England, Sverige, Frankrig og Italien - lande som alle støttede 30 procent-målsætningen. Det kan ikke være rigtigt, at et land som Danmark, der tidligere blev anset som foregangsland på miljøområdet, ikke stiller større krav til den fremtidige energimæssige udvikling i EU.

Med udgangspunkt i FN's klimarapport, hvoraf det tydeligt fremgår, at den menneskeskabte CO2-udledning er medskyldig i den globale opvarmning, er det nødvendigt, at der bliver gjort en indsats for at rette op på vor tids synder. De mange år, hvor vi uvidende og ufortrødent har udledt enorme mængder af CO2 i atmosfæren, bl.a. ved afbrænding af fossile brændsler, flytrafik, biltrafik mm., må vi nu rette op på.

FN's klimarapport gjorde det klart, at hvis vi ønsker en fremtid uden fortsat stigende overfladetemperaturer, stigninger i havenes temperatur, vandstandsstigninger, hedebølger og tropiske storme, så er det nødvendigt med stor politisk vilje og alvorlige adfærdsmæssige ændringer. Der er et tydeligt behov for politiske tiltag, der kan sikre en reduktion af CO2-udslippet og en fremtid uden store klimatiske omvæltninger. Tiltag, som skal foregå på alle niveauer - globalt, nationalt, kommunalt og lokalt.

Vågn op til dåd

Som miljøborgmester i Københavns Kommune vil jeg gøre mit for at styrke den kommunale og lokale indsats. For selvom det er en global klimamæssig udfordring, vi står overfor, er CO2-udledning også en sag, der bliver taget alvorligt i Københavns Kommune.

Ikke overraskende viser nye undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser, at vejtrafikken er skyld i en stigning på 48 procent i CO2-udledningen siden 1985. Et tal, som jeg ikke mener, vi kan tillade os at ignorere. Det er på tide, at regeringen vågner op og indser, at trafikken er en af Københavns største miljømæssige udfordringer. Derfor vil jeg sammen med et flertal på Københavns Rådhus fortsat lægge pres på regeringen for at for lov til at indføre trængselsafgifter i kommunen. Trængselsafgifter vil kunne reducere biltrafikken betydeligt og vil samtidig skabe et økonomisk råderum, som vil gøre det muligt at rette op på det københavnske vejnet og forbedre den kollektive trafik.

For den kollektive trafik trænger til et løft. Den bør gøres billigere, bedre og mere omfattende. Men for at skabe økonomisk grundlag for sådan et løft, er trængselsafgifter en nødvendighed. Rundt om i Europa har en række lande indført trængselsafgifter med succes. Stockholm, London og Oslo har alle inden for det sidste år indført betalingszoner.

I Stockholm medførte trængselsafgifterne en reduktion af biltrafikken på op til 30 procent inden for projektets første måned. Men i Danmark afviser regeringen trængselsafgifter med henvisning til skattestoppet. Men hvis regeringen vil leve op til Kyoto-protokollens krav, hvor Danmark har sat sig det ambitiøse mål at reducere CO2-udslippet med 21 procent i forhold til 1990 niveau, skal der andre boller på suppen. Så lad det være slut med den stærke politiske berøringsangst over for trafikområdet, og lad os få reduceret biltrafikken i København. Jo færre biler i byen, jo mindre drivhusgas i atmosfæren. I København skal vi gøre vores for at mindske den globale opvarmning, men det kræver, at regeringsparterne vågner op til dåd og giver os lov til at sætte ind mod den udfordring, vi står overfor.

Også virksomhederne

Ud over forslag om trængselsafgifter og andre tiltag til at få reduceret biltrafikken og CO2-udledningen i København vil vi fortsat arbejde for at gøre det endnu mere attraktivt at være cyklist i København, til fordel for både miljøet, vores sundhed og trivsel her i København. Der er derfor afsat 75 mio. kr. over de næste tre år, der skal forbedre forholdende for byens cyklister. Pengene skal blandt andet anvendes til bedre cykelparkering, flere cykelstier og grønne cykelruter. Målet er at få endnu flere københavnere til at vælge cyklen frem for bilen.

For at reducere den trafikale CO2-udledning i København er det dog ikke alene nok med trængselsafgifter, mere kollektiv trafik og øget cyklisme. For kommunens CO2-udledning stammer ikke kun fra den stigende biltrafik. Også de københavnske virksomheder er med til at øge koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren. Derfor arbejder vi på, at flere virksomheder indfører miljøledelse. Københavnske virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer, kan søge rådgivning i Københavns Miljønetværk.

Ved indførsel af god husholdning og energibesparende foranstaltninger arbejder virksomhederne aktivt med at reducere deres CO2-udledning. Ligeledes vil vi i Københavns Kommune fortsat igangsætte tiltag til reduktion af kommunens CO2-udledning. Eksempelvis er der i Borgerrepræsentationen enighed om at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at anvende alternative drivmidler som biobrændsel i kommunens køretøjer.

Men selvom vi på lokalt og kommunalt plan sætter kræfterne ind på at reducere CO2-udslippet og ophobningen af drivhusgasser i atmosfæren, er det på tide, at den globale udfordring om fremtidige temperaturstigninger bliver taget alvorligt på et højere niveau.

Det er den danske regerings opgave at lægge pres på EU-forhandlingerne på energiministermødet i dag og til forårets energipolitiske topmøde. Det er nødvendigt at sikre bindende og forpligtende mål, så vi i det europæiske fællesskab kan garantere, at de fremtidige temperaturstigninger ikke overstiger to grader. Det er ved de kommende EU-møder, at regeringen skal vise, at deres miljøpolitik er andet og mere end varm luft. I København venter vi fortsat på, at regeringen beviser, at den er i besiddelse af konkret politisk handlekraft på miljøområdet.

Klaus Bondam (Rad.) er teknik- og miljøborgmester i København

Kronikken i morgen:

Mathilde og Beauty

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her