Aage Frandsen

 • 28. november 2002

  SF er da for ØD

  Ejvind Larsen benytter sin hyldest til Poul Nyrup til at sparke til SF i spørgsmålet om Økonomisk Demokrati
 • 20. september 2002

  Grundloven på museum

  Det er urimeligt over for borgerne, at de ikke kan læse Grundloven, fordi ordene i en række tilfælde betyder noget andet end det, der står
 • 20. august 2002

  SF har et bud

  Tidens udfordringer tackles af SF, uanset hvad David Trads påstår
 • 5. januar 2002

  Derfor er der brug for SF

  Socialistisk fornyelse i en konkret virkelighed
 • 30. oktober 2001

  Vand på højremøllerne

  De politiske og muslimske højrefløje har glæde og gavn af hinandens angreb og grundløse påstande
 • 12. juni 2001

  En SF’er er sammensat

  SF bygger både på grundlæggende principper og fornyelse
 • 27. april 2001

  Ned med kronen

  Kongehuset er en anakronisme
 • 15. marts 2000

  Et minut til det enøjede

  Public service-begrebet bør præciseres for at sikre alsidigheden Nyhedsvinkler Tidligere forfægtede den altovervejende del af dagspressen partipolitiske syns- punkter, hvor det drejede sig om at overbevise læserne om bestemte politiske synspunkters rigtighed, mens Danmarks Radio som public service-kanal var forpligtet til at være upartisk og alsidig...
 • 23. februar 2000

  Vi skal ikke have et Første Kammer

  De kommunale organisationer optræder som Første Kammer - Anker Boye endda på en måde, som det daværende Landsting ikke engang ville have gjort Magtforskydning At der de senere år er sket en udflytning af opgaver fra staten til amter og kommuner, betyder ikke nødvendigvis, at beslutningerne er kommet tættere på borgerne...

Sider

 1. 27. april 2001

  Ned med kronen

  Kongehuset er en anakronisme
 2. 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 3. 20. september 2002

  Grundloven på museum

  Det er urimeligt over for borgerne, at de ikke kan læse Grundloven, fordi ordene i en række tilfælde betyder noget andet end det, der står