Interview
Læsetid: 12 min.

‘Hvis du kaster en sten i havet, så stiger det’

Fra LEGO over modetøj til festivaler og aktivisme på skoleskemaet – bæredygtighed er sat på dagsordenen over alt. For mens de politiske magthavere tilsyneladende har opgivet kampen for at passe på kloden, ønsker flere og flere borgere, virksomheder og institutioner at gøre noget aktivt
Redaktionen
9. juni 2017

Anne Jensen
Ledelsesmedlem og ansvarlig for bæredygtighed på NorthSide

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Det har vi alle sammen. En af årsagerne til at vi på NorthSide arbejder så hårdt på at kommunikere bæredygtighed, er fordi vi har en stor platform og kan nå ud til mange. Hvis vi kan påvirke vores gæster til at tænke mere over bæredygtighed, når de forlader festivalen, end da de kom, så har vi nået et af vores mange mål. Vores publikumsundersøgelse fra sidste år viste, at omkring 50% blev inspirerede af vores arbejde med bæredygtighed.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Ja, det gør det så absolut. Det kan godt være at enkeltpersoners aftryk – eller en mellemstor festivals aftryk, for den sags skyld – ikke i sig selv ændrer det store i forhold til det samlede klimaaftryk, men det handler om at påvirke, at inspirere, at vise vejen og at prøve ting af for at kunne skubbe til en samfundsmæssig udvikling. F.eks. er jeg superstolt af, hvor langt vi er kommet med Tuborgs økologiske fadøl, siden den blev lanceret på NorthSide i 2014.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Jeg har mange. Men Øya Festival i Oslo vil altid have en særlig status hos NorthSide. Vi var fra begyndelsen inspirerede af deres måde at arbejde seriøst og vedholdende med bæredygtighed. Det er svært over tre dage på en græsmark og med mange forskellige mennesker, der skal klikke sammen på kort tid. I en anden kategori er sådan en som Steen Hildebrandt, som ihærdigt anskueliggør f.eks. FN’s 17 klimamål, så vi alle forstår dem.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»Jeg knokler på for at udvikle Danmarks mest bæredygtige musikfestival! Den viden, som mit arbejde giver mig på de her områder, har også den konsekvens, at jeg ikke bare kan lukke øjnene som privatperson. Så jeg køber f.eks. økologisk, udskifter plastprodukter med alternativer, og sorterer alt det jeg kan. Vi må alle sammen handle, søge viden og foretage valg, store som små.«

Sigrid Lauenborg Dahl
Underviser i kurset Verden Brænder på Krogerup Højskole

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Vi har alle et ansvar. Men nogen har et større ansvar end andre. F.eks. os, der belaster klimaet mest. Politikerne har også et større ansvar, men de svigter det, når de ikke gør mere for at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Virksomheder svigter også deres ansvar, når de ikke tager hensyn til deres produktions negative påvirkning af klima og miljø.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Selvfølgelig betyder det noget, hvad enkeltpersoner gør. Det private er politisk. Men omstillingen er ikke et individuelt projekt. Det er ikke fair alene at lægge ansvaret over på den enkelte. Det nytter mest, når enkeltpersoner går sammen og handler kollektivt. F.eks. når vi skaber bæredygtige alternativer, demonstrerer for at presse politikerne til handling eller tyr til civil ulydighed for at bremse kul- og olieudvinding. De handlinger inspirerer og nytter.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Protesten ved Standing Rock og de årlige Ende Gelände-aktioner er inspirerende. Det forbilledligt, når folk er parate til at ofre noget for at beskytte klimaet. De fleste af os roder rundt med lappeløsninger og komfortable kompromisser. Derfor er folk, der er villige til at give afkald på den luksus, som vi globalt set ikke har råd til, eller som er villige til at risikere bøder og at blive udsat for vold, store forbilleder i mine øjne.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»Jeg forsøger at feje for egen dør ved at være vegetar, have et grønt elselskab, stemme imod min pensionskasses investeringer i fossile brændstoffer, deltage i demonstrationer og politiske kampagner, men jeg er jo stadig en del af et system, der skal laves fundamentalt om. Derfor prøver jeg igennem mit arbejde at uddanne unge til at kunne handle på klimaproblemet, så apatien ikke tager over. De skal inspireres, men også selv prøve kræfter med konkrete projekter, så de får evner til og erfaringer med at gøre noget ved de problemer, vi står overfor.«

Stefan Gaarsmand Jacobsen
Assistant professor og ph.d. CBS

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Det eneste sted, hvor der samlet bliver snakket om ansvar for kloden, er FNs COP-møder – senest med Paris-aftalen i 2015. I dén tekst er det klart, at de enkelte nationalstater – hvor gammeldags det end lyder – skal tage spadestik, der sikrer at den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grad. Tilladelser til olieboringer og andre forurenende aktiviteter går da også stadig igennem nationale parlamenter og ministerier i de fleste lande. Men kræfterne og ideerne til egentlig handling kommer i stigende grad fra civilsamfundets organisationer på tværs af landegrænser.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Ja, men det er vigtigt, at vi ikke blander enkeltpersoner og aktivistiske handlinger sammen i en pærevælling. Klimakampen lider under den individualiserede tilgang til politik, der har gjort folk mindre tilbøjelige til at slutte sig sammen og finde styrke.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Jeg er ikke meget for at udnævne klimahelte, fordi det individualiserer og fordrejer billedet af, hvad det er for en opgave, vi står overfor. Den måde, som Barack Obama, Connie Hedegaard og senest Justin Trudeau er blevet dyrket som klimahelte, tilslører det faktum, at der på deres vagter ikke er sket nok. Jeg har et forbillede i de miljøforkæmpere, der har taget kampen mod olieindustrien og andre storforurenere i fattige lande igennem årtier. De har mere travlt med den daglige kamp, at støtte hinanden og bringe andre til orde end at stille sig op på et podium og sige buzzwords.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»Jeg er i gang med at samle forskere og studerende i en organisation, som vi kalder Scandinavian Commons. Det er med vilje, at det hverken hedder noget med grøn eller klima. Vi har brug for at gøre omstilling til noget, der ikke bliver anset som en nichesag. Det er den vigtigste politiske sag og nærmest alle vores fremtidige fællesskaber afhænger af det arbejde, som vi skal nå i de næste 5-10 år.«

Mads Nørgaard
Ejer og grundlægger af modehuset Mads Nørgaard

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Dem, der sviner mest har da klart det største ansvar, men vi bærer alle et ansvar efter evne. Og det nytter klart, hvad hver enkelt gør. For som buddhisterne siger: ‘Hvis du kaster en sten i havet, så stiger det.’ Omvendt er der meget blålys, hvor vi som forbrugere bliver spændt for en vogn i en art afledningsmanøvre, som slet ikke batter, hvor industrien burde have taget ansvaret.«

Jacob Ehrbahn

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Jeg tror, at aktivister som f.eks. Greenpeace spiller en enorm rolle. Både som korrektiv til det politiske system – men også som øjenåbner for offentligheden, og ikke mindst de yngre generationer. Jeg tror i det hele taget meget på en mere aktivistisk attitude i disse postfaktuelle tider.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Jeg har mange helte i den grønne omstilling, og overraskes ikke mindst over, hvor meget visse store firmaer rykker f.eks. IKEA – og så læste jeg til min overraskelse, at DONG har solgt alle sine olie- og gasaktiver, for nu kun at satse på vedvarende energi. Hvem havde troet det? Men i min branche er firmaet Patagonia en af de allerstørste helte – helt fra grundlæggeren Yvon Chuinard til de nuværende chefer. De er kæmpe store, men har bevaret deres anstændighed og tager ansvar. De er seje.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»I mit firma forsøger vi at arbejde med en udfoldet og fuldt integreret forståelse af bæredygtighed. Jeg vil gerne undgå, at CSR bliver en form for aflad, mens man bare fortsætter med at svine. Vi arbejder med bæredygtighed i alle hjørner af firmaet: produktion, transport, arbejdsforhold osv. Men man skal huske, at mode jo ikke er og aldrig bliver bæredygtigt. Mode er nærmest det modsatte af bæredygtighed. I den vestlige verden laver vi jo ikke tøj, fordi vi fryser og desuden har langt de fleste af os tøj nok. Så mode er noget andet. Mode er at blive forført og gøre noget, du ikke vidste, du havde lyst til – så umoralsk og hedonistisk er min branche.«

Christian Peter Ibsen
Direktør for tænketanken Concito

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Grundlæggende er det alles ansvar. Men vi bliver nødt til holde fast i, at det først og fremmest er politikerens ansvar at sætte de nødvendige ambitioner, og vedtage de rammer og den regulering, der gør det realistisk at nå i mål. Men vi kommer altså ikke udenom, at hvis vi vil en grønnere verden, så kræver det noget af os alle. Vi bør hver især tage vores klima- og ressourcefodaftryk alvorligt.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Det drejer det sig om at mobilisere individer, regeringer og mange andre til at yde den indsats, der er nødvendig. Så enkeltpersoner kan have stor betydning ved at gå foran og vise, for eksemplets magt har stor betydning. Så for mig at se er det absurd at spørge sig selv om det, man selv gør, overhovedet nytter. Selvfølgelig nytter det, også selv om det kan være svært at måle her og nu.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Jeg er løbende blevet inspireret af både politikere, folkelige bevægelser og personer, som jeg har mødt. Men politisk synes jeg f.eks., at det var meget inspirerende at høre en toppolitiker som Barack Obama tale om, hvordan klimadagsordenen var helt afgørende i hans vision for fremtidens USA. Desuden synes jeg, at vores bestyrelsesformand Connie Hedegaard er inspirerende, fordi hun i årevis har været med til at drive den grønne omstilling fremad. Men jeg bliver også inspireret af venner og bekendte, som tager helt konkrete valg i deres hverdag.«

Hvad gør du selv for at understøtte bæredygtig udvikling?

»Jeg vælger at se mig selv som en helt almindelig dansker med et helt almindeligt familieliv, der også inkluderer ferier, kød osv. Men jeg prøver er at være bevidst om mit forbrug ved f.eks. at reducere mit kødforbrug og undlade at købe en masse skrammel. Som sagt tror jeg på, at vi hver især kan gøre en væsentlig forskel.«

Inge Røpke
Professor i økologisk økonomi på Aarhus Universitet

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»For at bestemme det, mener jeg, at man må definere, hvad man forstår ved bæredygtighed. For det umiddelbare svar ville jo være: ’Det har vi alle’. Men der er reelt meget stor uenighed om, hvordan man forstår bæredygtighed. For er bæredygtighed udelukkende noget, der skal løse klimaproblemet? Eller har bæredygtighed også noget at gøre med, at vi skal begrænse uligheden i verden? For hvis bæredygtig udvikling også omfatter, at alle mennesker skal have nogenlunde ordentlige levevilkår, så begynder en masse interessemodsætninger at melde sig. Så det er lidt for enkelt at sige, at vi alle bærer et ansvar, når problematikken i bund og grund er, at vi har vidt forskellige forestillinger om, hvad vi reelt har ansvaret for.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Helt generelt kan man sige, at samfundsmæssige forandringer kun kan lade sig gøre ved, at mennesker ændrer noget, enkeltvis og i fællesskab. Det er altså mennesker, der må ændre praksisser, institutioner og strukturer. Men så opstår igen problematikken i, hvad den konkrete omstilling skal bestå af, for det ikke indlysende, om det er ene eller andet tiltag, som fungerer i et bredere perspektiv.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Inden for mit arbejde og forskningsområde, som jo er økologisk økonomi, kunne man nævne et par skrappe kvinder som Marina Fischer-Kowalski og Juliet Schor. De er dygtige forskere, aktive deltagere i den politiske debat og fremragende formidlere af det biofysiske perspektiv på verden.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»Jeg er ikke aktivist og med hensyn til forbrug, er pointen nok, at jeg ikke ofrer noget. Jeg cykler, fordi jeg altid har gjort det, og jeg køber sjældent tøj, fordi jeg hader at gøre det. Der, hvor jeg prøver at gøre en forskel, er tæt knyttet til mit arbejde, der handler om, hvordan vi forstår udfordringerne. F.eks. har jeg netop været med til at lancere en hjemmeside med undervisningsmateriale om økologisk økonomi til gymnasieelever og andre interesserede.«

Pernille Blach Hansen
Senior Director for Enviromental Product Innovation, The LEGO Group

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Det har vi alle sammen – borgere, virksomheder, organisationer og politikere. Men det største ansvar påhviler dem, der gennem deres aktiviteter og indflydelse kan gøre den største forskel. Jeg synes, der i de senere år har været en positiv tendens, hvor flere og flere virksomheder melder sig som drivkræfter for en mere bæredygtig udvikling.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Ja, alle bidrag til en bæredygtig omstilling nytter – også de individuelle. Selvom aktiviteterne på de samfundsmæssige ændringer kan gøre den største forskel. Et eksempel kunne være Kina, der som verdens største udleder af CO2 har mulighed for at gøre en kæmpe forskel i bekæmpelsen af global opvarmning.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland, der nærmest introducerede begrebet 'bæredygtig omstilling', da hun i 1987 stod i spidsen for en FN-Kommission om miljø og udvikling. Kommissionen udgav rapporten ’Vor fælles fremtid’ i 1987, kendt som ”Brundtland-rapporten”.«

Hvad gør du selv for at understøtte bæredygtig udvikling?

»Privat forsøger jeg at handle bæredygtigt i min hverdag. Men professionelt arbejder jeg i The LEGO Group med at realisere LEGO’s ambition om blandt andet at udvikle og implementere nye bæredygtige alternativer til de materialer, vi i dag bruger til LEGO’s produkter. Men det er ikke altid lige nemt. F.eks. ligger der for os en stor udviklingsudfordring i at finde et bærdygtigt alternativ med samme kvalitet, som vores gamle legoklodser. For drømmen og ambitionen er jo, at de fremtidige bæredygtige legoklodser uden problemer vil kunne passe sammen med de legoklodser, man selv legede med som barn. Omvendt har vi før end forventet formået at få dækket vores samlede energiforbrug af vedvarende energi – primært fra vind.«

Nana Gerstrøm Alsted
Underviser i linjefaget Grøn Guerilla på Jyderup Højskole

Hvem har ansvaret for bæredygtig udvikling?

»Det har vi alle sammen. Men for mig at se er det et slags krydspres. Der sker ikke noget, hvis ikke borgerne presser på, og der sker ikke noget, hvis ikke stater, offentlige institutioner gør noget. Den ene gør ikke noget uden den anden. Det gælder også markedet og virksomhederne.«

Nytter det noget, hvad enkeltpersoner og aktivister gør?

»Ja, det nytter at være en kritisk og fornuftig forbruger, og tænke over hvad man spiser osv. Men når vi træffer individuelle valg, har vi på en måde også en forventning om at kunne se individuelle resultater. Dagen efter du er blevet vegetar, kan du ikke måle et mindre CO2 aftryk i atmosfæren. Men 10 år efter at mange mennesker har ændret deres kostvaner, ser vi forskellen. Så jeg tror på, at ting nytter, men det skal ske i bevægelser, hvor vi forsøger at præge og opmuntre hinanden gensidigt.«

Har du et forbillede i den grønne omstilling?

»Jeg mener, det er de store historiske bevægelser, der har banet vejen og gjort, at vi i dag ser det som den mest naturlige ting at stimle sammen for en sag. F.eks. borgerrettighedsbevægelsen i USA eller den danske fagbevægelse: Deres resultater blev ikke skabt ud af ingenting, eller fordi nogen ventede længe nok. Nej, man organiserede sig og gik sammen om en sag. Så mit forbillede er bevægelserne, som selvfølgelig har bestået og består af en masse forskellige individer, der knokler og laver alt det sure arbejde uden at blive udnævnt til helgener. Det er også det, jeg mener, der skal til, når det gælder grøn omstilling.«

Hvad gør du selv for at understøtte en bæredygtig udvikling?

»Jeg underviser i faget Grøn Guerilla på Jyderup Højskole, og hver gang jeg har et hold elever, håber jeg, at jeg indgyder dem mod til at blive en del af den grønne bevægelse og mod til at tro på, at det nytter. Samtidig håber jeg også, at jeg kan være medvirkende til at hive dem ud af den klimadepression, som jeg oplever, mange af dem lider af – og som er så vanvittig svær at omsætte til handling.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her