Læsetid: 3 min.

Velfærdskommission med 43 forslag

Integrationseksamen til indvandrere, efterlønnen skal udfases, pensionsalderen skal op, skolefritidsordninger skal være obligatorisk. Læs tema om velfærden og hent hele Velfærdskommisionens rapport: » tema.information.dk/velfaerd
7. december 2005

Integrationseksamen til indvandrere, efterlønnen skal udfases, pensionsalderen skal op, skolefritidsordninger skal være obligatorisk

Velfærdskommissionen kom onsdag med 43 forslag, der skal fastholde danskernes velfærd i fremtiden.

Efterlønnen skal udfases, og fra 2009 skal efterlønsalderen øges med fire måneder om året - og tilgangen skal stoppes i 2028, foreslår kommissionen.

Folkepensionen skal følge levetiden, og derfor skal pensionsalderen øges med en måned om året fra 2013.

Dagpengeperioden forkortes fra fire til to et halvt år. Skatten på arbejde lempes markant, og det finansieres ved at hæve ejendomsværdiskatten langsomt fra en procent til 1,5 procent i 2030.

Der skal ske en bedre integration ved at indføre indføres oplæringsstillinger til indslusningsløn, der kan ligge under mindstelønnen.

Indvandre, der får job og lærer dansk, skal have stærkere rettigheder i forhold til kontanthjælp og opholdstilladelse. Rettighederne får indvandrerne, når de har bestået en integrationseksamen, som er ordinær beskæftigelse i to år og bestået prøve i dansk eller engelsk. Uden integrationseksamen opnår man ikke rettighederne, foreslår kommissionen.

Pensionssystemet skal moderniseres. Der skal indføres en obligatorisk pensionsopsparing, så alle sparer op til pension. En andel af de private pensionsordninger skal give livsvarige ydelser. Derudover skal folkepensionen og den supplerende pensionsydelse hæves.

Skolestarten skal ske tidligere, og der skal være målretning af 10. klasse. Samtidig skal der være bonus for hurtigere uddannelser. Der skal skæres i børnechekken - og pengene skal bruges på børnenes uddannelse. Skolefritidsordninger skal være obligatorisk og gratis, lyder et andet forslag.

Ungeindsatsen skal udvides, så den gælder alle ledige, foreslår kommissionen. Unge ledige skal hurtigst muligt i uddannelse, i lære eller i arbejde. Indtil det lykkes, skal de aktiveres.

Bliver man ledig, og har man ingen uddannelse, får man pligt til at tage en uddannelse. Har man ikke ret til dagpenge, får man en ungesats på niveau med SU. Efter seks måneder skal unge dagpengemodtagere uden uddannelse også have denne sats.

Unge skal have en bonus for at starte hurtigt på en uddannelse efter den studiekompetencegivende uddannelse. Jo hurtigere de starter, jo højere bonus. Fjumreåret skal omlægges til lån, hvis de unge påbegynder en uddannelse mere end tre år efter, at de har afsluttet den studieforberedende uddannelse.

Velfærdskommissionen foreslår, at regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter indgår en ny firepartsaftale for at sikre, at det danske arbejdsmarked er rummeligt nok til at dække behovet for praktikpladser, muligheder for jobtræning for ledige og oplæringspladser for indvandrere og andre med svage forudsætninger.

Hvis arbejdsmarkedets parter ikke i de kommende år gør en tilstrækkelig indsats for at sikre en bedre integration af indvandrere, skal der skabes en ordning, som forpligter virksomheder til samlet at tage ansvar for at ansætte personer med svage danskkundskaber, lyder det fra kommissionen.

Når det gælder pensionskatten, skal denne lempes. Mellemskatten skal væk, og grænsen for topskatten skal ned. Derudover skal beskæftigelsesfradraget være større. Den disponible værdi af fradraget skal øges fra i dag maksimalt at udgøre 2400 kroner til maksimalt at udgøre 15.000 kroner.

Studerende skal betale brugerbetaling på kandidatuddannelsen - og pengene kan de låne af staten. De skal samtidig låne deres SU. Færdiguddannede kandidater, der bliver og arbejder i Danmark, får nedslag i skatten, der finansierer afdrag og renter på lånene.

Allerede i børnehaven skal der sættes ind med sprogstimulering af børn med svage danskkundskaber. I forbindelse med en fremrykket skolestart skal læseundervisningen styrkes, og der skal indføres en obligatorisk heldagsskole for de 6-9-årige.

Kommissionen foreslår desuden, at selskabsskatten skal sænkes fra 28 til 25 procent.

Omkring indvandrere foreslår kommissionen, at der indføres et pointsystem for udlændinge, der søger til Danmark. Pointsystemet baserer sig på objektive kriterier som uddannelse, erhvervserfaring, sprogfærdigheder, alder, ansættelsesforhold. Indvandrere, der opnår point nok, kan i en tidsbegrænset periode bosætte sig og arbejde i Danmark sammen med deres familie.

Kvalificerede indvandrere - eller deres arbejdsgivere - skal stille en bankgaranti inden indvandringen. Det er antal point i pointsystemet, der afgør, hvor stor bankgarantien skal være.

Omkring familiesammenføring foreslår kommissionen, at tilknytningskravet fjernes. I stedet bliver det en bankgaranti kombineret med pointsystemet, der bliver afgørende. Der skal være forskellige krav til, hvor stor en bankgaranti, man skal forlange for en familiesammenført. Størrelsen skal afhænge af, hvor mange point, personen opnår. Jo færre point, jo større bankgaranti.

Alle direkte som indirekte tilskud til boliger skal synliggøres og udfases over en årrække, og boligsikringen skal målrettes mod børnefamilier og pensionister.

Børnechecken skal sænkes til 7500 kroner om året for børn i alle aldersgrupper. Pengene skal bruges til at gøre skolefritidsordningerne gratis for forældre.

Der skal indføres en mindre brugerbetaling for at gå til sin praktiserende læge, vagtlæge, skadestue og indlæggelse på sygehus, mener Velfærdskommissionen. Betalingen skal sættes i forhold til indkomsten.

Der skal også være brugerbetaling på hjemmehjælp til praktiske opgaver.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her