Anders Haahr Rasmussens blog

Goddag mand. Økseskaft

I dag er det FN’s internationale menneskerettighedsdag, hvilket sexarbejdere i New York bruger til at gøre opmærksom på, at deres rettigheder (eller mangel på samme) er et spørgsmål om menneskerettigheder.

Det bliver der ikke taget stilling til her på bloggen, til gengæld kommer her et link til en i sammenhængen interessant debat mellem overborgmester i København, Ritt Bjerregaard, og forkvinde for Sexarbejdernes Interesseorganisation, SIO, Susanne Møller, som den udspillede sig i Deadline på DR2 kl. 22.30 i fredags.

Anledningen var balladen omkring de postkort, som Københavns Kommune i forbindelse med klimatopmødet har sendt rundt til 160 hoteller i hovedstadsområdet med påskriften, ”Vær bæredygtig: Køb ikke sex!” og en opfordring til hotelejerne om ikke at formidle kontakt mellem hotelkunder og prostituerede. 

Debatten i Deadline gjorde det nok engang tydeligt, hvorfor prostitutionsdebatten her i Danmark ikke rykker sig ud af stedet. Debattørernes udgangspunkt ligger så langt fra hinanden, at reel samtale synes umulig. Det kommer som regel til udtryk som pragmatisme over for idealisme – i det her tilfælde ved at Susanne Møller fra SIO ønsker sig bedre arbejdsforhold for hende og kollegerne, mens Ritt Bjerregaard ønsker deres arbejde afskaffet.

Så når Susanne Møller i Deadline gør opmærksom på, at Ritt Bjerregaards kampagner mod prostitution foregår på bekostning af sexarbejderne, og værten så spørger Bjerregaard, om det ikke gør indtryk på hende, at sexarbejderne føler sig ramt på levebrødet, svarer overborgmesteren uden tøven:

”Nej, det gør det ikke, fordi jeg ønsker ikke, at man skal kunne sælge mennesker.”

Med andre ord: Sexarbejdernes konkrete forhold er ikke vigtige i forhold til den principielle afstandtagen fra sexkøb.

Bjerregaard fortæller om, hvordan Borgerrepræsentationen har vedtaget et etisk kodeks, der har som udgangspunkt, at ”det er forkert, at man kan købe andre mennesker til sex”.  Derfor har de indskærpet over for Wonderful Copenhagen, hovedstadens officielle kongres- og turismeorganisation, at der ikke må være sexannoncer bag i bladet, så længe det får støtte fra Københavns Kommune. Det er et spørgsmål om at sende de rigtige signaler, forstår man på Bjerregaard, der forklarer, at købesex ”ikke er i overensstemmelse med den by, som vi gerne vil være i spidsen for”.

Overborgmesteren holder altså fast i de principielle argumenter. Susanne Møller undrer sig på et anderledes jordnært niveau:

”Jeg forstår ikke, at I ikke kan forstå, (...) at det er sexarbejderne, det går ud over. Det er os, der betaler prisen, det er os, der bliver stærkt diskrimineret. Hvordan I kan leve med det, og hvordan det egentlig kan være tilladt at diskriminere et lovligt erhverv på den her måde, det forstår jeg ikke.”

SIO-forkvinden insisterer på at snakke om rettigheder og diskrimination. Bjerregaard vil en anden debat, en etisk debat, en debat om rigtigt og forkert:

”Selvfølgelig er det da lovligt at gøre opmærksom på, at vi ikke synes, det er rigtigt, at delegerede, der kommer her til byen, at de går ud og køber sex, og det ønsker vi simpelthen at meddele til dem.”

Kommentarer

Forbyd gadeprostitution og tillad bordelprostitution - det vil give hele branchen et helt helt andet udtryk..

Bordeller vil frem for alt sikre opsyn og, nej til handlede kvinder, nej til dopede kvinder, lægecheck og skattefar vil få sin andel af fornøjelsen…

Mærkeligt er det at Ritt Bjerregaard mener, at det ikke bør være muligt at 'sælge mennesker.' Bortset fra at hun da nu vist helt har afskaffet enhver form for marxistisk klasse-analyse som ellers ville have kunnet vise, at arbejderklassen kun har en eneste ting at sælge 'dens arbejdskraft' og ofte også deres kroppe til storkapitalen, ja så overser hun totalt og fuldstændigt at der er forskel på slavehandel og prostitution.

Hun overser også totalt, at flere og flere mennesker i den her verden faktisk bliver holdt som slaver eller under slave-lignende forhold i sweatshops i bl.a. Kina og i Mexico (og andre steder) for at vi her i Vesten kan få billige varer som f.eks. sko, digital-kameraer, RAM-blokke til vore komputere og andre ting som vi har vænnet os til koster en tiendedel (ca) eller deromkring af hvad det ellers ville have kostet at købe de her ting.

Og ja, det burde netop ikke være lovligt for en politisk valgt person at mene noget moralsk om hvad andre mennesker foretager sig.

Og i den forbindelse bør staten eller kommunen også holde sig fra at belære danskerne om at hvis unge piger drikker for meget, kan de risikere at have sex, som de fortryder bagefter. Og for at forhindre det vil både staten og i hvert fald en kommune indføre at f.eks. dørmænd, bartendere mm. sørger for at unge mennesker ikke drikker mere end godt er - for at beskytte dem.

Argumentet er direkte hentet fra den amerikanske (kristne) højrefløj - aldrig havde jeg troet at dette moralske argument skulle bruges i Danmark.

Heinrich R. Jørgensen

Bill Atkins:
"Forbyd gadeprostitution og tillad bordelprostitution"

Netop. I stedet for at politikerne leger nypuritanere og moralister, kunne de i stedet stille fornuftige og rimelige krav til branchen.

Bill Atkins:
“Forbyd gadeprostitution og tillad bordelprostitution”

En ganske udemærket kommentar, der dog ikke beskriver de manglende socialepolitiske forhold der bevirker at narkoluderne stadig vil operere på gadeplan. Men dette forslag vil være en rigtig god begyndelse.

Iøvrigt er Karsten Aaen's kommentar også ganske logisk, hvor jeg nu aligevel nok mener at Ritt Bjerregaard tænker på banderelateret prostitution, men hvor det ikke er lykkedes for hverken hende, eller et flertal af socialdemokratiet, at finde en løsning der vil afhjælpe problemet.

Derimod vil S's forslag skabe en serie af nye problemer, idet de ikke har forstået gangsta's tankegang og opfindsomhed.

Per Erik Rønne

Naturligvis er prostitution ikke det samme som slaveri, og trækkerdrengen, gigoloen og luderen sælger ikke sin krop, men en seksuel ydelse til sin mandlige [for gigoloens vedkommende: sin kvindelige] kunde.

Gadeprostitution udgør naturligvis et problem, derfor må vi som Tyskland have statskontrollerede bordeller.

I øvrigt har SIO mig bekendt ingen forkvinde. Det ord bruges nemlig kun af middelklassefeminister, der i øvrigt som Ritt Bjerregaard i dag udgør puritanismens fortrop. Derimod har foreningen en kvindelig formand; Kvindeligt Arbejderforbund fik da heller aldrig en forkvinde.

Og så for en sikkerheds skyld. For en del mennesker vil det give store psykiske problemer at arbejde som prostituerede; alene af den grund skal det naturligvis ikke være muligt at anvise unge mennesker arbejde som trækkerdreng, gigolo eller luder. Og der skal være en tjeneste til at hjælpe dem der gerne vil ud af erhvervet.

Og i modsætningen til de Radikale på rådhuset opfatter jeg det som et erhverv, ikke et socialt problem. De prostituerede burde derfor også kunne optages i A-kasse. Jeg vil dog fastholde at der må være tale om ufaglært arbejde, så selv den bedst betalte escortdreng og -pige hører altså hjemme i 3F, også selv om jobbbeskrivelsen måtte indeholde kravet til at kunne føre åndfulde samtaler på engelsk, tysk og fransk.

Per Holm Knudsen

Bill Atkins:
“Forbyd gadeprostitution og tillad bordelprostitution”

Vil det ikke være det samme som at forbyde gadehandel i det hele taget? Serviceydelser må kun sælges fra butikker.

Hvorfor kalder folk prostitution for "serviceydelser" er det fordi den fordi den konkrete fysiske realitet ved prostitution er så afskyvækkende for kunden og den prostituerede, at man er nødt til at bruge den eufemisme? "Det er bare en serviceydelse, luk øjnene og tænk på pengene"
Bortset fra det så overser AHR vel, at prostitution også skaber nogle sociale problemer for København med menneskehandel o.s.v., som de gerne vil være foruden og at det er derfor de har udsendt de postkort. Det er næppe noget som modarbejder en pragmatisk løsning af de prostitueredes vilkår, ligegyldigt hvad SIO siger.

Oprensning af en tilstoppet kloak er også en service ydelse. Ingen er foremtligt i tvivl om de fysiske realiteter.

Derimod så er det temmelig uklart, hvad det egentligt er forbuds tilhængerne ønsker sig.

De ting de selv opregner opnås alle, langt mere effektivt på anden vis end lige netop forbud. Det samme gælder, hvis målet er flere muligheder for kvinder og lidt færrer for mænd.

Tilbage er så det simple ejendomsretlige sysnpunkt, at de penge manden bruger på sex ude i byen, retteligt tilhører hans eventuelle partner.

Og for så vidt som at det er en mand, der ikke er i parforhold, så at tilstedeværelsen af prostitution påfører "hæderlige kvinder" ublu konkurrence.

I hvertfald er det de eneste forklaringer der giver mening, når man læse hvad "anti lobbyen" selv skriver.

Det jeg så ville ønske, er bare, at de åbent vedstod sig det.

Per Holm Knudsen

God kommentar af Marianne Eilenberger i Politiken: Ægte kvinder gør det gratis

Socialdemokratiet Sucks ( pardon my french ).

Jørgen Nielsen

Søren Rehoff:

"Bortset fra det så overser AHR vel, at prostitution også skaber nogle sociale problemer for København med menneskehandel.."

Nej, østeuropæere og vestafrikanere der konsekvensfrit kan drive forretning på Vesterbro og omegn, skaber nogle sociale problemer for København.

Nej, østeuropæere og vestafrikanere der konsekvensfrit kan drive forretning på Vesterbro og omegn, skaber nogle sociale problemer for København.

Det gør de nemlig, så ifølge socialdemokratiet og flere SF'er, skal de have frit lejde med opholdstilladelse, og eventuelt statsborgerskab, med den hæderkronede begrundelse; at bekæmpe kvindehandel.

Man ser det for sig. Gangsta instruerer diverse betalende kvinder fra berørte lande i betingelserne for hurtig opholdstilladelse.

Som sædvanlig er det en uigennemtænkt feministisk mærkesag, at bekæmpe statskontrollerede og smittefri bordeller af frivillige ludere, med kriminalisering af feministernes hadeemne - mænd... der ofte bare er nogle stakler der må betale for lidt seksuel berøring.

Mette Frederiksen m.f. løser ingen problemer, men adskildelige nye, ved at tro at alle ludere er slaver, mens diverse på venstrefløjen udemærket ved at det egentlige problem er narkomani, der stammer fra gadeprostitution - ikke fra bordellerne, der kunne tænkes at udkonkurre gangstas, efter samme princip som det allerede er sket i pornoindustrien.

”Nej, det gør det ikke, fordi jeg ønsker ikke, at man skal kunne sælge mennesker.”

Med andre ord: Sexarbejdernes konkrete forhold er ikke vigtige i forhold til den principielle afstandtagen fra sexkøb.

Nej der er der jo ingen der mener at man skal kunne sælge mennesker - christ....

Hun er tilsyneladende også fuldkommen ligeglad, med at løse det virkelige problem, narkoludernes vilkår, med principielle begrundelser, der ikke tager udgangspunkt i virkeligheden, af principielle årsager.

Hun er åbenbart helt ved at miste sit overblik, hvilket måske skyldes alderens trykken, og alligevel måske ikke, for synspunktet deles af diverse yngre socialdemokrater.

I det mindste er det fornuftigt at hun har valgt at forlade politik inden hun medvirker til at køre socialdemokratiet helt i sænk.

Per Holm Knudsen:

Tak for din henvisning til Marianne Eilenberger artikel i Politiken.

Artiklen er helt fantastisk ,og må få alle, pånær de aller mest blinde fanatikere, til at tænke sig om.

Per Holm Knudsen

@ Jens Sørensen

Man kan da håbe det, men man skal nok huske, at f.eks. SF har mange feministiske teologer, så mon ikke det for dem handler om Arvesynden, som Anne Knudsen fra Weekendavisen skrev den 2. oktober 2009. Og Reden er jo en kristelig redningsforanstaltning for faldne kvinder - højst betænkeligt at de er statsstøttet.

@Jørgen Nielsen

"Nej, østeuropæere og vestafrikanere der konsekvensfrit kan drive forretning på Vesterbro og omegn, skaber nogle sociale problemer for København"

Ok, hvad er forskellen, en del af det her omhandler også menneskehandel. Det har de gennemskuet på Vesterbro, en del af vesterbroerne støtter fakitisk op om Københavns kommunes kampagne.

http://politiken.dk/indland/article851171.ece

Bjarne Hosbo Poulsen

Jamen hvis det drejer sig om at skabe de bedst mulige forhold for de prostituerede, bør man lytte til dem selv, og ikke til velmenende moralister.

Anders Haahr Rasmussen

@ Søren Rehoff:

“Bortset fra det så overser AHR vel, at prostitution også skaber nogle sociale problemer for København med menneskehandel.”

... jeg er ikke sikker på, jeg forstår sammenhængen mellem årsag og effekt her -- altså hvordan skaber prostitution menneskehandel? Menneskehandel, som finder sted i og til en lang række brancher, er vel skabt af fattigdom og global ulighed. Eller misforstår jeg din pointe?

@Anders Haahr Rasmussen

"… jeg er ikke sikker på, jeg forstår sammenhængen mellem årsag og effekt her — altså hvordan skaber prostitution menneskehandel? Menneskehandel, som finder sted i og til en lang række brancher, er vel skabt af fattigdom og global ulighed. Eller misforstår jeg din pointe?"

Jeg tilstræbte ikke at komme med et generelt udsagn om hvordan menneskehandel opstår eller sammenhængen mellem prostitution og menneskehandel, men at beskrive hvordan prostitutionsmarkedet i København åbenbart er begyndt at udvikle sig.

Anders Haahr Rasmussen

Det er almindeligt kendt at mafiaen fra visse østeuropæiske lande bedriver menneskehandel i forbindelse med prostitution. Disse syner tydeligt i gadebilledet i eksempelvis på istegade.

Naturligvis har det noget med fattigdom at gøre, bare ikke for mafiaen der netop har rigeligt med penge. Som du ved sælger de også narko, og begår anden kriminalitet, hvorefter de skaber sociale problemer, eksempelvis ved narkorelaterede smittefarlige kønssygdomme, spilsnyderi på strøget, indbrud med mere.

Disse ludere er ofte narkomaner, der derfor sidder i saksen, og i den forbindelse er det ikke mærkeligt at politikerne vil skabe en forandring, men hvor det ser ud til at de ikke har forstået at løse problemet, fordi det for dem handler om kvinderettigheder, og hvor løsningen derfor kommer til at handle om kriminalisering af sexkunderne, mens det egentlige problem er socialt.

Samtidig er der grund til at antage at en sådan politik vil tiltrække endnu flere udenlandske prostituerede på grund af samme politikeres holdning til frit lejde, der kan forudses at tilpasses mafiaens strategi, ved at skaffe udenlandske kvinder opholdstilladelse mod betaling, hvilket yderligere forøger de sociale problemer.

Nu sidder Ritt Bjerregaard så overfor en luder fra et bordel, med bl.a. smittekontrol og er skatteyder, og nægter at se realiteterne i øjnene, af principielle begrundelser af førnævnte salg af kvinder, mens statskontrollerede bordeller ville kunne stoppe det egentlige problem, nemlig gadeprostition der styres af mafiaen, der således ikke handler om slaveri fra ufrivillig salg af kvinder, men frivillig salg af sig selv.

Det kan feministerne, som bekendt ikke acceptere af principielle årsager, hvorefter det ikke handler om at løse de aktuelle sociale problemer, men om feministiske mærkesager, der derfor skaber nye sociale problemer, styret og reguleret af østeuropæiske gangstere i sammenarbejde med danske.

I det samme øjeblik man generelt forbyder prostitution, er det logisk at man skaber et illegalt marked styret af forbrydere, for så helt at miste kontrollen.