Læsetid: 9 min.

Muslimske stemmer om karikaturstriden

9. februar 2006

Regeringen bør træde tilbage

Den eneste løsning er, at hele den danske regering træder tilbage eller i al fald, at den danske premierminister og udenrigsminister går af.

Indtil dette er sket, bør alle islamiske ambassader i Danmark lukkes, og alle danske ambassader i islamiske lande få ordre til at lukke.

Ahmad Fadil
Marokko, på al-Jazeeras weblog

Ækle billeder

Jeg synes, den muslimske verden burde gøre klart over for EU, at hvis en dansk avis kan trykke så ækle billeder i ytringsfrihedens navn med alle medlemsstaters billigelse, så kan de muslimske landes regeringer heller ikke holde deres borgere tilbage fra at gøre brug af deres "ytringsfrihed".

Ammabu Ameer
Nigeria, på al-Jazeeras weblog

Eksemplarisk ytringsfrihed?

Hvis nogen mennesker synes, at det er i orden at drive gæk med en profet ved at tegne så fornærmende karikaturer af ham - ja, så er dette muligvis ytringsfrihed.

Men hvordan ville andre troende fra andre religioner - kristendom, jødedom, hinduisme eller buddhisme - reagere, hvis muslimer invaderede deres religiøse rum ved at fornærme deres guder, trosforestillinger eller religion? Ville de fremhæve dette som eksemplarisk brug af ytringsfrihed?

Abeer Mohammed
De Arabiske Emirater, i libanesiske Daily Star

Fordomme bliver bekræftet

Jeg blev bedrøvet og skuffet over ildspåsættelserne af Danmarks ambassader i Beirut og Damaskus.

Ingen tvivl om, at satiretegningerne af Profeten Muhammed er en afskyelig blasfemisk handling. Det ulykkelige er, at disse voldsomme reaktioner i dele af den muslimske verden kun kan tjene til at bekræfte de fordomme, Vesten nærer imod os.

Sandheden er, at muslimer har rig traditioner for dialog og i modsætning til, hvordan det ofte fremstilles, har islams aldrig vundet sin store udbredelse gennem magtanvendelse og erobringer. Konverteringer til islam er i stedet sket i kraft af oplysning, uddannelse og dialog og de eksempler, der blevet sat ved forbilledlig levevis fra mubalighs (muslimske missionærers) side.

Dr. Firdadus Hanapiah
i Singapores New Straits Times

Europæisk hykleri

Hvad definerer en hykler? Svar: En person, som følger lovens bogstav, men ikke dens ånd.

Europas love mod antisemitisme eksemplificerer dette: Love, som håndhæves af hykleriske europæere med blod på hænderne fra folkemord i deres nylige fortid og skyld at sone i deres i hjerter.

Lovens ånd burde tilsige, at den beskyttelse, jøder nyder godt af, også udstraktes til andre religiøse grupper, muslimer indbefattet. Men intetsteds i noget vestligt lovkodeks finder man en sådan bestemmelse.

Alle europæere kan straffrit skænde muslimernes hellige profet. Men tillader man sig at tvivle på Holocaust uden at inkludere rituelle besværgelser om de seks millioner jøder, der skal være blevet gasset ihjel af europæiske nazister, falder lovens hammer. Der er kun ét ord for den slags: hykleri.

Rachard Itani
i indlæg på www.counterpuch.org

Lad os stoppe konflikten

Vreden, smerten og protestaktionerne var en naturlig reaktion. Men nu har vi muslimer afsendt vores budskab.

Skal vi have succes med denne kampagne, må vi også kunne slutte den i rette tid. De, som fortsætter og optrapper den, bereder kun grunden til deres eget nederlag.

Den danske avis begik en forfærdelig fejl. Men vi bør ikke bygge vores forhold til det danske folk alene på denne hændelse. Lad ikke en enkelt slet handling fordunkle alle de gode gerninger, danskerne har gjort over for muslimer i årtier.

Lad os frem for alt være retfærdige. Islam er retfærdighed, og vi kan ikke redde islams ære, hvis vi vanærer retfærdigheden.

Anwar Shafi
Jeddah i læserbrev i kuwaitiske Arab News

Tegninger afspejler frustration

Jyllandpostens blasfemi har - i ytringsfrihedens navn - fornærmet 1,5 mia. muslimer over hele verden dybt.

Sørgeligt er det, at aviser i flere lande har reageret på muslimernes retfærdige vrede ved at gentage den skændige danske avis' modbydeligheder. Uforståeligt er det, at denne handling nyder støtte fra såkaldt liberale kommentatorer verden over.

Redaktøren, som offentliggjorde disse tegninger, påstod, at det skete for at vise, at man kunne gøre lige så meget grin med muslimer som med alle andre folkeslag og religioner over hele verden. Denne mand må forstå, at det ikke står i muslimers magt at imødegå dette ved at frembringe lignende ting og fornærme andres profteter. Thi vi elsker alle profeter og har respekten over for andre religioner og folkeslags følelser alt for kær til at gøre noget sådant.

Pressen kan spille en vital og positiv rolle i at bringe folkeslag af forskellig tro sammen og hjælpe til at skabe et globalt og pluralistisk samfund, hvor alle tolererer hinanden, og ingen spreder gift. Disse tegninger afspejler den indre frustration hos deres ophavsmænd over for muslimer.

Jeg opfordrer al verdens muslimer til at stå sammen om at fordømme deres handling.

Abdul Azeem
i kuwaitiske Arab News

Ekstremt stødende tegninger

De karikaturer af Profeten Muhammed (Må Guds Fred være med Ham), som stadig flere europæiske aviser efterhånden trykker, er ekstremt stødende, ydmygende og racistiske over for muslimer.

Muslimer elsker Profeten højere end nogen anden - deres egen familie inklusive - og vi har en dyb og stærk tro på, at Han er Guds sendebud. Vi respekterer heltene i andre religioner og forventer tilsvarende respekt fra tilhængere af disse. Ingen muslimer har f. eks. ret til at tegne et billede af Jesus.

Vi værdsætter Europas ytringsfrihed, men ikke, når den misbruges til at opflamme til religiøst had.

Yunes Teinaz
London, på BBC Online

Hop ikke på ekstremisternes limpind

Britiske aviser bør offentliggøre disse billeder nu. Alle britiske muslimer har ret til at se dem og dømme selv. Det er derfor vi har ytringsfrihed.

Mange muslimer ønsker frihed til at debattere, kritisere og udfordre deres religion. De ønsker at kunne sige: "Vi er ikke børn. Vi kan tåle kritik og har ikke behov for særbeskyttelse."

Mange vil afsky at blive behandlet som en særlig sårbar offergruppe, der i højere grad end nogen anden har beskyttelse nødig. Jeg er sikker på, at mange britiske muslimer overhovedet ikke vil føle sig fornærmet af disse tegninger. Og de som vil blive stødt må affinde sig med det, for det er prisen for at have valgt at leve i et frit samfund. Uanset omkostningerne må ytringsfrihedens princip forsvares, for ellers afskaffer vi friheden til at kritisere alle trossystemer.

I Danmark er der nu kaldt til moddemonstration fra moderate muslimer, der ikke ønsker tegningerne forbudt. Opfordringen til, at alle vi muslimer nu skal stå sammen imod islamofobi, er nonsens og bør modstås.

Lad os ikke hoppe på ekstremisternes limpind, men i stedet frabede os alle patroniserende formaninger fra Storbritanniens politiske elite om, hvad vi muslimer kan tåle.

Munira Mirza
i indlæg på BBC Online

Helligbrøde

Publikationen af disse blasfemiske tegninger af Profeten Muhammed har udløst en stor diskussion om relevansen af presse- og ytringsfrihed i verden. Jeg mener, at selve ordet frihed bør omdefineres, så det ikke længere kan misforstås som retten til at såre nogen.

Hvad var pointen og budskabet over for læserne ved at rette denne fornærmelse mod en af verdens største religioner? Tror nogen virkelig, at det er muligt at ødelægge omdømmet for en af de største mennesker, der nogensinde har levet, på denne måde?

Disse vittighedstegninger anfægter ikke Hans ære. Når den muslimske verden er så rasende, er det, fordi islam betragter alle afbildninger af Gud og profeter som helligbrøde.

Muhammed Ashraf Madiyari
i læserbrev i qatarske Gulf Times

En utilsløret hadefuld aggression

Ytringsfriheden er ikke en absolut ret. Den begrænses af hensyn til opretholdelse af offentlig orden og moral.

Disse gudskrænkende tegninger er så provokerende, at mange i verden nu spørger sig selv, om ikke de var den indledende salve til civilisationernes sammenstød - Vesten versus islam.

Tegningerne er en utilsløret hadefuld aggression imod den hellige profet (Må Guds Fred være med Ham) og derfor imod islam. Og som sådan strider de imod Den Internationale FN-konvention om Elimination af alle Former for Racediskrimination, som udtrykkeligt forbyder hadfremkaldende ytringer og gør det obligatorisk for stater, at straffe ansvarlige for sådanne ytringer.

Disse tegninger er følgelig i strid med international lov. Civilsamfundet i de lande, som har trykt dem, bør derfor gå rettens vej og henvende sig til Den Europæiske Menneskeretsdomstol for at få oprejsning for de sår, fromme muslimer er blevet tilføjet i ytringsfrihedens navn."

Agha Shai
tidligere pakistansk udenrigsminister, i avisen Dawn

En overlagt tilsværtning af islam

Først De Sataniske Vers, så det franske slørforbud og nu disse blasfemiske tegninger.

Den danske avis Jyllands-Postens vigtigste motiv kan umuligt have været at slå et slag for ytringsfriheden. Snarere var dette en overlagt handling, der må forstås som led i en systematisk mediekampagne for at tilsværte islam og ødelægge relationerne mellem muslimer og folkeslag, der tilbeder andre religioner.

Hvem der end står bag konspirationen, har de stor høstet stor succes. De har nu fået stadig flere internationale medier til at trykke disse infame billeder for at støtte deres langsigtede mål: at sammenkæde med islam med terror. Disse blasfemiske tegninger kan kun forstås i dette perspektiv.

Abu-Bishr
i læserbrev i qatarske Gulf Times

Tid til at trække sablerne

Oh, alle trosfæller i den hellige islamiske religion. Det dekadente Aftenland har kaldt til krig imod Islam. Tiden er kommet til at trække vore sabler, kære brødre.

Sheik Badr ben Nader-al-Masjari
prominent saudi-arabisk sheik, på adskillige arabiske hjemmesider, her citeret fra den franske avis Libération

Blodig krig og hellig erobring

Dette er vores budskab til den danske regering og til enhver, som vover at angribe den ædleste af alle budbringere. Et budskab om, at I fra nu af hverken kan leve i fred eller sikkerhed. Alle vantro skal vide, at det kommende dage vil bringe blodig krig og hellige erobringer.

Gruppen 'Abu Hafs Al-Masri-brigaderne'
i den panarabiske Londonbaserede avis Al-Quds al-Arabi

På Danmarks side

Hvorfor skal nogle karikaturtegneres fadæse nødvendiggøre, at vi boykotter en hel nation og sætter vore egne interesser på spil?

Jeg appellerer til hele den frie verden om at stille sig på Danmarks side og forsvare ytringsfriheden. Og jeg håber inderligt, at den frie verden vil svare igen på boykotten mod Danmark ved at boykotte vores olie og tvinge alle arabere til at drikke den. For øvrigt gad jeg nok se de kuwaitiske rigmænd, der har tænkt sig at boykotte Mercedes-Benz, efter at også Tyskland har publiceret disse tegninger.

Abdelatif al-Douaij d'Al-Qabas
kuwaitisk kommentator citeret i Libération

Islam står for fred

Som ung muslimsk kvinde var jeg nysgerrig efter at se, hvordan de danske tegnere havde forestillet sig og tegnet vores profet. Da jeg så resultatet i nyhederne blev jeg vred på mig selv for at have været så godtroende. Det var aldrig faldet mig ind, at den bagvedliggende hensigt kunne være at forhåne islam. For afbildet var en hæslig araber med uplejet skæg og hår, bøst blik og høgenæse. Denne mand stod tydeligvis for alt negativt, ondt og slet. Profeten Muhammed er islam. Følgelig er tegningernes budskab, at sådan opfattes vi muslimer. Dette minder mig om nazitiden, hvor jøder blev karikeret på lignende vis.

At islam på denne måde gøres til fjendebillede, skyldes selvbestaltede Rambo'er, der forestiller sig at være på mission fra Gud. De er massemordere. Islam står for fred. Nu må fromme muslimer lide under dette. F. eks. skal de for få tildelt tysk statsborgerskab besvare spørgsmål, som hvad de ville sig til det, hvis det viste sig, at deres søn var homoseksuel.

Jeg føler mig undertrykt i denne atmosfære, og håber, at der snart bliver startet nogle aktioner imod disse tegninger, som kan forbedre kommunikationen mellem muslimer og ikke-muslimer - ikke mindst af hensyn til alle os, der hænger imellem de to kulturer.

Aysegül Aydin
i læserbrev i Frankfurter Rundschau

Samtlige citatpluk er oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her