Læsetid: 3 min.

Verdens klimaforskere: Meget værre end vi troede

På fredag offentliggør FN's klimapanel resultatet af 2.000 forskeres årelange studier af den samlede viden om den globale opvarmning. Udkastet til rapporten er ikke beroligende
30. januar 2007

Virkningerne af de menneskeskabte udledninger af CO2 mærkes på alle beboede kontinenter på kloden, hvor meget forskellige dele af klimaet nu reagerer synligt på menneskets aktiviteter.

Det er blandt hovedkonklusionerne i det grundigste studie af klimaændringerne til dato, foretaget af 2.000 af verdens ledende klimaforskere. De fastslår, at der nu er ringe tvivl om, at menneskets handlinger påvirker jorden.

Foruden stigende overfladetemperaturer over hele kloden har forskerne nu påvist sammenhæng mellem menneskeskabte udledninger af drivhusgasser og mærkbare stigninger i havenes temperaturer, stigninger i havenes vandstand samt den dramatiske afsmeltning af den arktiske iskappe gennem de seneste 35 år.

En foreløbig udgave af den fjerde rapport fra FN's internationale klimapanel (IPCC) siger, at globale temperaturstigninger i dette århundrede på mellem to og 4,5 grader er næsten uundgåelige. Ildevarslende siger den imidlertid også, at meget højere stigninger til seks grader "eller mere" ikke kan udelukkes.

Den endelige version af IPCC's seneste rapport vil blive offentliggjort på fredag, men en foreløbig udgave, som The Independent har set, gør det klart, at klimaforandringerne kan blive meget værre end hidtil antaget på grund af potentielt katastrofale 'positive' feedback-mekanismer, der kan accelerere temperaturstigningerne.

En varmere verden øger fordampningen fra havene og dermed atmosfærens indhold af vanddamp, som siden 1970 er tiltaget med fire pct. Vanddamp i atmosfæren forstærker drivhuseffekten. Samtlige klimamodeller anvendt af IPCC fandt også, at stigende globale temperaturer vil undergrave klodens naturlige evne til at opsuge menneskeskabt CO2. Det kan føre til, at CO2-koncentrationerne i atmosfæren stiger med 44 pct., hvilket indebærer, at de globale gennemsnits-temperaturer stiger med ekstra 1,2 grader i 2100.

Klare tegn på påvirkning

IPCC's fjerde rapport vil gå længere end nogen af de tre forudgående rapporter ved at koble de klare tegn på globale klimaændringer sammen med stigninger i menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser siden starten af den industrielle revolution.

"Sikkerheden i vurderingen af de menneskeskabte bidrag til nylige klimaændringer er øget mærkbart siden TAR (den tredje rappport)," hedder det i den foreløbige rapport. Det skyldes, at stærkere tegn på klimaændringer viser sig i længere og mere detaljerede registreringer og videnskabelige observationer, siger rapporten.

Det 'antropogene signal' - de synlige tegn på menneskelig påvirkning af klimaet - har nu vist sig i ikke blot de gennemsnitlige globale overfladetemperaturer, men i de globale havtemperaturer og havenes varmeindhold, i temperatur-ekstremer på land og ved hastig reduktion af den arktiske havis.

"Det er stærkt sandsynligt (mere end 95 pct. sandsynlighed), at opvarmningen registreret gennem det seneste halve århundrede ikke kan forklares uden ydre påvirkning (menneskets aktiviteter)."

Rapporten tilføjer, at den globale opvarmning gennem de seneste 50 år ville have været værre, havde det ikke været for den modsatrettede virkning af menneskeskabte udledninger af forurenende aerosoler, dvs. meget små luftbårne partikler der reflekterer sollyset og forårsager afkøling af atomosfæren.

"Uden den afkølende effekt af atmosfæriske aerosoler er det sandsynligt, at drivhusgasserne alene ville have forårsaget en større stigning i den globale middeltemperatur end observeret gennem de seneste 50 år," siger den foreløbige rapport.

"Den hypotetiske bortfjernelse fra atmosfæren af den samlede mængde af antropogene sulfat-aerosoler ville give en hurtig stigning på omkring 0,8 grader i den globale middeltemperatur i løbet af et årti eller to."

Skeptikere afvist

IPCC siger, at vi i løbet af det kommende århundrede skal regne med at se store ændringer i Jordens klimasystem. De omfatter:

* Hedebølger som den, der ramte det sydlige Europa i sommeren 2003, ventes at blive mere intense, længerevarende og hyppigere.

nTropiske storme og orkaner vil sandsynligvis blive stærkere med øget nedbør og højere stormfloder, som oversvømmer kystområder.

* Arktis vil sandsynligvis blive isfri om sommeren, og der vil ske fortsat afsmeltning af gletschere i bjerge, indlandsis og iskapper.

* Havenes vandstand vil stige mærkbart, selv hvis CO2-niveauerne stabiliseres. I 2100 kan vandstanden i havene i gennemsnit være 0,43 meter højere end nu, og i 2300 kan den være op til 0,8 meter højere.

IPCC punkterer desuden endegyldigt ballonen for klimaskeptikerne, der hævder, at den globale opvarmning er en myte eller resultatet af naturlig klimatisk variation.

"Der er øget tiltro til, at naturlig indre variation ikke kan forårsage de observerede forandringer. Det er en konsekvens af forbedrede undersøgelser, der påviser, at opvarmningen fandt sted i både havene og atmosfæren, parallelt med de registrerede tab af ismasse."

Rapporten, hvis foreløbige udgave blev formuleret sidste år, vil blive offentliggjort i Paris på fredag.

© The Independent og Information

Oversættelse: Jørgen Steen Nielsen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu