Læsetid: 4 min.

Landbrugstop med miljøproblemer

37 procent af de landmænd, der står i spidsen for landbrugets egne organisationer, overholder ikke miljøreglerne, viser en gennemgang af de tilsynsrapporter, som kommunerne udarbejder
7. september 2005

Det står skidt til med miljøbevidstheden blandt de landmænd, der står i spidsen for erhvervets egne organisationer og virksomheder. Flere end hver tredje i landbrugstoppen - præcis 37 procent - har således fået besked fra deres kommune om at efterleve gældende regler, sidste gang kommunen kom på rutinemæssigt tilsyn.

Det viser en gennemgang, som Information har foretaget efter at have fået aktindsigt i tilsynsrapporterne for i alt 43 landmænd med dyrehold. De 43 landmænd er medlemmer af Landbrugsrådets præsidium, af Danske Svineproducenters bestyrelse, af Landsudvalget For Svin samt bestyrelserne for de to slagterier Danish Crown og Tican.

Gennem flere år har medierne jævnligt bragt afsløringer af, at enkelte landmænd ikke overholdt miljøreglerne. Informations gennemgang viser, at heller ikke erhvervets folkevalgte repræsentanter som helhed kan holde deres sti ren. Fra højre til venstre i Folketingets Miljøudvalg får landbrugstoppens store antal miljøovertrædelser derfor hårde ord med på vejen:

"Fuldstændig uacceptabelt," siger således Jørn Dohrmann (DF), mens udvalgsformand Eyvind Vesselbo (V) understreger, at "reglerne skal følges." SF'eren Steen Gade foreslår en stramning af lovgivningen, samt at tilsynsmyndighederne i højere grad anvender politianmeldelser.

Stank, fluer og ammoniak

Den mest hyppige miljøovertrædelse blandt de 43 undersøgte landmænd er et utilstrækkeligt flydelag hen over de kæmpestore beholdere, hvor gyllen opbevares. Et tæt flydelag skal dels modvirke fordampning af ammoniak, dels forhindre stank og flueplage for naboer, der bor tæt på landbrugsbedrifter med dyrehold.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan fordampningen af kvælstof fra beholdere uden låg nå op på næsten en tiendedel af gyllen. I den gældende husdyrsbekendtgørelse skal fordampningen derfor holdes nede på én-to procent ved hjælp af flydelag.

Selv om tæt flydelag har været påbudt siden den første vandmiljøplan i midten af 1980'erne, har ikke færre end otte top-landmænd, dvs. 19 procent af de undersøgte, ved det seneste tilsynsbesøg fået besked på at sikre et mere tæt flydelag.

Andre miljøovertrædelser er overproduktion af svin. Blandt de 43 landmænd er der endda en enkelt, der er blevet truet med politianmeldelse på grund af overproduktion. Andre steder har tilsynsmyndighederne kritiseret uforsvarlig opbevaring af griseekskrementerne i stakke på marken, ulovlige afløb, utidssvarende kloakanlæg, spildolie i gylletanke, ulovligt affald på markerne, forkert påfyldning af marksprøjter samt forkert opbevaring eller håndtering af gylle.

Generelt afslører tilsynsrapporterne, at det kniber gevaldigt for store dele af landbrugstoppen at overholde miljøreglerne. At overtrædelserne ikke er en statistisk tilfældighed, dokumenteres af, at kun hver tredje (32 procent) af de 43 landmænd har efterlevet reglerne både ved det nyeste og det forrige tilsyn. Og at flere end hver femte ved begge tilsyn har fået besked på at gøre det bedre, ofte endda om de samme forhold.

Præsidentens flydelag

En af de landmænd, der har måtte indkassere en henstilling om tæt flydelag, er landbrugets absolutte førstemand, formanden for Landbrugsrådets præsidium Peter Gæmelke. I den nyeste tilsynsrapport fra oktober 2002 påpeger Vejen Kommune således om én af Gæmelkes tre gylletanke, at "flydelaget er utilstrækkeligt."

"Det bedste havde selvfølgelig været, hvis der slet ikke var nogen bemærkninger," medgiver Gæmelke, der dog er glad for, at de øvrige forhold på hans tre gårde var i orden. Ifølge Gæmelke hører et utilstrækkeligt flydelag til i "småtingsafdelingen".

"Selvfølgelig skal der være orden i tingene, især når man er folkevalgt, for vi skal være rollemodeller og have styr på vores produktion. Men når det er sagt, må man også huske, at det er Guds natur og levende dyr, vi har med at gøre. Det gør, at man måske ikke til enhver tid kan have alle forhold i orden. Det er ikke sagt som en undskyldning, men som en konstatering," siger landbrugspræsidenten.

Også Per Højgaard Andersen fra Odder, medlem af koncernbestyrelsen i Danish Crown, har i august 2003 fået konstateret for tyndt flydelag på en gyllebeholder. Det er "en lille ting", mener han.

"Vi har haft leca-nødder på i mere end 10 år. Men kommunen syntes, at det var til den tynde side, og så lagde vi noget halm ovenpå," fortæller han.

Ved det forrige tilsyn i november 1998 fik Per Højgaard Andersen også en bemærkning om for tyndt flydelag. Samme påtale to tilsyn i træk tager han roligt: "Det er jo en vurdering: Hvornår er det godt nok, og hvornår er det for tyndt," som han siger.

Ingen bagatelgrænse

Kontorchef Søren Kjær fra Skov- og Naturstyrelsen afviser, at miljøovertrædelserne kan reduceres til småting: "Hvis det var tilfældet, var der jo ingen grund til at regulere. Vi har nogle regler, og vi har et meget omfattende tilsynssystem netop for at sikre, at reglerne overholdes. Det giver ikke mening at tale om småting," som han siger.

Opgjort efter de forskellige organisationer, klarer Landbrugsrådets præsidium sig dårligst. Af de fem præsidiemedlemmer, der har dyrehold, har kun to fået en 100 procent blank påtegning fra kommunen.

Næstværst klarer bestyrelsen for Danske Svineproducenters sig: 43 procent har ikke til fulde efterlevet reglerne.

Dernæst følger Landsudvalget for Svin, hvor 42 procent af medlemmerne har fået bemærkninger, heriblandt en trussel om politianmeldelse på grund af overproduktion, efter det seneste tilsynsbesøg.

Så kommer bestyrelsen for slagteriet Tican, hvor 33 procent har fået bemærkninger.

Bedst klarer de 16 bestyrelsesmedlemmer for Danish Crown sig: 'Kun' 31 procent har fået en bemærkning eller et påbud fra deres kommune.

Sammenlignes de nyeste tilsyn med de forrige, er der en beskeden fremgang at spore: Antallet af landmænd, der ved forrige miljøtilsyn fik besked på at gøre det bedre, var således oppe på 47 procent mod 37 procent ved det nyeste tilsyn.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her