Læsetid: 3 min.

Det nye KUA er som et livløst Fort Knox

Studerende kritiserer i en ny rapport Københavns Universitets nybyggeri på Amager for at være uden liv og i modstrid med den humanistiske ånd. Arkitekten bag byggeriet ærgrer sig, mens pro-dekanen på Det Huma-nistiske Fakultet lover at gøre mere for at sikre et godt studiemiljø, når næste etape af byggeriet skal indrettes
15. januar 2007

De studerende på humaniora på Københavns Universitet har i årevis henslæbt deres studietid i en samling barakker på Amager, der blev opført som en midlertidig løsning engang i 70'erne. Med byggeriet af det nye KUA har Det Humanistiske Fakultet fået en kærkommen ansigtsløftning, men den ydre skønhed bedrager. Bag de blanke glasfacader er rammerne for de studerendes liv nemlig ikke blevet meget bedre, viser en ny undersøgelse af studiemiljøet på fakultetet.

Det nye KUA, der blev taget i brug i 2002, har for få læsepladser og grupperum, for ringe mulighed for at holde fest, foredrag og caféarrangementer, og det er stort set umuligt at komme ind på universitetet uden for almindelig kontortid. Alt sammen medvirkende til, at universitetet fremstår halvtomt og dødt i de studerendes bevidsthed frem for at summe af liv og aktivitet.

"Det fysiske Humaniora opleves af mange studerende som bemærkelsesværdigt livløst," hedder i rapporten.

Undersøgelsen af studiemiljøet er blevet til på foranledning af Det Humanistiske Fakultets arbejdsmiljøudvalg som led i Københavns Universitets indsats for at forbedre studiemiljøet og derigennem modvirke frafaldet blandt de studerende. Især på de humanistiske uddannelser er frafaldet stort: I 2005 faldt 39 procent af de studerende på de humanistiske bacheloruddannelser på Københavns Universitet fra, før de havde fået deres bachelorgrad. Tanken er, at jo bedre studiemiljø, jo mindre frafald.

Umuligt at komme ind

Undersøgelsen er baseret på fokusgruppeinterviews og tager udgangspunkt i, at de studerende på humaniora udgør en broget flok, som har forskellige opfattelser af, hvad der kendetegner 'det gode studieliv'.

Ikke desto mindre går det igen, at indretningen af det nye KUA langt fra opfylder de studerendes behov. Og at mange derfor udelukkende kommer på universitetet, når de skal til timer.

Et væsentligt kritikpunkt er, at indretningen af det nye KUA ikke indbyder til, at man læser og arbejder i grupper på universitetet.

"Hvis man lagde an til, at det var attraktivt at være herude... Også i forhold til at sidde og læse. Altså fik nogle egentlige studiemiljøer, hvor man sad og læste," som en studerende siger i rapporten.

Manglen på lokaler, hvor de studerende kan holde pause eller hygge sig efter forelæsninger, betragter flere som et angreb på deres faglige identitet.

"Jeg synes, det er problematisk, at der på det nye KUA ikke er plads til steder, hvor man kan sidde og få en øl og udrede verdenssituationen. Det er jo det, humanister gør," siger en studerende i rapporten.

Dertil kommer, at det nye KUA opleves som lukket og utilgængeligt uden for almindelig kontortid. Som en anden studerende udtrykker det:

"Så er det Fort Knox derovre. I det hele taget om aftenen, hvis vi vil lave et eller andet hyggeligt aftenmøde (-) så er det bare umuligt at komme ind i huset. Og kommer man ind, så er der en masse døre, man ikke kan åbne."

Bedre dialog

Arkitekt Anja Rolvung, KHR Arkitekter, der stod i spidsen for projekteringen af det nye KUA, ærgrer sig over, at bygningerne ikke honorerer de studerendes ønsker til et godt studiemiljø.

"For os er det altid kedeligt, når der bliver rejst kritik af vores arbejde. Men noget tyder på, at den dialog, vi havde med de studerende undervejs kunne have været bedre," siger hun.

Anja Rolvung påpeger, at hun som arkitekt havde begrænset indflydelse på den overordnede indretning af bygningen, som var fastlagt af bygherren - Københavns Universitet.

Og at hun gerne havde set, at gangarealerne i højere grad var blevet møbleret, så de studerende kunne slå sig ned.

Det kan der meget vel blive lavet om på. Prodekan på Det Humanistiske Fakultet, Hanne Løngreen, erkender, at studiemiljøet på humaniora kan blive bedre. "Og Ikea-sofaer er ikke så dyre," som hun siger.

Attraktivt

Prodekanen understreger, at det kun er første etape af det nye campus på Amager, der er taget i brug, og at hensynet til studiemiljøet vil veje tungere, når de næste etaper af byggeriet skal indrettes.

Hvad der konkret skal gøres i de eksisterende bygninger for at forbedre studiemiljøet, har hun endnu ikke taget stilling til, men peger på Copenhagen Business Schools byggeri på Solbjerg Plads som et eksempel på et byggeri, der summer af studieaktivitet.

"Og så skal vi selvfølgelig lære af, hvad de studerende fortæller os. Det er min ambition, at de studerende skal have en god oplevelse med at studere, og et godt studiemiljø er et væsentligt element i bestræbelserne på at gøre det det attraktivt at studere," siger hun.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her