Baggrund
Læsetid: 5 min.

11 historiske taler fra 1. maj: Socialdemokraternes op og nedture

Fra kortere arbejdstider til længere arbejdstider - fra Stauning til Corydon. Se Socialdemokraternes politiske kampe og selvforståelse gennem afslutningen på 11 historiske taler fra arbejdernes kampdag
Fra kortere arbejdstider til længere arbejdstider - fra Stauning til Corydon. Se Socialdemokraternes politiske kampe og selvforståelse gennem afslutningen på 11 historiske taler fra arbejdernes kampdag

David Trood

Redaktionen
1. maj 2014

1. Thorvald Stauning, 1926

Den tid, der kan bruges til et radioforedrag, er ved at løbe ud. Jeg håber imidlertid, at jeg har givet et indtryk af den betydning, som 8 timers dagen har for arbejdernes kulturelle liv, og det er en selvfølge, at dette atter har en mægtig betydning for samfundslivet, således som dette udfolder sig indenfor nationens grænser og videre indenfor nationernes forbund. En højt udviklet, levende interesseret arbejderklasse vil være en lykke for verden, en garanti for en sund, organisk Udvikling af Samfundslivet, og en sådan opnås ved den fulde gennemførelse af dagens tekst: Den lovfæstede 8 timers maksimal arbejdsdag.

2. Thorvald Stauning, 1936

Enhver arbejder har sin plads i organisationen, og den store landsorganisation, Dde samvirkende fagforbund, bør udbygges og styrkes. Men ingen er sig selv nok, heller ikke fagforeningen. Ved et intimt samarbejde med det socialdemokratiske parti, som arbejder i hele samfundets interesse, kan alle muligheder udnyttes og alle kræfter gøre nytte. Vi vil frem til andre samfundsformer end Kapitalismens, men Arbejdet må gøres på Demokratiets Grund, og det er først og fremmeste Arbejderklassen, de 100.000’der Kvinder og Mænd, det er Ungdommen af alle Fag, som må stå Vagt om Demokratiet og skabe det Folkestyre, som kan sikre Arbejde og Udbytte, som kan sikre os Danmark for Folket.

3. H. C. Hansen, 1953

Vi vil øge produktionen, ikke hæmme den.

Vi vil gøre indtægterne til den passive kapital mindre.

Vi vil en skattereform, til gunst for de små og de mellemstore indkomster.

Vi vil fremme boligbyggeriet, og vil gøre de nye lejligheder, som skal bygges billigere.

Vi vil arbejde for en gennemførelse af folkepensioneringen.

Vi vil have ungdommens forhold taget op til saglig drøftelse.

Og først og sidst:

Vi vil række hånd til enhver tendens til afspænding, som måtte vise sig. Det er fredens vej, vi vil gå. Vi vil kunne værge os mod angreb, i samarbejde med andre fredelige folk, men vi har kun eet ønske for os selv og for verden: Fred, folkeforståelse og samarbejde mellem alle folkeslag.

Leve samarbejdet mellem fagbevægelse og Socialdemokratiet.

4. Jens Otto Krag, 1963

Vi i Danmarks Socialdemokrati deler det britiske arbejderpartis ønske om fred, om international nedrustning og atomprøvestop. Vi ønsker at bidrage aktivt til FN's politik og til hjælpen til de underudviklede lande, hvor to trediedele af befolkningen er udsat for en fattigdom, som vi i Norden og Vesteuropa ikke længere kender. Det er i majdagens ånd, at vi ønsker, at forståelsen for disse forhold må vokse, og at viljen til at udvikle et nationernes fællesskab må tage til i styrke. Trods alle politiske og økonomiske problemer er dette vor tids største udfordring: At menneskeheden må formå at bringe rustningskapløbet under kontrol og fjerne de farer, de verdenspolitiske konflikter indebærer.

5. Anker Jørgensen, 1973

Vi er klar over, at systemet langt fra er fuldkomment, men det bygger på de rigtige principper. Derfor vil vi stadig forbedre det. Vi har før mødt modstand. Men vi har hver gang overvundet den, og med større eller mindre forsinkelse er vore krav og vore ideer blevet accepteret - og endog som ideer, der er gode for det hele samfund. 

6. Poul Nyrup Rasmussen, 1999

Under vores egen konflikt sidste år på arbejdsmarkedet manglede der pludselig gær! Men nu har vi fundet solidariteten og fællesskabets værdier igen det er jeg sikker på. Nu skal vi have fat i næste træk ikke alene internationalt og europæisk, men også herhjemme i vores eget land. Meget skal gøres. Det forudsætter, at alle er med til at påtage sig et ansvar herfor. Det forudsætter selvsagt også, at vi giver mennesker noget at have deres ansvar i. Det kan vi kun, hvis der i konturerne til et nyt dansk ansvarssamfund er et medspil og et medansvar fra danske virksomheder, fra fagbevægelsen, fra kommunerne, fra den enkelte – og naturligvis fra staten, fra samfundet, fra regeringen. Vi har ikke kunnet fejre 1. maj i dag. Vi har afholdt 1. maj i dag. Vi har gjort det for at minde hinanden om vores forpligtelser i den internationale solidaritet. Og vi har måske også skænket vores eget behov for fællesskab indadtil - en tanke.

Hvis det er tilfældet, har dagen i dag gjort en forskel, det er jeg sikker på.

7. Mette Frederiksen, 2004

Vi vil et velfærdssamfund, der ikke blot er for de fleste. Vores politiske kamp skal ikke stoppe før end, at ethvert menneske faktisk lever det liv han eller hun gerne vil. Fordi hverdagen er vigtigt. Også i en global verden.  

Den danske sangkunstner Ivan Pedersen synger i en sang på hans nyeste CD-udgivelse, at tanker er toldfri...

Og hvem siger i øvrigt at drømme er noget, der skal høre natten til.

8. Helle Thorning-Schmidt, 2005

Vi er valgt til at tage ansvar, også når det er besværligt. Kun hvis vi sidder med hænderne i skødet og lader stå til, bliver det uoverkommeligt. Sådan er det ikke med os. Vi har valgt en kurs, hvor vores værdier om frihed, lighed og solidaritet stadig er det grundlæggende for os. Men hvor vi også tør tage debatten om, hvor samfundet skal bevæge sig hen.

Jeg håber, at I vil være med til at fortsætte diskussionen. 

9. Mogens Lykketoft, 2007

Vi ikke have at nogen efterlades i kanten eller ud over kanten. Vi vil ikke have at tusinder af mennesker på grund af kontanthjælpsloft og starthjælp tvinges ud af derees boliger, mens de fleste scorer nye store friværdier.

Frem for alt vil vi af med blokpolitikken af VK og Dansk Folkeparti. Vi have de fundamentalistiske præster i DF væk fra indflydelse. Vi vil væk med snæversyn og intolerance.

Det må være et mål, der forener. Det har vi alle – socialdemokrater, SF’ere, enhedslistefolk, radikale, kristendemokrater en fælles forpligtelse til at lade overskygge alle andre spørgsmål.

Vi skal have en regering af mennesker, der har hjertet med i det de siger og ikke former dagens synspunkter ud fra stemningsrapporterne i den seneste fokusgruppe.

10. Helle Thorning-Schmidt, 2011

I ti år har Lars Løkke Rasmussen og Pia Kjærsgård arbejdet dag og nat på et Danmark med større skel. Med dybere kløfter mellem befolkningsgrupper. Det er nu, vi kan vælge en ny kurs. Det er nu, vi skal sikre muligheder for de mange. Det er nu, vi skal sikre et helt Danmark. Det er nu, vi skal gøre det, som har gjort Danmark til et fantastisk land – nemlig at løfte i flok.

11. Bjarne Corydon, 2013

Vores bevægelse er ikke stivnet.

Vores kamp er ikke forbi.

Vores sejre har sikret fremskridt for hele Danmark.

Vores ansvar er at få det til at lykkes igen.

God 1. maj.

--

Kilde: Arbejdermuseet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Olav Bo Hessellund

Endnu engang konstaterer vi, at ord er taknemmelige.

Lykketoft: ”Vi ikke have at nogen efterlades i kanten eller ud over kanten.”
Helle Thorning: ”... at løfte i flok.”
Corydon: ”Vores sejre har sikret fremskridt for hele Danmark.”  

Man må have lov at spørge: Hvem taler disse socialdemokrater egentlig om?
- De stadig flere hjemløse?
- De 34.000 ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet?
- De titusinder af førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og SU-modtagere, der har finansieret skattelettelserne til A P Møller, Novo Nordisk, F l Schmidt?

Kontrasten til virkeligheden er så skærende, at det næsten gør ondt i øjnene.

Og så er der nogle, der stadig undrer sig over, hvor politikerleden stammer fra....

lars abildgaard, Simone Bærentzen, Per Torbensen, Uffe Illum, morten Hansen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Det er symptomatisk for politkerne, at de ikke - sådan som jeg synes de burde - sætter mål for et bedre samfund.
Det er desværre også typisk for den offentlige debat: Vi drøfter ikke mere, hvad målene skal være for samfundet. Vi nøjes med at protestere mod det, som vi synes er uretfærdigt. Derfor ser jeg med tristhed på en politisk kultur - og her mener jeg hele vejen rundt - fra manden på risten til manden på den grønne gren, der alene fokuserer på sin egen verden.
Det giver de populistiske politikere let spil med deres paroler - og det betyder, at de sociale grupper, som i dag alene er retoriske prügelknabe, om et årti eller to kan være det ny samfund holocaustofre. Bare tænk på hvor let vi lever med at mennesker som du og jeg lever elendigt og dør efter smertefulde korte liv i tusindtal - hver eneste minut: Argh. Nu er eftermiddagskaffen igen blevet for tynd. Vi skal have en anden måleske, og dét i morgen.

H.C. (Hans Christian) Ebbe, Simone Bærentzen og morten Hansen anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Før 2 verdenskrig
Mellem 1945-2000
Efter år 2000

Udviklingen er ikke til at misforstå!

Når krisen kradser og højreorienterede medier for lov at sætte dagsordnen bliver international solidaritet afløst af smålighed og nationalisme.. Visioner bliver afløst af tåbelige platte populistiske oneliners, endda fulde af løgn!

Det er vitterligt ikke langt fra socialdemokrati til fascisme.. Slet ikke rart, vel??
Tak til information for at demonstrerer, og for netop ikke at glemme hverken vores fælles eller jeres egen historie!

anker fjeld simonsen

corydon siger näppe noget´, som ikke kunne väre sagt af en hvilken msom helst fascistdiktator, med eller uden hitlerpatos, ja, bestemt ville kunne väre sagt af den närmeste kandidat til yderliggående nationalisme, thuesen dahl,
thorning-schmidt er dog noget mere nuanceret, om ikke meget mere, men det er dog
kun afslutningen på folketalerne förste maj der citeres.
tidens vanskelighed er nok, at velfärdsniveauet og ligheden skal bevares, det er nemmere at tage springet fremad fra et lighedsfaktum i kamp mod sult og undertrykkelse, end at bevare en lighed og velfärd, efter at meget er op-nået, og menigmand i stort omfang har råd til at tänke på mere end kamp mod sult, ulighed og undertrykkelse.
jeg vil dog pege på een vigtig ting, som sociale partier kunne og burde tage op, nemlig at de mennesker i samfundet der skal administrere de love, Folketinget vedtager, altså dommere og advokater, isär, ikke i deres ud-dannelse til at deltage i den särlige stat i staten som domstolene udgör, overhovedet ikke er uddannet til kendska til det samfund de skal beskäftige sig med gennem praktisk virksomhed, at de närmest udgör en retsindustri, som sociologisk fänomen, som ikke kontrolleres tilsträkkeligt af anklagemyndigheden, ofte en samling hovsky-snovsky akademikere som udelukkende betragter deres erhverv som lieralt erhverv i et liberalt samfund. her er det muligt for partier at tage diskussioner op og forberede lovgivning om mere lighed for loven, gennem juristernes kendska til det samfund der omgiver dem i deres egen stat i staten, som tilmed er et liberalt europäisk fällesskab. Her kan advokater egå kriminalitet, ofte ustraffet, og helt på de dömtes bekostning. Jeg lev selv offer for sådan kriminalitet i 2004 fra en konservativ borgmesters side, og i Danmark foregår sådant, på 1800-tallets vilkår for den dömte. i SVERIGE, derimod ser det ud til, at den dömte har mulighed for at protestere, og at rigsadvokaten kan tahe stilling til spörgsmål om en dommers forsömmelighed. Det er sådan, at FOLKETINGET kan vedtage lovgivning om sådanjne forhold.

Jakob Lilliendahl

I det demokratiske Athen var det folket der var dommerne!
Nu er det 2500 år siden og vi er siden blevet lidt mere sekulære, burde det kunne lade sig gøre her også!

https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Socrates#Proceedings

Chris Ru Brix

Tak til Anna Ullman for hendes meget velovervejede udtalelser I Deadline i aftes. Til hendes modpart: "Den der ler sidst, ler bedst!"