Læsetid: 6 min.

Den ikke så hemmelige krig mellem DR og Nyhedsavisen

Det handler ikke om krigen i Afghanistan. Det handler ikke om Danmarks forhold til USA. Og det handlet slet ikke om de afghanere, der er blevet overdraget til amerikanske tropper. Det handler om en ordkrig mellem Nyhedsavisen og DR
9. februar 2007

Nyhedsavisen har i de seneste uger gentaget en række konkrete anklager mod DR. Lytternes og seernes redaktør i DR, Jakob Mollerup, har svaret igen med et 48 sider langt dokument, der blev offentliggjort onsdag, hvori han gennemgår de enkelte kritikpunkter. 34 gange bliver Nyhedsavisen nævnt. Men svaret har ikke ligefrem stillet David Trads tilfreds. Han efterlyser en uvildig undersøgelse og udlægger på sin blog forløbet således: "DR (Kenneth Plummer) lader DR (Jakob Mollerup) undersøge DR (TV-Avisen og DR2), så DR (bestyrelsen) kan frikende DR (Kenneth Plummer)." DR's bestyrelsesformand oplyste onsdag aften, at bestyrelsen har taget rapporten 'til efterretning'.

Vi bringer her en række af Nyhedsavisens anklagepunkter og Jakob Mollerups svar.

Anklage:

"En gennemgang af filmen, herunder de dele Danmarks Radio har anbragt på nettet, afslører, at Danmarks Radio afgørende har ændret og fejloversat det oprindelige og afgørende citat fra forhørsleder Chris Hogan, med det resultat at han kommer til at virke mere overbevist om at have set danske flag, end han faktisk er."

DR's svar:

"Chris Hogan fastholder overfor DR, at citaterne er korrekte og retvisende. Han gentog således i sidste uge sin centrale udtalelse overfor DR: "In the time I was in Afghanistan, I remember the Danish troops bringing in or escorting in prisoners maybe five or six times." Chris Hogan blev opfølgende adspurgt om sin brug af 'might': "The word 'might' does that relate to whether you have seen the Danish soldiers bringing in prisoners at all or the number of times you have seen it?" Hogan svarede: "The number of times."

Mollerups kommentar:

Hogan udtaler sig i filmen meget klart og omhyggeligt. Med hans seneste bekræftelse fremstår han fortsat som en relevant og troværdig kilde. Det svækkes ikke af, at han ikke konkret beskriver mere end tre tilfælde af fangeoverleveringer.

Anklage:

"Danmarks Radio har samarbejdet med den yderste venstrefløj i forbindelse med dokumentarfilmen Den hemmelige krig. Nyhedsavisen kan i dag løfte sløret for et samarbejde mellem Enhedslisten og instruktør Christoffer Guldbrandsen under forarbejdet til filmen, hvori det hævdes, at danske elitesoldater i Afghanistan har udleveret fanger til tortur."

DR's svar:

"Det er selvsagt ikke korrekt, at filmen skulle udspringe af et sådant samarbejde. Idéen til filmen udsprang af et forslag fra Michael Ulveman, der på daværende tidspunkt var chefredaktør for Dagbladenes Bureau. Michael Ulveman skulle således selv deltage i tilblivelsen af projektet, men ophørte sin tilknytning, da han tiltrådte som personlig rådgiver for statsminister Anders Fogh Rasmussen.

"Under researchen til programmet talte journalisterne med en række soldater, jurister, politikere og organisationer - kilder som kunne bidrage til at tegne et billede af, hvad der er foregået i forhold til de politiske beslutninger og udmeldinger i forbindelse med den danske indsats i Afghanistan. Vi kan oplyse Nyhedsavisen om, at research er helt almindelig praksis i journalistisk arbejde."

Mollerups kommentar:

"Som det fremgår af den seneste uges debat og DRs svar, er der ikke noget usædvanligt i, at journalister og politikere kommunikerer omkring spørgsmål i Folketinget. Det sker hver dag. For at dokumentere, at der her var tale om et usædvanligt samarbejde, har Nyhedsavisen henvist til Enhedslistens timing omkring to beslutningsforslag, som partiet skulle have anmodet om at få flyttet, fordi filmens premiere blev udskudt. Påstanden hviler på en misforståelse. Beslutningsforslagene var oprindeligt programsat til den 5. december, hvilket viste sig at være dagen efter filmens biografpremiere. Behandlingen blev dog udsat til foråret af den simple grund, at Folketingets dagsorden den pågældende dag var voldsomt presset. Nyhedsavisen har endvidere hævdet, at Enhedslisten fredag den 1. december stillede et spørgsmål om overholdelse af Genèvekonventionen i Afghanistan, som måtte bygge på oplysninger fra Christoffer Guldbrandsen. Den pågældende problematik var imidlertid omtalt i en artikel på forsiden af Politiken samme dag. Den fremførte kritik bygger således på et tyndt og i hovedsagen urigtigt grundlag."

Anklage:

"TV-Avisen og dokumentaren Den Hemmelige Krig bringer en række billeder af soldater med flag på skuldrene, hvilket giver seerne det indtryk, at påstandene om, at soldaterne (der jo kunne genkendes på flagene) faktisk afleverede flere fanger end officielt oplyst, er sande. Det nævnes ikke, at soldaterne på billederne, der er optaget af Forsvaret selv, er 'almindelige' soldater, ikke elitetropper, der gjorde tjeneste et andet sted i Afghanistan, ikke i 2002, men i 2006."

DR's svar:

"Der findes selvsagt ingen tilgængelige optagelser af specialstyrkernes hemmelige operationer i Afghanistan 2002. I filmen Den hemmelige krig anvendes en række illustrerende billeder optaget i Afghanistan 2006. Disse billeder er som nævnt stillet til rådighed af Forsvaret selv. Alle disse optagelser er anonymiseret. Forsvaret var bekendt med, at de skulle anvendes i filmen."

Mollerups kommentar:

"Da filmen blev lavet, var det svært at forudse den efterfølgende erklæringsstrid om flagene, og der er ikke belæg for at tale om en manipulatorisk hensigt. Men i betragtning af den omfattende debat, ville det klart have været en fordel, hvis der fra starten var givet flere oplysninger om billederne."

Anklage:

"Guldbrandsen giver seerne det - løgnagtige - indtryk, at forhørsleder Ed Herman bekræfter filmens påstand, om at danske soldater flere eller mange gange bragte fanger ind. Det er direkte usandt. Jeg vil opfordrer DRs chefredaktion eller etiske redaktør til at få dette bekræftet hos Ed Herman."

DR's svar:

"Ed Herman fastholder, at han er citeret korrekt i filmen, og at han ikke har ind-

vendinger mod den omtalte speak."

Mollerups kommentar:

"Det er ikke underligt, at Ed

Herman overfor Nyhedsavisen afviser at have brugt udtrykket 'rutinemæssigt'. Det udtryk er i filmen alene i Christoffer Guldbrandsens

speak. At Herman således benægter selv at have sagt det, svækker i sagens natur ikke forhørslederens troværdighed. Det, Herman først og fremmest udtaler sig om i filmen, er de danske styrkers meget aktive rolle. Han er efter Nyhedsavisens artikel meget omhyggeligt blevet forelagt alle de udtalelser, han kommer med i filmen - en for en. Han har uden tøven bekræftet dem alle. Han har heller ingen indvendinger mod speaken om, at der 'rutinemæssigt' blev afleveret fanger, da han ikke er den eneste kilde til udsagnet."

"Tilbage står, at Herman i sit interview med Nyhedsavisen ifølge en båndoptagelse, avisen har rundsendt, modsiger sig selv på især et punkt. I filmen fortæller han i umisforståelige vendinger om de danske styrkers meget aktive rolle. I det senere interview med Nyhedsavisen fremhæver han ikke længere de danske styrker for denne særlige rolle. Samtidig siger han tilsyneladende, at han kun husker et konkret tilfælde, hvor de danske styrker afleverede tilfangetagne. I filmen citeres han ikke for noget antal overleveringer, kun for ovennævnte om danskernes aktive rolle."

Anklage:

"DR-kronvidne står frem: Ingen overgreb på fanger," står der på forsiden af Nyhedsavisen den 29. januar.

"Danske soldater afleverede aldrig fanger til overgreb, siger den tidligere amerikanske forhørsleder Chris Hogan. Hans afvisning af, at der nogensinde skete overgreb i Afghanistan-lejren, kom aldrig med i Guldbrandsens film. Nye oplysninger trækker nu tæppet væk under endnu en af de centrale påstande i dokumentaren Den hemmelige krig."

DR's svar:

"Chris Hogan og Ed Herman udtaler sig som tidligere fremhævet ikke om de 31 afghanere i filmen. De to mener heller ikke, at der er tale om fangemishandlinger i lejren i den periode, de danske specialstyrker er udstationeret der. Kilden til mishandlingerne er således de pågældende afghanere selv, suppleret med øjenvidnet, AP-journalisten Charles Hanley, samt udsagn fra anonyme danske soldater. Disse udsagn stemmer helt overens med en række andre rapporter om mishandlinger."

Mollerups kommentar:

"Der fremlægges i filmen en række tegn på, at der fandt fangemishandlinger sted i Kandahar, ligesom det påvises at mange fanger blev sendt videre til Guantanamo. De danske troppers overlevering af 31 afghanere til amerikanerne den 18. marts 2002 beskrives nøje ved hjælp af dokumenter, fotos og interviews med en række øjenvidner og direkte implicerede, herunder en amerikansk journalist fra AP. Den fremlagte dokumentation tyder på, at de 31 blev mishandlet. At det næppe var noget enkeltstående tilfælde, bekræftes af beretninger fra førende menneskeretsorganisationer. Samtidig er det efter filmens premiere kommet frem, at ti amerikanske forhørsledere i edsvorne erklæringer har erkendt, at de kendte til fangemishandlinger i Afghanistan i den samme periode."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her