Læsetid: 3 min.

Verden kræver sin avis

6. september 2002

»Tro mod Informations oprindelse og formålsparagraf vil vi sikre det frie ord og den kritiske tanke med forankring i et værdigrundlag, der betoner lige vilkår for mennesker, social ansvarlighed, bæredygtighed, demokrati og fordomsfrihed.«
Værdigrundlaget for Information 2002

DENNE AVIS blev skabt under Anden Verdenskrig, fordi der var noget, som dens skabere ville, gik ind for og noget, de ydede modstand imod. Dengang, da den danske regering valgte at samarbejde med den tyske besættelsesmagt i stedet for at gøre modstand, opstod modstandsbevægelsen. Information, der først blev dannet i august 1943 som et illegalt nyhedsbureau og siden som dagblad den 5. maj 1945, var en aktiv del af denne bevægelse. Da magthaverne afslørede sig selv som medløbere, trådte andre til som folkets forsvarere. Avisens oprindelige formålsparagraf er stadig vores ledetråd: »Vi må aldrig bringes til at skrive mod vores overbevisning eller fortie forhold, som bør offentliggøres, vi skal være forum for det frie ord, vi skal redeligt informere om modstridende synspunkter i det offentlige liv og påtale uoverensstemmelser mellem tale og gerning. Ved vores måde at informere på, skal vi arbejde for demokrati og frihed og forståelse og samfølelse mellem mennesker og samfund.« Den selvbevidsthed, som værdigrundlaget giver os, betyder, at vi altid skal profilere os som en modstandsavis – i opposition til såvel magthavere som opposition. Både indignation og begejstring er gyldigt og vigtigt brændstof for vor avis. Det er gennem vort søgende engagement, vor kompromisløse afdækning af tidens udfordringer, vor vilje til at være djævelens advokat, at vi kan indtage rollen som den kritiske avis, der rejser sager og diskussioner, som
ikke trykkes i mainstream-aviserne.

DEN AVIS, du sidder med nu, ser anderledes ud, end den du kendte. Vi har ændret på avisens opbygning og udseende, men vi er, som netop forklaret, i fuld harmoni med avisens formål, ja, vi forsøger faktisk at skærpe det. I den verden, vi lever i nu, skal avisen sætte læsere i stand til at forstå og danne sig egne meninger om tidens forandringsprocesser som grundlag for at kunne tage medansvar og aktiv del. Verden er i dag præget af, at den på en og samme tid både knytter sin befolkning mere sammen og samtidig skaber stadig større skel mellem rig og fattig. Vi ønsker at lave en avis, der bliver endnu mere fokuseret og endnu bedre til at afdække – journalistisk såvel som holdningsmæssigt – de forhold, som vi mener er mest væsentlige. Verden er både global og lokal, og stort set alle afgørende problemstillinger for en dansker er hverken det ene eller det andet – det er begge dele. Derfor ophæver vi fra i dag den faste opdeling af indland og udland.
Det betyder, at vi fremover kun har tre redaktioner på bladet – nemlig en samfundsredaktion, en kulturredaktion og en opinionsredaktion.

SAMFUNDSREDAKTIONEN vil koncentrere sig særligt om syv udvalgte stofområder: Miljø, globalisering, videnssamfundet, livsform, politik, arbejdsliv og det multikulturelle samfund. Alle områder, hvor der indgår både danske og internationale vinkler, hvilket betyder, at der ikke længere vil være særlige Danmarks- eller Verdenssider. Kulturredaktionen vil i højere grad dække de områder, hvor kunst og kultur møder det omkringliggende samfund – og der vil være mest fokus på litteratur, film, musik og visuel kunst. Avisens ugentlige fredagstillæg, i2, vil fremstå med et nyt internationalt kultur- og samfundsudsyn, og de hidtidige bogsider flyttes til et litteraturopslag om torsdagen. Opinionssiderne vil også afspejle det globale og det lokale med en daglig dansk og udenlandsk kommentar.

VOR AMBITION er at give hver eneste læser bedre mulighed for at få nuanceret sin viden. Finde sammenhænge og pege på uregelmæssigheder i en verden, hvor der ganske rigtigt er rig adgang til informationer, men hvor overblikket kan mistes. Det kræver sin m/k at finde rundt i verden. Eller bare sin avis. Vi mener, at verden kræver sin avis – og at vi er det bedste bud. Til nye læsere siger vi velkommen og til dem, der allerede læser os, siger vi fortsat god
fornøjelse.

-dt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her