Allan Tarp

Artikler
 • 20. december 2004

  OECD kritiserer dansk universitetskaos

  Uddannelse OECDs PISA-undersøgelse har atter afsløret dansk uformåen inden for de tre centrale skolefag dansk, matematik og naturfag. Synderne er naturligvis eleverne og lærerne – eller er det universiteterne? Det er rigtigt, at eleverne kan for lidt...
 • 8. november 2004

  Udkantskommune eller magnetkommune

  Danmarks udkants-områder har chancen for at gribe en uddannelses-reform, der bringer Danmark op på siden af resten af den industrialiserede verden
 • 28. oktober 2004

  Fra misdannelse til uddannelse

  Hvorfor må mit barn ikke begynde at lære noget som 6-årig, når de andre må? Hvorfor skal de andres børn have dobbelt så stor chance for at få en 12-årig universitetsadgangsgivende grunduddannelse?
 • 23. oktober 2004

  Derrida og demokratiet

  Derrida afslørede, at vore universiteter er moderne templer til dyrkelse af modernitetens afgud, ordet – demokratiet er blevet fattigere ved Derridas død
 • 6. september 2004

  Gymnasiet demokratiseres

  Det sker med en læringsform, der er udviklet i oplysningstidens første demokrati, det amerikanske
 • Kronik
  13. november 2002

  Giv de unge deres egen skole

  Alle vil i gymnasiet – jamen, så lad dem dog, og lav gymnasiet om. Helst, mens der stadig er lærere
 • 2. maj 2002

  Fireårsmoduler er fikse

  Hvad med at opkalde skoleformerne efter brugerne, og indrette læreruddannelsen herefter?
 • 1. september 2001

  2 + 2 er et ekko af eventualitet

  ’2 + 2 er 4’ er sommetider sandt, men ’2 x 2 er 4’ er altid sandt
 • Kronik
  10. august 2001

  Naturvidenskabens narcissisme

  Eleverne spørger: »Fortæl os noget vi ikke ved, om noget vi ved. Fortæl os noget om bevægelse.« Hvortil skolen svarer »bublibub er et eksempel på bablibab«

Sider