Læsetid: 4 min.

Teaterskolelabyrinten

2. februar 1998

Rektor for Statens Teaterskole er en stædig mand. Og trods den vældige blæst og elevernes boykot af undervisningen har Olav Harsløf tilsyneladende fortsat Kulturministeriet bag sig. I mandags udnævnte han således en ny prorektor og daglig leder for teaterskolen, den 32-årige instruktør Bina Hjort - efter aftale med ministeriet. Herved gennemførte han samtidig næstsidste skridt i skolens overordnede strukturændring: Den struktur, der giver Statens Teaterskole overopsynet med både Skolen for Moderne Dans, som fortsat har til huse i Dansens Hus på Nørrebro, og Børneteaterefteruddannelsen i det nydannede teatercenter i Odsherred. Og selvsamme struktur, som indsætter Harsløf som skolernes overordnede, administrative leder.
Allersidste skridt i Harsløfs administrative dramaturgi er nemlig en fire-årig handlingsplan, som Kulturministeriet pålagde ham at udarbejde inden udgangen af januar - og som han netop har afleveret. Handlingsplanen fremstår dog snarere som en tilbageskuende status over Statens Teaterskoles nuværende aktiviteter end som en egentlig plan for skolens fremtidige struktur.
Harsløf gennemgår her skolens forskellige uddannelser - linjen for skuespillere, instruktører, scenografer, regissører og lys-, lyd- og produktions-teknikere. Men han efterlyser først og fremmest eksistensen af en egentlig studieplan - en strukturformulering, der aldrig er blevet foretaget i de 30 år, skolen har eksisteret.
Undertitlen for handlingsplanen er 'en bred vision for skolens rolle i teaterlivet og i forhold til interessenterne'. Og netop i denne formulering ligger måske den rigtige indgang til teaterskolens hidtil så uigennemtrængelige labyrint af uforsonlighed. For Harsløfs væsentligste indsats for Statens Teaterskole har tilsyneladende netop været at tænke skolen ind i en større helhed. Som administrator og pædagogisk leder har han i høj grad uddelegeret ansvaret for undervisningen til de enkelte lærere, og på god, gammel 68'er-facon har han opfordret eleverne til at bruge deres medindflydelsesret.

Prisen for dette har åbenbart været en stigende afstand mellem ham og visse af skolens ansatte og elever. En fast hånd har manglet, og ansvarsfordelingen har været uigennemskuelig - og både lærere og elever har efter sigende udnyttet, at beslutninger kunne laves om, hvis flertalsvindene pludselig blæste anderledes. Alt dette har selvfølgelig været frustrerende for eleverne, der forståeligt nok har savnet tryghed. Men altså en tryghed, som ikke har ligget i skolens struktur - og som Harsløf altså heller ikke har været ansat til at forvalte.
Desuden kan det ikke afvises, at Harsløfs ønske om netop at sætte teaterskolens virke ind i en bredere sammenhæng paradoksalt nok kan virke som et statustab for skolens nåleøjeimage. I hvert fald for nogle af de elever, som traditionelt har fremtrådt som de 'fineste', såsom skuespiller- og instruktøreleverne.
Den egentlige vinding ved Harsløfs rektorfacon ses i skolens forhold til Kulturministeriet. Via sit bredspektrede arbejde er det lykkedes ham at efterleve Kulturministeriets ønske om at centralisere forskellige mindre kulturinstitutioner, der i ministeriets øjne fremstår som parallelinstitutioner - inden for det sceniske område altså danseuddannelsen og børneteateruddannelsen. Ministeriet har simpelthen ønsket at få disse uddannelser administreret af teaterskolen som et led i sin så konsekvente - men unægtelig samtidsstridige - satsning på få, større institutioner. De officielle, ministerielle forklaringer på omlægningerne har lydt på kreativ udveksling mellem kunstarterne, men den virkelige årsag til sammenlægningsiveren er formodentlig simpelthen, at det er nemmere, jo færre institutioner, ministeriet skal tage vare på direkte. Den oprindelige plan var derfor også, at Dramatikeruddannelsen skulle lægges ind under Statens Teaterskole, men protester og et hurtigt, nyt samarbejde med Aarhus Teater forhindrede, at også denne uddannelse blev lagt ind under mellemadministration på Holmen. Mindre formaliserede samarbejder har Olaf Harsløf til gengæld etableret på eget initiativ - og med stor succes. Han har skabt flere praktikordninger for de studerende rundt om på mange forskellige af landets teatre; i modsætning til de øvrige teaterskoler er Statens Teaterskole jo ikke direkte tilknyttet noget fast teater. Og han har høstet stor tilfredshed med skolens nye samarbejde med performanceteatret Cantabile 2.

Hvad handlingsplanen ellers byder på? Tja, en række 'visioner', som er knusende rigtige, men unægtelig også skrevet med fin flair for Kulturminister Ebbe Lundgaards kodeord. Fornyelse og tradition dukker op, både når talen falder på inddragelse af performanceteatret i den ellers mere traditionelle teaterundervisning, men også omkring udtalen af det danske sprog. Ligeledes kommenterer Harsløf 'musicaliseringen af dansk teater' og hylder det nordiske samarbejde frem for det større internationale. Hans konkrete forslag til nye tiltag er: Flere praktikmuligheder for instruktøreleverne. Øget samarbejde med erfarne dramatikere. En ny dramaturglinje, koordineret med landets universitetetsuddannelser. En uddannelse af dramalærere. Samt en tværkunstnerisk indvandrerskole på Holmen, ledet af Holmen-skolerne i fællesskab.
Så langt visionerne. Hvad angår realiteterne for Harsløfs nye prorektor Bina Hjort, er det svært at forudse, hvordan hun vil blive modtaget. Som ansat af Harsløf - og som en af de få, der valgte at trodse både elevernes og de forskellige sceniske forbunds advarsler mod at søge jobbet - har hun mange odds imod sig. Til gengæld er hun ung. Som cand.mag. burde hun desuden have teorien i orden, og praksis kender hun fra Nørrebros Teater, hvor hun har fungeret som teaterdirektør Leon Feders højre hånd og både stået for teatrets pr og dramaturgi. Desuden har hun været medstifter af Teatret Ludi og dets faste instruktør.
Bina Hjort er altså vant til at sno sig. Men der skal formodentlig noget af en Ariadne-snilde til, for at hun kan vikle den røde tråd helt ind til hjertet af teaterskolekonfliktens labyrint. AMC

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her