Aage Frandsen

 • 6. marts 1998

  Showpræget valg med demokratisk underskud

  Den korte valgkamp fremmer de mindst seriøse sider af den politiske debat. Det betyder måske, at vi får folketings-medlemmer, der ikke kan leve op til, hvad der kræves af en politiker 11...
 • 25. november 1997

  Indvandrere, bornholmere og vestjyder

  Arbejdsministerens forslag om test i 'arbejdsmarkeds-dansk' rummer mange problemer og gør det reelt ikke lettere at integrere flygtninge og indvandrere SPROGKLØFT Arbejdsminister Jytte Andersen er ved at introducere et nyt begreb og dermed også et nyt ord i det danske sprog: 'arbejdsmarkedsdansk'...
 • 13. oktober 1997

  Beskat flybenzin

  Hvis de reelle miljøomkostninger ved at flyve blev lagt oveni flybilletten, ville endnu flere tage toget SPILD Indenrigsflyene taber i øjeblikket passagerer til togene. Men antallet af flyafgange er stort set uændret...
 • 27. august 1997

  Problemet er den manglende folkelige opbakning

  AMSTERDAM Uanset om det bliver et ja eller et nej til Amsterdam-traktaten, bør det store projekt for EU de kommende år udover udvidelsen imod øst være at få gjort noget ved det demokratiske underskud...

Sider

 1. 3. april 1999

  Retssikkerhed for alle

  Regeringen og Folketinget må sørge for, at man ikke kommer i den situation, at Højesteret efterfølgende skal kende en lov grundlovsstridig JURA Da Højesteret afgav sin kendelse om, at Tvindsærloven var i strid med Grundloven og dermed ugyldig, var det en historisk dom, fordi det var første gang, at Højesteret kendte en lov grundlovsstridig...
 2. 27. april 2001

  Ned med kronen

  Kongehuset er en anakronisme