Aage Frandsen

 • 5. juni 1999

  Menneskerettigheder blev glemt

  Grundloven er meget mangelfuld, når det gælder menneskerettighederne, som i dag uden videre kan fjernes ved almindelig lov GRUNDLOV Paragrafferne om menneskerettighederne i den nuværende grundlov fra 1953 svarer i store træk til 1849-grundlovens bestemmelser...
 • 20. april 1999

  Modernisering og fornyelse af velfærdssamfundet

  Udlicitering kan under visse forhold bruges i moderniseringen af velfærdssamfundet PRIVAT Når velfærdssamfundet og den offentlige sektor er helt centrale politiske diskus- sionstemaer i disse år, hænger det bl...
 • 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 • 22. februar 1999

  SF vil fortsat være SF

  Tak for Informations gode råd - desværre passer de bedre til de radikale, der gerne vil være mere sociale POLITIK ed Jens Reiermanns leder "Farvel til traditionerne" den 15. februar sluttede Information en række forskellige artikler om SF i forbindelse med, at SF er blevet 40 år...
 • 13. februar 1999

  Frihed for borgerne

  Udlicitering er byrådets frihed til at vælge - ikke borgernes. Hvis man ønsker borgernes frihed,er svaret selvstyrende fællesskaber UDLICITERET At liberalister mener, at markedet og den private sektor er bedst til at løse også fællesopgaver, er ikke nyt...
 • 3. december 1998

  Finansministeren truer demokratiet

  Mogens Lykketoft reducerer de øvrige ministre til stats-sekretærer, og tvinger folketingsmedlemmer til at forsvare noget, de ikke har haft indflydelse på POLITIK Tirsdag den 24...
 • 23. oktober 1998

  Ringere efterløn - ringere retfærdighed

  Efterlønnen er et socialt afbalanceret velfærdsgode, som bør bevares for alle OVERFØRSEL Skal efterlønnen være et velfærdsgode, som alle 60-66 årige, der har været medlem af en a-kasse i 20 år og har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, kan benytte sig af? Eller skal efterlønnen være forbeholdt en mere begrænset gruppe mennesker, der f...
 • 5. september 1998

  En stat i staten

  Efterretningsvæsenet bør have regler, som bygger på, at vi har et politisk demokrati, som respekteres af alle PET Så skete det. En afsløring af PET, der viser, at PET i realiteten har optrådt som en stat i staten...
 • 22. juli 1998

  Effektivitet frem for kvalitet

  Den nye rapport om kvalitet i uddannelserne viser, at politikerne lader embedsmændene være de reelle politikere Uddannelse Kvalitet er et af de mest positivt ladede ord i det danske sprog...

Sider

 1. 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 2. 27. april 2001

  Ned med kronen

  Kongehuset er en anakronisme