Abonnementsbetingelser

Generelt

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnenter på trykte og digitale udgivelser købt hos A/S Information (”Information”). Abonnenter skal være fyldt 18 år for at tegne et abonnement hos Information. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig Informations abonnementsbetingelser.

Abonnementsindhold

Abonnenten får med sit abonnement adgang til det for tiden gældende abonnementsindhold, alt efter valg af abonnementstype. Abonnementsindholdet kan ændres fra tid til anden efter Informations vilje. Såfremt abonnenten ønsker at ændre på abonnementstypen, kan dette ske ved udløb af abonnementsperioden ved kontakt til Informations kundeservice. Kontaktinformationer står nederst i disse abonnementsbetingelser.

Levering af den trykte avis

Vi leverer avisen med bud i de fleste store byer i Danmark – øvrige steder leveres avisen med posten. Gå ind på mit.information.dk/distribution og se det forventede tidspunkt avisen bliver leveret i dit område. Avisen leveres samme sted, som PostNord leverer. Mod betaling af porto sendes aviser til udlandet. De sendes fra Danmark og omdeles lokalt med enten bud eller post. Vi har desværre ikke mulighed for at sikre levering i udlandet på samme måde som i Danmark, og derfor fraskriver vi os ansvaret for dette. Det betyder, at du ikke kan reklamere over manglende eller forsinket levering af avisen til udlandet.

Information udkommer ikke søn- og helligdage samt d. 24. december.

Se mere om levering på: www.information.dk/abonnement/leveringsbetingelser.

Hvis avisen udebliver

Udebliver avisen, kan vi efter henvendelse til kundeservice eller ved reklamation på hjemmesiden eftersende avisen dagen efter eller godtgøre avisen til abonnementets stykpris. Ved eftersendelse er der en forventet leveringstid på fem hverdage. Godtgørelsen fratrækkes på førstkommende opkrævning efter udeblivelsen. Forsinkede aviser godtgøres ikke. Reklamation kan med fordel foretages på information.dk. For at benytte selvbetjening skal man oprette en bruger på information.dk.

Ved manglende levering af avisen, henvises i øvrigt til e-avisen eller den digitale udgave på information.dk, hvor dagens artikler publiceres.

Ferie

Du kan afbestille avisleveringen i forbindelse med ferie eller lignende. Du har fortsat fuld digital adgang til al journalistisk indhold alle ugens dage, og pauseperioden krediteres derfor ikke. Det beløb, Information sparer til tryk og distribution, indgår ubeskåret i avisens donationsprogram, hvor vi uddeler gratis abonnementer til relevante modtagere, f.eks. unge klimaaktivister eller andre grupper, der vil noget med det frie ord. Information matcher hvert doneret abonnement en til en. Afbestilling af avisen kan enten laves på information.dk eller ved at give kundeservice besked – det skal ske seneste seks dage før, afbestillingen skal have effekt.

Ved flytning af avisleveringen til en anden adresse i Danmark kan du ligeledes benytte selvbetjeningen på information.dk eller give kundeservice besked seneste seks dage før. Avisen kan leveres alle steder i landet med forbehold for levering frem til kl. 16 i visse områder.

Avisen online

Den digitale udgave af Information er normalt tilgængelig fra kl. 21:30 alle dage søndag til og med fredag.

Information e-avis og Information app kan hentes i henholdsvis App Store eller Google Play. De til enhver tid aktuelle opdateringer af app software er abonnentens eget ansvar.

Fuld adgang til den digitale udgave af Information eller til artikler i Information Klima er betinget af, at det pågældende abonnement er oprettet og betalt samt at abonnenten har oprettet sig som bruger på information.dk. Ved brugeroprettelsen skal abonnenten indtaste navn, e-mail og abonnementsnummer. Abonnementsnummeret findes på din seneste regning og i selvbetjeningen på information.dk. Du kan også kontakte kundeservice for at få dit abonnementsnummer.

Abonnementer giver følgende online adgange:

  • Digital: Giver adgang til e-avisen samt alle låste artikler på information.dk.
  • Digital og weekend: Giver adgang til e-avisen samt alle låste artikler på information.dk.
  • Fuldt abonnement: Giver adgang til e-avisen og alle låste artikler, for de dage, hvor man modtager den fysiske udgave. F.eks. holdes avisen udelukkende lørdag, så er der adgang til e-avisen lørdag samt lørdagens artikler på information.dk.
  • Information Klima: Giver adgang til alle klimarelaterede artikler på information.dk/klima, men ikke til e-avisen.

Alle abonnementers online adgang kan deles af to personer i husstanden. Op til fem forskellige enheder (f.eks. smartphone, tablet og pc) kan være koblet på samtidig.

Abonnementer må ikke overdrages til andre. Misbrug medfører øjeblikkelig opsigelse af abonnementet fra Informations side uden kompensation. Det digitale abonnement kan ikke afbrydes (f.eks. feriestoppes) i den betalte periode.

Ved fejl vedrørende e-avisen, appen eller hjemmesiden, bedes abonnenten kontakte kundeservice. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Information frasiger sig ansvaret for fejl på abonnentens eller dennes udbyders tekniske udstyr, nedetid på IT- og Telenettet i øvrigt eller andre udefrakommende begivenheder, som påvirker driften. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter disse er kommet til Informations kendskab. Som udgangspunkt godtgøres der ikke for nedetider.

Varighed

Abonnementer på Information er forudbetalt og fortsætter automatisk til normalpris, indtil de opsiges, medmindre andet er angivet. Kampagneabonnementer enten stopper automatisk eller fortsætter efter introduktionsperiodens udløb til den til enhver tid gældende normalpris, medmindre det opsiges. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløb af indeværende abonnementsperiode. Vi anbefaler at opsige i god tid, så man ikke risikerer at blive opkrævet for levering i en ny abonnementsperiode. Abonnementet skal altid opsiges skriftligt eller telefonisk, det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale.

Abonnementer med en varighed over én måned, kan opsiges før udløb, her gælder opsigelsesvarslet indeværende måned, plus én måned.

Ved betalte kampagneabonnementer med en varighed af 6 eller 12 måneder, kan der tidligst opsiges efter de første fem måneder med en måneds varsel til udløbet af en måned (jf. Forbrugeraftalelovens kap. 7, § 28). Information forbeholder sig retten til at opsige abonnementet ved misligholdelse. Uanset opsigelse, er abonnenten til enhver tid forpligtet til at betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til produktet.

Betaling

Der betales forud. Inden udløbet af en periode udsendes automatisk opkrævning for den kommende periode. Abonnementet opkræves ved tilsendelse af girokort, gentagende kortbetaling eller via Betalingsservice (BS). Ved egen tilmelding til Betalingsservice skal udsendte girokort betales, hvorefter kommende betalinger opkræves via Betalingsservice. Ved udsendelse af rykker opkræves et administrationsgebyr på 100 kroner.

Det er abonnentens eget ansvar at holde sine betalingsoplysninger opdaterede, så Information har mulighed for at modtage rette betaling af abonnement. Hvis det ikke er muligt for Information at modtage betaling, forbeholder Information sig retten til at stoppe abonnementet med øjeblikkelig virkning.

Pris

Abonnementets pris fremgår af regningen. Vær opmærksom på, at der ofte ydes perioderabat, dvs. at abonnementet er billigere pr. dag jo længere periode, det tegnes for. Prisændringer varsles via avisen og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Studierabat

Vi tilbyder studierabat til studerende. Studierabatten gælder udeboende, fuldtidsstuderende på videregående uddannelser, der modtager SU. Vi opkræver løbende dokumentation for den fortsatte studieaktivitet.

Oplysning om fortrydelsesret

Aftaler om abonnement indgået ved fjernsalg, dvs. hvor aftalen indgås ved fjernkommunikation, uden at parterne mødes fysisk f.eks. telefonsalg, er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret. Ved et sådant køb har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give Informations kundeservice underretning herom på e-mail abonnement@information.dk eller tlf. 33 69 60 60. Dette skal ske senest 14 dage efter det seneste af følgende tidspunkter: 1. leveringsdag eller den dag abonnenten modtog ordrebekræftelsen (velkomstmailen).

Hvis abonnenten har modtaget den fysiske avis eller haft digital adgang til artikler og e-avisen i de 14 dage, hvor fortrydelsesretten gør sig gældende, vil abonnenten betale for den periode, hvor abonnenten har haft adgang til abonnementet. Er abonnementet solgt sammen med et kampagneprodukt, skal kampagneproduktet returneres ubrugt i ubrudt original emballage for, at du kan gøre brug af fortrydelsesrettelsen.

Abonnenten pålægges at betale for de leverede aviser og den digitale adgang inden for fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4, §25).

Persondata

Når du tegner et abonnement på Information, afgiver du en række personoplysninger til Information, som vi opbevarer og behandler. Oplysninger kan være omfattet af databeskyttelsesretlige regler og vil blive behandlet i henhold til disse regler. Du kan læse mere om dette i Informations datapolitik (www.information.dk/datapolitik).

Kommunikation og markedsføring

Den e-mailadresse og telefonnummer, der er knyttet til et abonnement, vil blive brugt af Information til servicemeddelelser pr. e-mail og sms/mms i forbindelse med det aktive abonnement. Det drejer sig om meddelelser om f.eks. dit køb, ændringer du har foretaget af dit abonnement, aktuelle leveringsproblemer af avisen og ændringer af abonnementsbetingelser. Servicemeddelelser pr. e-mail, som udsendes for at sikre, at du får mest muligt ud af dit abonnement, kan ikke afmeldes men stopper automatisk, når du ikke længere er abonnent. Servicemeddelelser pr. sms/mms kan afmeldes, og de stopper ligeledes, når du ikke længere er abonnent.

Du vil desuden modtage Informations nyhedsbreve såfremt, at du har tilmeldt dig, eller det er inkluderet, som en del af dit abonnement. Såfremt du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, vil du modtage det indtil, at du selv afmelder dig. Såfremt et nyhedsbrev er inkluderet i dit abonnement, og du ikke har tilmeldt dig, vil nyhedsbrevet stoppe, når du ikke længere er abonnent. Du kan til enhver tid framelde dig alle nyhedsbreve. Endvidere vil du telefonisk og i henhold til gældende lovgivning blive kontaktet om tilbud og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement.

Du kan til enhver tid framelde dig Informations kommunikation og markedsføring på samme medie, som du modtager det fra, dvs. enten i de enkelte e-mails, sms/mms og/eller over telefon. Alternativt kan du framelde dig på selvbetjeningen på information.dk.

Det er abonnentens ansvar at holde sine kontaktoplysninger opdaterede, således at kommunikation og markedsføring fra Information altid kan modtages i henhold til disse abonnementsbetingelser.

Ændring af abonnementsbetingelserne

Information forbeholder sig retten til at kunne ændre nærværende abonnementsbetingelser til enhver tid. Ændringer vil blive varslet i henhold til gældende lovgivning. De gældende abonnementsbetingelser kan altid læses på Informations hjemmeside.

Kundeservice

Onlineaviserne