Læsetid: 2 min.

Mere iltsvind og flere alger i danske farvande i fremtiden

Vi får langt mere algesuppe, og iltsvindet vil brede sig til det dobbelte, når klimaændringerne slår igennem. Algerne kan underminere mål i Vandmiljøplan III
21. juli 2006

Forholdene i danske farvande bliver betydeligt forværrede, når den globale opvarmning tager fart i løbet af dette århundrede. Områderne med iltsvind bliver dobbelt så store i fremtiden, og opblomstringen af alger langt værre end i dag.

Det viser nye beregninger fra Danmarks Miljøundersøgelser. DMU har regnet på, hvad en forventet temperaturstigning i havet på fire grader betyder for vandmiljøet over de næste 75 år. Resultaterne bliver offentliggjort i et amerikansk videnskabeligt tidsskrift i januar 2007, oplyser forskningschef Bo Riemann.

"Klimaændringerne peger i retning af, at det vil blive et stigende problem, som vi skal tage alvorligt. Det vil påvirke miljøet markant," siger Bo Riemann. DMU har netop besluttet at gennemføre en omfattende kortlægning af algeforekomsterne i Danmark i de kommende år. Den ulækre suppe af blågrønalger, som lige nu plager badegæsterne ved danske strande, har mange negative effekter på vandmiljøet, der i forvejen er hårdt plaget af kvælstof. Algerne er i stand til at optage kvælstof fra atmosfæren, og luftens kvælstof fører derfor til endnu flere alger. Når de dør, forbruger de ilten i vandet og medvirker til at frigive næringsstoffet fosfor fra havbunden - hvilket igen forplumrer vandet.

"Når vi får stigende iltsvind, kommer der mere fosfor op fra havbunden. Det kan give anledning til massiv forekomst af blågrønalger, fordi der samtidig kommer mere ferskvand ind i danske havområder på grund af øget nedbør," siger DMU's forskningschef.

Alger underminerer

I dag bliver algesølet omkring Danmark transporteret hertil fra de nordlige egne af Østersøen, hvor der er meget lidt salt i vandet, for algerne kan ikke tåle ret meget salt. I fremtidens varmere klima med mere regn kan algerne gro af sig selv i danske farvande. Problemet er, at man slet ikke har indregnet algefaktoren i Danmarks tre vandmiljøplaner til trods for, at algerne bidrager med mindst en tredjedel af det kvælstof, der kommer til Østersøen, siger Bo Riemann.

Dermed kan algerne underminere målsætningerne i Vandmiljøplan III. Jørgen Dan Petersen, direktør i Fyns Amt, advarede på en konference i juni om, at vandmiljøplaner kræver en meget stor sikkerhedsmargin. Man må tage højde for ekstraordinært pres på miljøet under ekstreme klimabetingelser - fuldstændig som ingeniører skal være et godt stykke på den sikre side, når de bygger broer. Ellers bliver det helt umuligt for Danmark at nå kravene i EU's vandrammedirektiv, fastslog amtsdirektøren.En redegørelse fra Miljøstyrelsen har netop afsløret, at Danmark er meget langt fra de EU-krav til vandets kvalitet, vi skal nå i 2015. Mindst 90 procent af de kystnære farvande, halvdelen af vandløbene og tre fjerdedele af søerne vil ikke kunne præstere "en god økologisk tilstandh, som vandrammedirektivet kræver.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her