Aage Frandsen

 • 27. september 2004

  Hvor lidt vil S nøjes med?

  Kommunereform Er der fortsat som i foråret enighed fra oppositionen til venstre om at forkaste VOK-partiernes strukturreform. Spørgsmålet er relevant, idet De Radikale og nu også Socialdemokraterne taler om mindre justeringer, som skal foretages, når der kommer et andet flertal, efter at VOK-partiernes strukturreform er vedtaget...
 • 21. juli 2004

  Send det ud til folk

  Strukturdebat De ændringer i bl. a. kommunalstrukturen, som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti, vil være de mest vidtgående ændringer af velfærdssamfundet, den offentlige sektor og folkestyret vi har set i årtier...
 • 27. marts 2004

  Misforståelse om SF

  Integration Manglende uddannelse og stor arbejdsløshed blandt flygtninge, indvandrere og deres efterkommere viser, at den hidtidige politik på området er slået fejl. Det skyldes både diskrimination og manglende inddragelse og integration...
 • 25. februar 2004

  Hvor demokratisk er KL?

  Kommunalreform Peter Gorm Hansen (PGH), adm. direktør i Kommunernes Landsforening (KL), hævder, at KL’s bestyrelses beslutning om at støtte den såkaldte brede kommunemodel, der indebærer en minimalstørrelse for kommunerne på 30...
 • 20. oktober 2003

  EU’s symboler – lidt fjollede, men harmløse

  EU I den kommende EU-forfatningstraktat er der også en artikel om EU’s symboler. De er nye som traktatbestemmelse. Det er noget ret ligegyldigt noget, men der er ikke tvivl om, at de i debatten frem til folkeafstemningen kan komme til at spille en endda stor rolle...
 • 3. september 2003

  Populisten Fogh

  Påtale - Værdikamp Nu er det kampen om værdier det gælder, har statsministeren sagt. Men selvfølgelig ved han, at den politiske kamp også er en fordelingskamp. Regeringens finanslovsudspil m...
 • 5. juni 2003

  Adskil kirke og stat

  Hvis vi alligevel står overfor en revision af Grundloven, kunne vi lige så godt tage skridtet fuld ud i form af en adskillelse mellem stat og kirke
 • 26. februar 2003

  Ideologisk bestemt salg af TV 2

  Grotesk, at TV 2 skal privatiseres for enhver pris
 • Kronik
  20. januar 2003

  Engagér gymnasiet

  Et et-årigt introforløb og udbredt projektarbejde er nødvendigt

Sider

 1. 27. april 2001

  Ned med kronen

  Kongehuset er en anakronisme
 2. 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 3. 20. september 2002

  Grundloven på museum

  Det er urimeligt over for borgerne, at de ikke kan læse Grundloven, fordi ordene i en række tilfælde betyder noget andet end det, der står