Læsetid: 2 min.

Vi har råd til efterløn

29. april 2005

Ophævelse af efterlønnen og hævelse af pensionsalderen er ikke samfundsøkonomisk nødvendig.

Aktuelt fremføres igen forslag om at fjerne efterlønnen og hæve pensionsalderen. Forslagene støtter sig på beregninger fra regeringens Velfærdskommission (RVK). RVK har skønnet, at 'ældrebomben' vil kræve en stigning i bundskat-terne på 8,5 procent, besparelser i de offentlige udgifter på 3,7 procent, eller at be-skæftigelsen øges med 274.000 personer.

Men RVK's beregninger holder ikke, for på en række punkter vælger de konsekvent alt for pessimistiske beregningsforudsætninger.

For det første vælges en for pessimistisk forudsæt-ning om, at øget levetid kun vil medføre 'flere år på pleje-hjem', hvorved en levetidsforlængelse bliver meget dyr.

For det andet ses der bort fra, at der gennem mange års overenskomstforhandlinger har været en tendens til at øge indbetalingerne til de arbejdsmarkedsaftalte pensionsordninger.

Endelig undervurderes stigningen i befolkningens uddannelsesniveau over de næste 40 år. Og jo højere uddannelsesniveau, jo senere tilbagetrækning og jo større arbejdsstyrke.

Øget integration

Renses beregningerne herfor, kan de fremtidige økonomiske problemer reduceres med op til halvdelen. Men også restproblemet kan løses gennem:

Øget integration: Arbejdsstyrken vil hermed kunne øges med 30-60.000 personer frem til 2040 gennem satsning på øget integration støttet af den stigende efterspørgsel på arbejdskraft, som afgangen fra arbejdsmarkedet efter 2015 -2020 vil skabe.

Øget beskæftigelse: Arbejdsstyrken vil også kunne øges med op til 100.000 personer gennem en styrket offentlig arbejdsmarkedsindsats, igen støttet af den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Forhøjelse af skatterne på selektive områder: Kapitalgevinster, boligbeskatning, formueskat samt afkast af pensionsopsparing.

Ophævelse ikke løsning

Ophævelse af efterlønnen og hævelse af pensionsalderen vil ikke løse, men tværtimod skabe velfærdsproblemer.

Fjernelse af efterlønnen og hævelse af pensionsalderen vil betyde et generelt tab af velfærd for den del af befolkningen, som er omkring pensionsalderen og vil især ramme de lønmodtagere, som har været udsat for nedslidning og de, for hvem efterløn er eneste alternativ til ufrivillig arbejdsløshed.

Afskaffes efterlønnen vil de i stedet søge andre vel-færdsordninger ud af arbejdsmarkedet. Og da f.eks. førtidspension er svært at opnå, vil deres mulighed kun være at fortsætte et belastet arbejdsliv eller en usikker tilværelse på sygedagpenge eller på kontanthjælp.

En forgelse af arbejdsstyrken vil også kunne opnås ved at gøre de eksisterende pensionsordninger mere fleksible med hensyn til, hvor meget og hvornår man trække sig tilbage. Der er altså ingen samfundsøkonomisk nødvendighed i at afskaffe efterlønnen eller hæve pensionsalderen; sådanne tiltag vil tværtimod forringe velfærden væsentligt.

Man får den tanke, at de aktuelle politiske overvejelser mindre drejer sig om befolkningens velfærd og mere om et uransageligt politisk spil med velfærden som spillebrik.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her