Allan Alfred Birkegaard Hansted

  • Kronik
    4. december 2008

    En fremtid for kapitalismen

    Recessionen og finanskrisen udstiller nødvendigheden af opgør med gamle værdier og traditioner for at skabe ny og bæredygtig vækst. Erhvervslivet har muligheden for at gå forrest og kan lære meget af nobelprismodtager Muhammad Yunus, der med mikrolån har skabt et nyt 'mindset'
    Muhammad Yunus gæster i dag Danmark. Yunus er manden bag Grameen Bank, og han fik i 2006 Nobels fredspris.