Note
Læsetid: 10 min.

Den profetfri avis

Med læsernes - og ikke mindst Helle Thorning-Schmidts uafvidende bistand er Information nu i stand til at profilere sig skarpt over for Jyllands-Posten: Den avis, du holder i hånden, kære læser, er profetfri
Redaktionen
31. december 2005

 

Der var ingen, der havde 13 rigtige i år - end ikke Les Gâteaux profetdreamteam Silkeborg, der som nogle af de eneste havde gættet på Helle Thorning-Schmidt! Af en eller anden grund har dreamteamet valgt at besvare 17 spørgsmål, selv om der kun var stillet 13, hvilket sine steder har gjort det umuligt at se, hvad der svares på. Der optrådte dog kvinder blandt buddene: Siri Hansen og hendes mor stemte på Christine Antorini - "hun plejer jo at avancere hurtigt" - og Sløsse-Konsortiet ved Michael Mondrup afgav mindretalsindstilling for Pernille Blach-Hansen, men valgte dog ligesom eksempelvis Hannah Ørnsholt Rings nytårsselskab at pege på Frank Jensen. "Vi gætter på, at der må yngre kræfter til, så selv om han har en fortid som nordjysk bingovært" - har han virkelig? - "bliver det nok Frank Jensen," mener selskabet. Lars Ulriksens nytårsselskab, der blandt andet delikaterede sig med ølkogt oksekød, og som bestod af Morten Gjedsted, John Jensen, Lotte Falk Rimdahl, Jens Stærdahl, Anne Marie Sørensen og Lars Ulriksen vendte derimod tommelfingeren nedad: "Det afgørende argument var, at en stylist ikke kan gøre noget ved Frank Jensen; der skal en ny pære i øjnene," mener de. Selskabet har også været inde på den originale løsning, at udnævne Anders Fogh Rasmussen, fordi han efter deres mening er sprunget ud som socialdemokrat. "Et alternativt svar kunne derfor være at Socialdemokratiets formand hedder Anders Fogh Rasmussen, men det er måske alligevel for indviklet," skriver de. Ja, det er det nok. Dog næppe mere end Niels Lunds forslag. Han mener, at "skal man tage hensyn til den magt medierne efterhånden har over politikken her i landet, må svaret være Palle From." Lund stemmer dog på Lykketoft, og stod det til Informations profetaspiranter, ville der ikke være tvivl om, at Mogens Lykketoft var blevet den suveræne sejrherre - eller Mogens Marianne Lykketoft, som det lyder fra gæsterne ved Arne og Helgas krondiamantbryllup, hvor man har 'samlet hjerneceller'. - Med den forklarende tilføjelse: ("Han har været til numerolog.") Men lad os begynde med begyndelsen, spørgsmål 1. Københavns overborgmester pr. 15. december 2005 hed Lars Engberg, idet Ritt Bjerregaard først tiltræder pr. 1.1. 2006. Det var der rigtig mange, der havde 'gættet' - Torkild Krejbjergs canastaklub skriver "for vi har ikke grund til hverken at tro, at Lars Engberg skulle have et dårligt helbred eller at mistænke ham for at ville tage af kassen," (hvem var det hib mon til?).

Ustoppeligt

Spørgsmål 3, stemmer mere end ét land ved en folkeafstemning i 2005 nej til EU's nye forfatning? blev besvaret med et rungende nej. For hver en, der mente ja, mente tre nej, men det var tydeligvis ikke udtryk for ønsketænkning alle steder: "EU flyder ustoppeligt fremad," lyder det således resigneret fra Allan Sonne. Som bekendt stemte både Holland og Frankrig nej, for nogle utvivlsomt et plaster på et forkert svar. Der var ikke mange, som troede på, at prisen på fyringsolie ville komme over 8,50. "Er du klar over, at benzin tilsvarende ville koste 15 kroner," lyder det chokeret fra Lions Pub på Pustervig i Århus. Mens førnævnte Allan Sonne direkte spørger, om jeg mener spørgsmålet alvorligt, og Anne Eiby, der ellers så smigrende indleder med 'Kære skjønne profetbestyrerinde' bramfrit forhører sig, om vi er blevet 'fuldstændig vanvittige'. "Er der en officiel prisliste, eller vil det være tilstrækkeligt, hvis min søster og jeg handler en liter til en tier imellem os," spørger Ole V. Villumsen, og det må vi utvetydigt besvare med nej. Det er ikke tilstrækkeligt. Derimod har oliebranchen en helt officiel prisliste, og ifølge den kom listeprisen ikke over 8.50. Men den 5. oktober nåede den dog helt op på 8.433 på fyringsgasolie af vinterkvalitet. Den 15. december lå listeprisen på 7.698.

Tropper i Irak

Der var ikke megen tvivl blandt profetaspiranterne om, at Danmark ville have tropper i Irak den 15. december 2005. Enkelte, som Bent Cläesson forudså dog, at "når en selvmordsbomber først har ryddet ud blandt de danske soldater plus måske et par gidseltagninger, vil befolkningsstemningen vende og Fogh vil imødekomme denne stemning, men samtidig fastholde officerer/trænere, så han ikke taber ansigt over for Bush". Men det var et synspunkt, de færreste var enige med ham i. Der er fire, der mener ja for hver én, der tror på tilbagetrækning. "Ja," svarer således Anne Eiby, de er der "med juletræ, og de synger 'Et barn er født i Bethlehem.'" Den fyndigste fortaler for et ja er imidlertid uden tvivl Winnie Rønn Hvas, der hvast forklarer: "Fjogh'et kæmpede jo med Blair om at få hovedet så langt op i røven på George Bush som muligt, så han er nødt til at blive ved. Og 'good old George' (det mener hun vist ikke!) kan ikke få røven trukket til sig lige foreløbig. På grund af hovedets stilling kommer vi heller ikke ud." Man får helt åndenød! Svaret er, at Danmark pr. 15. december har omkring 485 soldater i Irak, plus 50 baltere, der er under dansk kommando, oplyser Hærens Operative Kommando.

Palle Weis' forbindelser

Så spurgte vi, om Informations oplag ville have rundet 25.000, et spørgsmål, der har appelleret til følelserne. "Nej - desværre - oplaget vil falde på grund af det nye B.T.-format. Det er ikke noget, vi gamle læsere bryder os om," fastslår Bent Claësson. Svend Aage Mogensen mener, at avisen har fået formatet til det - i bogstavelig eller overført betydning? - men at 25.000 "må være ren ønsketænkning," mens profetdreamteam Silkeborg fastslår, at "det ville være et mirakel, der for alvor ville give anledning til spørgsmål om, hvilke forbindelser Palle Weis mon egentlig har bevaret fra sin tid hos de kristelige på det der andet blad." Calle Tresselt mener derimod ja, "behovet for en uafhængig avis er voksende - dette vil Information få glæde af," mens Jens Enggård Rasmussen ser tilbage på året med forventningen: "Efter indførelsen af de nye handy Anders And format i foråret steg oplaget til astronomiske højder." Så vidt kom det dog ikke, men Informations oplag er steget. Og jeg kan forsikre de profetaspiranter, der, som Ole V. Villumsen har ment, at det var "sjovt med et spørgsmål som avisen egenhændigt kan beslutte svaret på," at det forholder sig anderledes. Villumsen går ud fra, at oplag betyder, hvor mange vi trykker, ikke hvor mange vi sælger, men jeg skal hilse fra underdirektør Karin Petersen og sige, at oplaget består af de aviser, der er betalt med mindst 50 procent af listeprisen. Billige tilbud og gratisabonnementer tæller altså ikke med. Og hvor stort oplaget så er? I første halvår 2005 lå det på 21.073 eks. mod 20.465 i 2004, altså en stigning på godt 600 betalende abonnenter efter omlægningen til kompaktformat. Helt så godt ser det ikke ud i andet halvår, hvor både juli og julen er med. Sommer- og juleferie får altid oplaget til at dykke, så i november - de senest tilgængelige tal - lå vi på 20.617 mod 20.564 i 2004. 25.000? - ja, det var nok ønsketænkning.

50 armbøjninger

De færreste mener at Iran har fået a-våben, enkelte, som Jesper Lassen, påpeger, at vi jo strengt taget ikke kan vide det. Men vi må holde os til de officielle oplysninger og sige, at det rigtige svar er nej. Annemette Hommel er ikke blevet fundet skyldig i overtrædelse af reglerne for acceptabel fangebehandling, idet der først falder dom i sagen den 18. januar 2006. Men spørgsmålet deler læserne i to næsten lige store lejre, og motivforskningen florerer lige livligt på begge sider. De færreste har åbenbart tillid til, at Hommel slet og ret får en retfærdig rettergang. Nej, hun dømmes ikke, skriver SørenThyboe og tilføjer: "Hvis ja idømmes hun max 50 armbøjninger." "Nej, dette vil vor kære regering simpelthen ikke tillade, da Annemette Hommel formodentlig har overtrådt reglerne - med det har så mange andre også, og vi kan jo ikke have at hele systemet smuldrer, vel? Skulle alle venstrefolk i Folketinget måske ekskluderes bare fordi de har en ret uheldig moralsk statistik," lyder Siri Hansen og hendes mors ræsonnement. Og Winnie Rønn Hvas mener, at "som sagen er oplyst ville det betyde, at de fleste spejderlejre eller 'kanindræberkurser' øjeblikkelig skulle indbringes for den ene eller den anden ombudsmand." Calle Tresselt bemærker dog sobert, at det Annemette Hommel har gjort "ikke nødvendigvis er en overtrædelse af lovgivningen på området, men som sagen er oplyst nok en overtrædelse af de regler, forsvaret har." Spørgsmål 9, om dagpengesatsen bliver sat ned, besvares med et éntydigt nej. Enkelte forudser imidlertid en relativ udhuling, fordi dagpengene ikke er pristalsregulerede, og det kan der vist være noget om: Dagpengesatsen steg fra 2004 til 2005 fra 641 kr til 654 kr. pr. arbejdsdag.

Hellere Legoland

Der er ikke mange, der tør satse på, at Mærsk McKinney Møllers opera kommer med i Brian Mikkelsens arkitekturkanon. "Vi ville foretrække, at den blev ramt af en stor kanon," svarer Helga Haahr-Lillevang og Søren T. Lillevang, og Jens Enggård Rasmussen peger på en lang række bygningsværker, der ville være mere relevante såsom "Vestas vindmøller, Diamanten i København, Aarhus Raadhus, Storebæltsbroen, Legoland, kolonihavehuse, trælygtepæle med porcelænsklokker, Viborg Kraftvarmeværk og Kronborg." Forslagene være hermed videregivet til arkitekt Lone Wiggers, der er leder af kanonudvalget for arkitektur, og som i øvrigt ikke er til at slå et ord af i sagen. "Vi må ikke sige noget," var det eneste svar, Profetbestyrerinden kunne få ud af hende. Men svaret er nej, Operaen er (i det mindste endnu) ikke kommet med i arkitekturens kanon. En måske stakket trøst til Henning Thomsen, der slet og ret udbryder: "Det må da være jeres spøg." Samme Thomsen klager over, at det år for år "bliver vanskeligere med denne profetkonkurrence. For at undgå redaktionens hånende bemærkninger" - nånånå - "må man jo for de fleste spørgsmåls vedkommende lave en omfattende research," sukker han. Ja, Henning Thomsen, som du kan se af ovenstående, har vi andre det heller ikke altid lige nemt. Den nye europæiske kemikalieforordning REACH er ikke endeligt vedtaget. Henrik Søren Larsen fra Miljøstyrelsens kemiafdeling oplyser, at det først sker i foråret eller sommeren 2007, idet den efter den politiske aftale i Rådet skal i parlamentet, der stiller ændringsforslag, som Rådet dernæst skal tage stilling til, hvorefter Rådets bemærkninger oversendes til parlamentet til anden behandling, hvorefter der muligvis skal gennemføres en forligsprocedure, og endelig skal alle de 1.000 sider oversættes til alle EU's sprog. Så svaret er nej. Det gættede ca halvdelen af deltagerne. Spørgsmålet om Lance Armstrongs deltagelse i Tour de France 2005 viste, at ikke alle mænd hænger foran tv mens touren kører. "Jeg har skrevet svaret af efter min kone, som siger nej," tilstår Ole V. Villumsen. "En lille research på Internettet viser, at det drejer sig om en cyklist," konstaterer en overrasket Henning Thomsen, der dog rammer rigtigere med sit ja end familien Villumsen. For Lance Armstrong ikke blot deltog, hvad tre femtedele af profeterne havde gættet, han vandt også Touren og gjorde det for syvende år i træk, hvilket er rekord. Men nu har han angiveligt trukket sig tilbage. Vi slutter med nedbørsmængden, der har voldt mange hovedbrud. Nogle funderer over, om vi regner dagene fra 15. december til 1. januar 2006 med - det gør vi. Ole V. Villumsen formaster sig til at mene, at spørgsmålet først og fremmest er et spørgsmål om, hvor københavnsk en avis Profetbestyrerinden mener, Information er. Idet København og Nordsjællands gennemsnit ligger lavere (613 mm) end landsgennemsnittet på 712. Må vi være her! Naturligvis tænker vi på landsgennemsnittet - dog fraregnet Grønland og Færøerne - et spørgsmål, der også har sået tvivl i flere sind. Men vi holder os til Syddanmark ligesom DMI's statistik. Og svaret er b). Afdelingsmeteorolog Stig Rosenørn oplyser, at nedbøren i årets første 11 måneder har været på 610 mm, og selv medregnet decembers normale 60-65 mm., bliver det umuligt for vejret at nå over 700 mm, forsikrer han.

Ingen 13'er eller 12'er

833 deltog i årets profetkonkurrence, ingen havde 13 - ejheller 12 - rigtige, så vi trækker lod mellem de 6, der havde 11 rigtige. 56 havde 10 rigtige, 134 landede på 9 rigtige, 188 havde 8 rigtige mens flest havde 7 rigtige: 199. Derefter går det ned ad bakke til to med 2 rigtige, mens ingen i år havde kun 1 eller 0 rigtige - et resultat, vi plejer at være tilbøjelige til at præmiere. Den heldige vinder er: Elsebeth Müller Jensen.

De øvrige profetaspiranter med 11 rigtige må nøjes med æren. De nævnes her I alfabetisk rækkefølge: Eigil Holm Jepsen, M. P. Jakobsen, Martin Jeppesen, Hans Aage Jørgensen, Bjarne Aabye.

Til lykke!

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her