Læsetid: 10 min.

På hjul med Kramer & Foss i ørestaden

28. maj 2005

Mødested: Københavns metrostation Universitetet/DR.

Ørestadens forstandere - tidligere overborgmester og bestyrelsesmedlem, nu administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen, og viceadministrerende direktør Anne-Grethe Foss har givet tilsagn om at ledsage Information på en sommerlig cykeltur ned gennem områderne.

Turens formål: At besigtige de bygningsværker, der står færdige til publikkens bedømmelse.

Mens udflugtens deltagere pumper transportmidlerne for foden af Per Kirkebys høje murskulptur, spørger Information Ørestadens forstanderskab:

- Hvordan synes I selv, det går?

Kramer: "Det går fremragende. Rigtigt godt. Det kunne ikke gå bedre. Se jer omkring: alle steder masser af kraner..."

- Kramer?

Kramer: "Næ, næ! Kraner! Og den slyngede kanal her bag ved os, som alle var i tvivl om ville blive gennemført, der er allerede kommet vand i."

Foss: "Vi er også ved at få plantet to grønne rensningsområder til afløbsvand fra gader og pladser."

- Og hvordan synes I så selv, det går med den arkitektoniske standard?

Foss: "Faktisk forbløffende godt. Jeg synes, det er lykkedes at holde fanen højt."

Kramer: "I den udstrækning, jeg har forstand på det, synes jeg, at det er gået rigtigt godt. Derinde kan I allerede se DR's nye hovedsæde og begyndelsen til Jean Nouvels koncertsal med levende billedskærme som facade!"

- Holder I alle steder den forventede byggetakt?

Kramer: "Det går stærkere end forudsat. Der er mere privat end offentligt byggeri i gang nu. De store startinvesteringer var offentlige. Men nu er de private førende. Erhvervsbyggeriet har ligget lidt efter, men det rykker nu."

- Jeres byggerier er begunstiget af den lave rente?

Kramer: "Betydeligt. Især boligerne. Men de drager også fordel af den bymæssige renæssance: At københavnerne ikke vil flytte ud som tidligere. Folk vil bo i byen."

- Og folk opfatter Ørestaden som en by?

Kramer: "Ja. Og selv om I ikke kan lide det, er indkøbscenteret Fields en del af det."

- Hvordan sikrer I Ørestadsselskabets ansvar for den arkitektoniske kvalitet?

Foss: "Vi laver oplæg til lokalplanerne for Ørestaden. Vi prøver ikke at lave voldsomme restriktioner. Vi benytter os af, at det er os, der sælger grundene. Af køberne kræver vi enten en arkitektkonkurrence, eller at de vælger arkitekter, vi kan sige god for. Vi vil ikke selv godkende byggerierne. Det har vi ikke ekspertise til."

- I vil ikke være smagsdommere?

Foss: "Nej, netop. Og derved undgår vi, at byggeriet her bliver den grå masse, som alle kan blive enige om."

- Hvordan sikrer I, at boligbyggeriet bliver for andre end velhavere?

Kramer: "15-20 procent er almennyttigt."

- Hvor meget mener du som socialdemokrat, at det burde have været?

Kramer: "Det er vigtigere at sikre diversiteten end en bestemt boligform."

Foss: "Og vær opmærksom på, at når vi sælger grunde til lejebyggeri, sætter vi prisen 300 kr. lavere pr. kvadratmeter. Og vi er også rimelige på ejerboliger. Men vi kan jo ikke sætte markedmekanismerne ud af kraft."

- Men I sælger billige grunde?

Foss: "Ja, i det centrale København ligger vi i den lave ende."

Kramer: "Vi konkurrerer prismæssigt med at købe hus i Holbæk. Vi skyder os ind på et leje, hvor vi både bygger by og får penge i kassen til at betale metrobyggeriet."

- Bliver prisen også for sådan nogle som skolelærere at bo i?

Kramer: "Hvis ikke skolelærerne har råd til at bo her, bliver de mange boliger slet ikke bygget. Monte Carlo-klientellet er begrænset, og vejret i Monte Carlo er bedre end her."

1. Cirkelkollegiet stråler

Tietgenkollegiet. StudenterboligerArkitekter: Lundgaard og Traberg

Over kanalløbet oppe fra KUA-universitetet ved Njalsgade stråler det cirkelrunde Tietgenkollegium.

- Der bliver rift om de værelser. Men prisen?

Foss: "Det er Nordea-fonden, der finansierer. Deres holdning er - som vi forstår det - at det ikke skal koste mere end almindelige kollegieværelser."

- Cirkelkollegiet ligger bogstaveligt talt og skinner?

Foss: "Ja, og facaden er beklædt med kobber tilsat zink, som gør, at kobberet ikke irrer, men forbliver bronzefarvet. Værelserne vender allesammen udad og har enten altan eller franske døre. Alle fællesinstallationerne ligger ind mod gården, så man kan kigge over og se, om de andre har køkkenfest."

- Det er guldringen i jeres samling?

Foss: "Ja, her oppe nordpå i Ørestaden er det."

Kramer: "Cirkelkollegiet er det uventede. Og så står det så klart markeret."

Foss: "Og det skaber nogle helt andre rum her i byen omkring sig."

- Men vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen krævede faktisk, at den vedtagne lokalplan skulle laves helt om?

Kramer: "Ja, selv om nogle tænker kloge tanker i forbindelse med lokalplanlægningen, er der også nogle uden for myndighedernes rækker, der kan gøre sig endnu klogere tanker."

- Giver det jer anledning til eftertanke?

Foss: "Det bekræfter vores filosofi om, at man ikke skal lave for detaljerede planer, men snarere spilleregler, der sikrer, at helheden bliver klar og funktionel. Svagheden ved gængs planlægning er, at det hele kan ende med mindste fællesnævner."

- Har det fået jer til at opbløde planerne?

Kramer: "Det er en anden slags styring, der skal til nede i Ørestad City og Ørestad Syd. Heroppe i Ørestad Nord har vi lavet rammeplan for hele området og bagefter konkret lokalplan for de enkelte byggerier. I Ørestad City og Ørestad Syd laver vi mere generelle, men fuldgyldige lokalplaner."

- Risikerer man så ikke, at bygherren bare bygger til grænsen af sit kubikmål?

Kramer: "Nej, husk vi har højdegrænser og bebyggelsesprocenter som gennemsnitlige maksimumsgrænser for udnyttelsen."

- Så man kan altså sige, at I nu bruger rammer til at styre frem for at sætte konkret indhold?

Kramer: "Ja, man kan ikke lave arkitektur med lokalplanbestemmelser."

- I starten blev I drillet, fordi I sammenlignede Ørestaden med Amalienborg og Christianshavn...

Foss: "Ja, men tanken var jo netop ikke at efterligne, men at fastholde betydningen af kanaler og pladser og parker som styrende træk i en byudvikling!"

2. Anonyme Karen Blixen

Karen Blixen Parken. EtageboligerArkitekter: Vilhelm Lauritzen A/S

Udflugtsdeltagerne betragter de høje boligblokke, der er navngivet efter vejen, der leder til dem, og således bærer det pompøst klingende navn: Karen Blixen Parken.

- I lovbemærkningerne til Ørestadsloven står, at byggeriet skal være af international standard. Er dét her det?

Foss: "Det er godt byggeri. Når det gælder boliger, har vi i Danmark en tradition, der har sat international standard. Og husene her er i overensstemmelse med den tradition. Den engelske internationalist Norman Foster siger, at hans forbillede er den danske Kay Fi-sker."

Kramer: "Nogle bygninger er lidt anonyme i det ydre."

- Siger I, at det er godt, at der ikke er flere af dem her?

Kramer: "Det ville ikke være godt, hvis der var tusind af dem."

Foss: "Byggeriet er klassisistisk."

Kramer: "Enkelt..."

Foss: "...og ikke specielt ekspressivt. Men det skal det heller ikke være altsammen. Tænk på Fiskers flotte Vestersøhus inde ved Søerne. Det er et meget enkelt hus."

- Blokkene ligger meget tæt her i Karen Blixen Parken?

Foss: "Jae, det gør de."

Kramer: "Men det grønne ligger lige udenfor."

- Og bebyggelsesplanen virker temmelig stereotyp, eller livløs?

Foss: "Der er så noget, vi har lært efter Tietgenkollegiet: Almindelige planer kan gøre det hele lidt for monotont."

3. Ydre og indre kasser

IT-Universitetet. Forskning og undervisning Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue

- Denne her bygning virker ikke særligt imødekommende?--

--Kramer: "Det indre er det. Det er rummet derinde, der har det."

- Men er det ydre af international standard? Sådan som byggeriet skal være ifølge Ørestadsloven...

Foss: "Henning Larsen er jo et internationalt navn."

- Og det kan altså ses på det indre, men ikke det ydre?

Kramer: "Det er jo en smagssag. Men det ydre signalerer, at der foregår noget spændende derinde."

Efter denne ordveksling går turen ind i den overdækkede atriumgård under hvide møderumskasser, der skyder sig frem fra etagerne ovenover.

Kramer: "Og se derovre - de spiller bordtennis herinde! Tænk jer en dag med fuldt tryk på og myldrende liv her i aulaen."

- Det er statsligt uddannelsesbyggeri. Hvad har kvadratmeterprisen været?

Foss: "Den har været rimelig, men arkitekturen har ikke noget med prisen at gøre. De studerende, som sad med i dommerkomiteen, var helt forelskede i det her projekt."

4. Stilfærdigt solstrejf

'Solstriben' og Amager Psykiatriske Hospital Boligbyggeri og hospital Arkitekter: Boldsen & Holm, og AA Arkitekter

Vest for både Amager Fælleds Grønjordssø og metroen strækker sig en stribe lave bolighuse med det poetiske navn Solstriben. Og folk sidder rigtignok med kaffen på deres altaner i den sene eftermiddagssol og kigger ned over de hørligt passerende førerløse skinnevogne.

Foss: "Noget af det fine ved byggeriet her er, at de har udsigten, som de véd, at de beholder, fordi de grønne områder på den anden side af metroen ikke bliver bebygget. Det er en virkelig herlighedsværdi."

- Byggeriet her er også noget anonymt?

Foss: "Det må man sige, det er."

Kramer: "Det synes jeg ikke. Man ser netop variationen i forløbet mellem huse af forskellig højde. To-tre-fire etager."

Foss: "Det er stilfærdigt, men fint. Nogle rigtig gode boliger."

Kramer: "Og en blanding af leje- og andels- og ejerboliger. Her virkeliggøres den diversitet, man taler så meget om."

Umiddelbart syd for Solstriben ligger det nybyggede lave-tætte Amager Psykiatriske Hospital.

Foss: "Der er ikke så meget at sige om hospitalet, andet end at det passer til at ligge her på denne grund, vendt åbent og lavt ud mod vejen og højere op mod banen. Det er ikke den store verdensarkitektur. Det er et venligt byggeri."

Kramer: "Når vi står her med villaerne på den anden side ind mod Amager, får man ikke indtryk af, at her ligger en rigtig, stor institution. Men det er det, og sådan én skal der også være plads til i en rigtig by som Ørestaden."

5. Forsyningsfæstningen

Københavns Energi. Kontorbyggeri.Arkitekter: Schmidt, Hammer & Lassen

Mødet med det bastante kontorhus for Københavns Energi, der skyder krop umiddelbart syd for Sjællandsbroen får Jens Kramer Mikkelsen til at påtage sig udflugtens udspørgerrolle:

"Hvad synes I om Københavns Energi?"

Foss: "Det er nok ikke det bedste eksempel på byggeri fra Schmidt, Hammer og Lassen."

- Men I siger måske lige som Henning Larsen om Havneoperaen: 'Bygningen er ikke tegnet til at ligge alene.' Er huset kommet til uden Ørestadsselskabets medvirken?

Foss: "Nej, men ved den slags byggerier sørger vi for, at man betjener sig af anerkendte arkitekter."

Kramer: "Og byggeriet signalerer energi."

- Fuld fart fremad?

Kramer & Foss: "Jae, joe."

6. V og M som planmønster

VM-husene. Boligbyggeri. Arkitekter: PLOT

Byggeriets navn sigter også til husenes form. Det ene er i grundplan formet som et V og det andet som et M. De skyder sig ind mod hinanden og er Ørestadens - indtil nu - mest overraskende formmæssige udtryk.

- Det er frugten af opblødningen i de stramme regelsæt?

Foss: "Ja, det blev muligt inden for de nye rammer. Ellers kunne det være blevet nogle kedelige huse..."

- Men initiativtagerne kom til jer?

Kramer: "Ja. Og med én, der ville realisere det."

Foss: "Der var ting, der krævede særlig tilladelse."

- Men der blev givet dispensation på grund af originalitet?

Kramer: "Ja, det er ligesom med Cirkelkollegiet oppe nordpå."

Foss: "Og fordi bebyggelsesplanen er et nyt bud på stokbebyggelse. Med bedre udsigtsmuligheder end oppe fra vinduerne i parallele blokke."

- Hvis de nu var kommet som én af de første, der ville bygge?

Foss: "Hmm... Så ville vi også have sagt ja. Vi har været begejstrede fra starten. Så begejstret, at jeg selv har købt en af lejlighederne. Jeg flytter ind til december."

- For 10 år siden kunne man ikke have forestillet sig et byggeri som det her? Med varierede lejligheder og skrå faconer...

Kramer: "Nej, men så kommer de her PLOT-drenge og deres bygherre Per Høpfner, og pludselig ser man ideen."

- Har du selv lyst til at flytte til Ørestaden?

Kramer: "Nu bor jeg jo godt med familien i Brønshøj. Men jo, absolut. Mere og mere."

7. Shoppinghule med bule

Fields. Mall og shoppingcenter Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue

Dér - pladask - i Vestamagers flade landskab, i krydset mellem motorvej og metro, ligger indkøbsgiganten Fields. Planmæssigt muliggjort ved politisk accept af, at stormagasinkvadratmeter fra det lukkede Daells Varehus bogholderimæssigt kunne overføres til Ørestaden.

- Kan vi klare Fields som en ren tilståelsessag?

Kramer: "Fields er en markant del af denne her store by. Et naturligt element. Næsten nødvendigt. Jeg har set indkøbscentre rundt om på kloden, som kvalitetsmæssigt langt fra når denne her klasse. Det er svært at lave huse af den kaliber."

Foss: "Det er ikke nemt at lave så stort et hus. Det er de sluppet meget godt fra."

Kramer: "Det lukker sig om sig selv. Men en af charmerne er, at det kurver ud mod Arne Jacobsens Allé, og at Dissing & Weitlings hus overfor, hvor vi har kontor, tilsvarende kurver ind. Det giver et gadeforløb med buet boulevardoplevelse."

- Fields er alligevel meget indadvendt.

Foss: "Ja, men vi prøver at gøre Kay Fiskers Plads foran til markedsplads og offentligt rum, med optræden og juletræssalg. Det skal nok komme"

8. Sortblå markør

Ferring. Internationalt medico center. Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue

Jens Kramer Mikkelsen lægger ikke skjul på sin begejstring, da han slår ud med hånden mod Ferring-huset, der i Ørestadens krydspunkt mellem Metro, Kastrup-bane og Sveriges-motorvej rejser sig i landskabet som sortblå markør.

Kramer: "Hvis det første byggeri herude ikke havde været så flot, havde det været svært at få de andre til at følge med."

- Der har været skyskraber her, fra Ørestads allerførste fantasi-prospekter. Det er heldigt, at I fandt en bygherre til et højhus?

Foss: "Ja, og ovenikøbet den første, der henvendte sig og havde brug for et svensk-dansk vartegn."

- Alle elsker Ferring?

Foss: "Det tror jeg. Faktisk. Selv naboerne i det gamle parcelhuskvarter ovre på den anden side af kanalen. De var først fortvivlede over at høre, at der skulle komme et højhus. Men nu er de glade. De bor ikke længere anonymt. De bor ved Ferring."

- Intet grimt at sige om Ferring?

Foss: "Nej, faktisk ikke."

Kramer: "Det er faneme et flot hus."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her