Aage Frandsen

 • Kronik
  10. marts 2015

  Mere selvpromovering, mindre indflydelse

  Mens Folketinget mister indflydelse på lovgivningen, lufter dets medlemmer i stigende grad deres meninger om snart sagt alting hele tiden. Politikerne bruger åbne samråd, som de bruger sociale medier: til at promovere sig selv frem for at føre politik
  Lige før nytår sagde Venstremanden Eyvind Vesselbo til Politiken som begrundelse for, at han ikke genopstiller til Folketinget: »Debatformen (…) handler om at genere hinanden og sætte de andre skakmat. Og det gider jeg simpelthen ikke deltage i«
 • Læserbrev
  29. september 2012

  Det vil Frandsen med SF

  At være i regering kan være en vej til at få en særlig indflydelse: magt. Ikke som et mål, men et middel
 • Kommentar
  17. marts 2011

  Ny offentlighedslov er en test for demokratiet

  Størst mulig offentlighed om de politiske beslutningsprocesser er en del af demokratiets væsen. Det er derfor dybt problematisk, når regeringen i den nye offentlighedslov foreslår, at der ikke skal være aktindsigt i 'dokumenter, der udveksles i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces'
 • Kronik
  1. oktober 2010

  Mange forskningsprojekter ligger og venter i DR

  Mens DR-dokumentaren Jagten på de røde lejesvende har fået massiv omtale, har en videnskabelig undersøgelse af dækningen af syv folketingsvalgkampe ikke skabt voldsom debat. Det er synd, for der er al mulig grund til at forske i DRs historie
  Selv om DR's Reimer Bo Christensen her får sig et grin med Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal under afslutnins-debatten i 2007, er der ikke belæg for, at DR skulle være venstrefløjen venligere stemt.
 • Kronik
  25. november 2009

  Et nyt flertal er bundet af forlig

  Folketingets politiske partier binder sig rask væk til at føre den samme politik på en lang række områder i så mange år ud i fremtiden, at det kan være svært at gennemføre en ny politik efter et regeringsskifte. Samtidig medfører den udbredte indgåelse af forlig, før der laves lovgivning, en uigennemsigtig beslutningsproces
  Folketingets politiske partier binder sig rask væk til at føre den samme politik på en lang række områder i så mange år ud i fremtiden, at det kan være svært at gennemføre en ny politik efter et regeringsskifte. Samtidig medfører den udbredte indgåelse af forlig, før der laves lovgivning, en uigennemsigtig beslutningsproces
 • Kronik
  4. juli 2009

  DR's troværdighed er afgørende

  Kvalitet, alsidighed og mangfoldighed er centrale begreber i public service, og i informationsformidlingen skal der ifølge radio- og fjernsynsloven lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Derfor er troværdighed helt centralt for DR som public service-station
  DR har meget høj troværdighed. Og DR's medarbejdere skal have mulighed for at udøve kritisk journalistik. I nogle tilfælde ved journalisten formentlig godt, hvilke politikere der omgås sandheden noget lemfældigt, og derfor kan de forberede sig på det.
 • Kronik
  12. november 2008

  Folketinget kan styrkes i lovgivningsprocessen

  Hvis Folketinget skal have styrket sin position i lovgivningsprocessen, forudsætter det, at folketingsmedlemmer i højere grad engagerer sig heri
  Folketingsmedlemmer skal i stigende grad engagere sig i lovgivningsprocessen. Desværre har der de senere år været en stigende tendens til, at nogle retsordførere - eksempelvis DF-s Peter Skaarup - kommenterer retssager, der endnu ikke er afsluttet ved domstolene. Straffesager er godt pressestof. Men denne form for indblanding er yderst problematisk ud fra princippet om magtens tredeling.
 • Kronik
  21. september 2007

  Hvorfor fyres nogle ministre, men ikke andre?

  Det er undtagelsen, at en minister ryger, fordi vedkommende har givet Folketinget ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger. Ministre bliver fyret eller forflyttet, når statsministeren og partilederen for en eventuel koalitionspartner skønner, at en minister kan blive en belastning for regeringen eller ikke længere skønnes at kunne udfylde rollen
  Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) (th.) overdrog i sidste uge sit ministerium til partifællen Jakob Axel Nielsen. Flemming Hansens exit var ikke uventet, da han allerede for et stykke tid siden meddelte, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.
 • 25. januar 2005

  Symbolpolitik standser samtalen

  Spinneri Så skete det igen. Italesættelse. Regeringen lovede som indledning til valgkampen masser af gaver ikke mindst til børnefamilierne. Det sker, efter at Anders Foghs løfter til børnefamilierne for et år siden i nytårstalen 2004 overhovedet ikke er blevet til noget...

Sider

 1. Kronik
  12. november 2008

  Folketinget kan styrkes i lovgivningsprocessen

  Hvis Folketinget skal have styrket sin position i lovgivningsprocessen, forudsætter det, at folketingsmedlemmer i højere grad engagerer sig heri
  Folketingsmedlemmer skal i stigende grad engagere sig i lovgivningsprocessen. Desværre har der de senere år været en stigende tendens til, at nogle retsordførere - eksempelvis DF-s Peter Skaarup - kommenterer retssager, der endnu ikke er afsluttet ved domstolene. Straffesager er godt pressestof. Men denne form for indblanding er yderst problematisk ud fra princippet om magtens tredeling.
 2. 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 3. Kronik
  20. januar 2003

  Engagér gymnasiet

  Et et-årigt introforløb og udbredt projektarbejde er nødvendigt
 4. Kronik
  21. september 2007

  Hvorfor fyres nogle ministre, men ikke andre?

  Det er undtagelsen, at en minister ryger, fordi vedkommende har givet Folketinget ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger. Ministre bliver fyret eller forflyttet, når statsministeren og partilederen for en eventuel koalitionspartner skønner, at en minister kan blive en belastning for regeringen eller ikke længere skønnes at kunne udfylde rollen
  Transport- og energiminister Flemming Hansen (K) (th.) overdrog i sidste uge sit ministerium til partifællen Jakob Axel Nielsen. Flemming Hansens exit var ikke uventet, da han allerede for et stykke tid siden meddelte, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.
 5. Kronik
  4. juli 2009

  DR's troværdighed er afgørende

  Kvalitet, alsidighed og mangfoldighed er centrale begreber i public service, og i informationsformidlingen skal der ifølge radio- og fjernsynsloven lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Derfor er troværdighed helt centralt for DR som public service-station
  DR har meget høj troværdighed. Og DR's medarbejdere skal have mulighed for at udøve kritisk journalistik. I nogle tilfælde ved journalisten formentlig godt, hvilke politikere der omgås sandheden noget lemfældigt, og derfor kan de forberede sig på det.