Anders Haahr Rasmussens blog

Venstrefløjspolitikere kritiserer anti-prostitutionskonference

Der er stadig små to måneder til den stort anlagte prostitutions- og traffickingkonference, Grosse Freiheit?, som finder sted på Islands Brygge den 7.-8. maj, men allerede nu er arrangementet løbet ind i kritik, der risikerer at få flere deltagende folketingsmedlemmer til at trække sig.

Der er Queerkraft-redaktionen på Modkraft.dk, der i en artikel gør opmærksom på, at to af konferencens hovedtalere, Julie Bindel og Janice G. Raymond, er kendt for gentagende hadefulde udfald mod transpersoner.

Bindel mener, at »kønsskifteoperationer er vore dages aversionsterapi for homoseksuelle«, og Janice Raymonds skrev i sin bog The Transsexual Empire – The Making of the She-Male (1979, genudgivet 1994):

"Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv […] transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende".

Grosse Freiheit? er arrangeret af 8. marts-initiativet, der går ind for et forbud mod købesex og blandt andet tæller Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Enhedslistens Kvindeudvalg og SF. Konferencen har engageret folketingsmedlemmerne Magnus Heunicke (S), Astrid Krag (SF) og Line Barfod (EL) som moderatorer. Queerkraft-redaktionen har forholdt dem Bindel og Raymonds udtalelser – her er nogle af svarene:

”Jeg er dybt rystet over, at man kan være så indskrænket og indeholde så meget had,” siger Magnus Heunicke (S)

Queerkraft: Vil din viden om de to hovedtaleres transfobiske holdninger få indflydelse på din deltagelse i konferencen?

”Ja, det vil den. Jeg har stor lyst til at melde fra, men jeg er nødt til først at give arrangørerne mulighed for at svare på dette og udrede eventuelle ting, jeg ikke er vidende om.”

Også Astrid Krag (SF) finder synspunkterne indskrænkende og svarer på spørgsmålet om, hvorvidt det vil få indflydelse på hendes deltagelse i konferencen:

”Jeg vil først høre arrangørernes svar, men jeg har ingen lyst til at legitimere de her udtalelser – jeg kan godt finde på at melde fra, men jeg vil ikke gøre noget konkret, før arrangørerne har reageret.”

Line Barfod, Enhedslisten:

”Vi skal ikke være tavse overfor den form for udgydelser – hverken når det gælder racisme, sexisme eller som her: Transfobi. Den slags skal aldrig ties ihjel.”

Queerkraft: Vil din viden om de to hovedtaleres transfobiske holdninger få indflydelse på din deltagelse i konferencen?

”Naturligvis. Nu vil jeg undersøge sagen og høre fra arrangørerne, hvad meningen er, og overveje min deltagelse.”

Senest har Kamal Qureshi, ligestillings- og menneskerettighedsordfører for SF, udsendt en pressemeddelelse, hvori han tager afstand fra konferencens aktuelle program:

”Det er dybt problematisk, når vi som parti giver støtte til en konference, der inviterer talere, som har diskriminerende holdninger til seksuelle mindretal og til transkønnede.”

Til Queerkraft udtaler Qureshi:

”Det er min holdning, at SF bør trække sig fra konferencen, hvis Julie Bindel og Janice G. Raymond fortsat skal tale på den.”

Det tyder det på, at de skal. I hvert svarer 8. marts-initiativet, at Janice Raymond og Julie Bindel er inviteret som internationale eksperter med forskningsbaseret viden om prostitution, sexkøb og menneskehandel. Eftersom temaet for konferencen er prostitution, er Raymonds og Bindels udtalelser om transkønnede ikke noget, 8. marts-initiativet har beskæftiget sig med:

”Hvis vi på et senere tidspunkt beslutter os for at drøfte transpolitiske temaer, ser vi frem til at inddrage jeres synspunkter i vores diskussion,” lyder det fra talsperson Hanne Helth som svar på Queerkrafts kritik.

Kommentarer

Vibeke Nielsen

Uden ellers at ville kommentere ovenstående, vil jeg lige gøre opmærksom på, at måden som Anders Haahr Rasmussen stiller det her op på, kommer snublende nær på citatmanipulation.

Til sidst i blogindlægget citeres 8. mart initiativet på en måde, så det lyder som om de heller ikke vil inddrage hverken Qureshis, Barfods, Heunickes eller Krags synspunkter i deres diskussion. Men svaret som 8. marts-initiativet kom med, kom før svaret fra politikerne, så det kan Haahr Rasmussen faktisk ikke vide om de vil.

At 8. marts-initiativet i al almindelighed vil inddrage Qureshis, Barfods, Heunickes og Krags synspunkter i deres diskussion, markerer de til gengæld klart, idet de har inviteret dem til konferencen. De synspunkter, som de vil overveje om de faktisk vil inddrage i deres diskussion, er til gengæld slet ikke udfoldet i fuldt referat i blog-indlægget. De synspunkter er Queerkrafts og nogle transpolitiske aktivisters, revet ud af en større ideologisk sammenhæng. En ideologisk kontekst, der som Haahr Rasmussens, er pro-prostitution.

Anders Haahr Rasmussen

Hej Vibeke.

Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være pro-prostitution, men i forhold til nærværende blogindlæg og 8. marts-initiativets udtalelse, så står der ikke noget om, at det er en reaktion på politikernes kritik, men til gengæld står det meget tydeligt, at det er "som svar på Queerkrafts kritik."

vh Anders

Vibeke Nielsen

Hej Anders

Pro-prostitution ligesom i pro-købesex. Altså det modsatte af anti-prostitution og anti-købesex. Jeg bevæger mig bare indenfor jeres diskurs.

Anti/pro, du ved.

vh Vibeke

Claus Oreskov

Undre mig ikke over ovenstående, da de personer som er førende i den, i gangværende anti –prostitutions hætsj, generelt er fjendtlig overfor seksualitet, og kroppens glæder. Skær alle deres poppede argumenter væk, og der vil ikke blive andet tilbage, end den gode gamle sippede forargelse, parrede med dens evige følgesvend, trangen til at dominere og begrænse andres sexliv. Engang var Danmark forgangs land for frisind, nu er vi på vej til, at blive symbol på snæversind og forbud.

Peter Andreas Jørgensen

Undskyld mig, men hvad er det dog for et demokrati- og debatsyn, der kommer til udtryk her og efterhånden også mange andre steder? Siden hvornår er det blevet en legitimering af sin modstanders synspunkt at mødes med vedkommende for at debattere?

Det er jo fuldstændigt absurd, hvis det ender med at det kun er enige mennesker, der mødes med hinanden.

Vibeke Nielsen

Ja, det er vel bare et spørgsmål om tid før venstrefløjen trækker sig ud af folketinget, idet man blot ved at deltage i de samme konferencer og debattere med mennesker med diverse fobier, legitimerer disse menneskers fobier. Eller hvad?

Troels Ken Pedersen

Som jeg ser det er det mest et spørgsmål om, at det ligner en fælde for de givne politikere.

Hvis det for eksempel var en konference, der skulle diskutere social indsats og roma-befolkninger, ville det muligvis heller ikke være direkte relevant, hvis det viste sig at adskillige hovedtalere var medlemmer af nazist-partier. Men det ville immervæk være en oplysning, der ville vække til eftertanke vedrørende arrangørernes intentioner, når hovedtalernes nazist-engagement ikke blev lagt frit frem for andre deltagere!

Når nu to hovedtalere viser sig at have et så sort og hadefuldt syn på et andet aspekt af kønspolitikken end det umiddelbart debaterede, som Julie Bindel og Janice G. Raymond har, citatet står til troende, så lugter konferencen ganske enkelt af en fælde, der skal dupere og lokke deltagerne til at fremme en kulsort dagsorden.

Jeg mener: “Alle transseksuelle voldtager kvinders kroppe ved at reducere den kvindelige form til et kunstprodukt og kapre den til sig selv […] transseksuelle afskærer blot de tydeligste midler til at invadere kvinder med, så de skal fremstå ikke-invaderende”.

Vi lader den lige stå et øjeblik.

Anders Haahr Rasmussen

@ Vibeke og Peter:

Jeg læser ikke Queerkrafts kritik eller politikernes overvejelser/skepsis som udtryk for, at de kun vil mødes med folk, de er enige med.

Problemet ift de nævnte talere ved den her konference, sådan som jeg forstår udtalelserne og Queerkraft-artiklen, er at de forskellige parter ikke skal mødes i uenighed -- de skal ikke mødes for at diskutere transpolitik. De skal mødes for at diskutere prostitution og trafficking, et emne hvor de i overvejende grad deler synspunkter med de to talere. På den måde kan det komme til at virke som en legitimering af transfobien. (I Queerkraft-artiklen spørges politikerne netop til, om enighed i prostitutionsspørgsmålet retfærdiggør, at man ser bort fra talernes transfobiske udsagn)

Det svarer måske til, hvis der ved konferencen optrådte erklærede racister, homofober e.l.
Jeg kan ikke forestille mig, hvis det fx var en konference om transkønnede og transpolitik, at selvsamme politikere ville insistere på kun at deltage såfremt alle andre deltagere på forhånd var enige med dem.

@Vibeke
Ang. anti/pro: Jeg vil mene, at man godt kan beskæftige sig kritisk med et bestemt synspunkt uden nødvendigvis selv at skulle abonnere på "det modsatte" -- hvad det så end, her i tilfældet prostitution, måtte være.

Vibeke Nielsen

Den skærpede retorik (fobi, anti) ruller du ud med from the get go. Jeg taler dit sprog. Det er dig, der slår tonen an.

Man kan sige nøjagtigt det samme om folketingsdebatter, som du siger om nævnte konference. Der sidder også erklærede racister og homofober i folketinget og nogle gange debatterer venstrefløjen med dem om andre emner. Venstrefløjen kan sågar være enig med dem på nogle politikomområder, der ikke vedrører spørgsmål om etnicitet eller homoseksualitet. Konsekvensen af den forestilling der lægges for dagen her, om hvornår man legitimerer andres synspunkter på områder, der ikke vedrører en aktuel debat, er, at venstrefløjen må trække sig fra folketinget.

Kim Sørensen

Øh... Er det forkastelige i denne sag ikke nærmere, at politikerne tilsyneladende meldte sig til en konference uden at have sat sig det mindste ind i hvem hovedtalerne er? Jeg mener, når nu Bindel ligefrem er hovedtaler har hendes deltagelse vel været kendt i relativt lang tid? Men alligevel bliver politikerne forargede og rystede over at finde ud af hvad hovedtaleren går rundt og mener.

Peter Andreas Jørgensen

Astrid Kragh: ”Jeg vil først høre arrangørernes svar, men jeg har ingen lyst til at legitimere de her udtalelser "

Der er vel ingen, der beder Kragh om at legitimere noget som helst, men at møde op til en konference og diskutere. Og det er vel NETOP et udtryk for civiliseret dialog, at man kan finde fælles løsninger på presente problemer, trafficking, f.eks. sammen med mennesker, man er uenig med på andre områder, transpolitik, f.eks.

På mig virker ovenstående som mikroudgave af en lignende diskussion - den om oprettelsen af et nyt FN kun for demokratiske lande. En tanke, der blot udtrykker, at man ikke har forstået meningen med FN, nemlig at selv de argeste fjender skal have et forum at nedskalere konflikter i. Ved at tale sammen.

Og når man, som f.eks. Troels herover, ovenikøbet kan se en invitation til en konference som en fælde (!), så bliver jeg sgu for alvor bekymret.

Tak for en fremragende blog, i øvrigt.

P.

Anders Haahr Rasmussen

@ Vibeke:
Jeg kunne godt tænke mig lige at forfølge den her diskussion om anti/pro.

Grosse Freiheit? er en konference, der har som formål at fremlægge og diskutere måder til at mindske omfanget af prostitution, som den i sit udgangspunkt anser for at være seksuel udnyttelse. Den er arrangeret af 8. marts-initiativet, der er modstandere af prostitution og arbejder for et forbud mod købesex.

Det vil jeg mene, man med en vis rimelighed kan kalde en anti-prostitutionskonference. Og der er som sådan ikke noget i vejen med en anti-prostitutionskonference. Det er et perspektiv, man kan have, og som mange har.

Sådan som jeg læser dine indlæg her på bloggen, så mener du, at man – såfremt man forholder sig kritisk til dette anti-prostitutionsperspektiv – er pro-prostitution. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig med dig i. For det første er jeg ikke enig med dig i, at man nødvendigvis bliver pro, bare fordi man ikke er anti. For det andet er jeg usikker på, hvad det vil sige, i tilfældet prostitution, at være ”pro”. Vil det sige, at man går ind for at øge omfanget af prostitution? Vil det sige, at man synes noget bestemt positivt om prostitution som fænomen, som at det skulle være ”godt” eller ”frigørende” i modsætning til ”undertrykkende” og ”udnyttelse”?

Hvis det er tilfældet, så mener jeg ikke, at jeg personligt eller dette blogindlæg kvalificerer sig til at være, som du siger, pro-prostitution.

@ Peter: Tak, og tak for dine bidrag.

Vibeke Nielsen

@Anders:

Forfølg du den bare. Jeg har svaret dig. Det er retorik, jeg benytter mig af, præcis som du benytter dig af retorik, når du bruger stærke neologismer som transfobi. Fobi? Hvad menes der nu med det? Er der tale om en diagnose i psykiatrisk forstand og hvordan kan denne lidelse i så fald kureres? Skal man have ondt af transfobikere, som man har ondt af mennesker, der invalideres af eksempelvis social fobi eller højdeskræk? Giver betegnelsen "transfobiker" overhovedet mening?

Jeg vil ikke forfølge den mere, men blot sige, at retorik er og bliver retorik. Begreber giver mening i den kontekst, hvor de bruges, men ikke nødvendigvis løsrevet fra en debat. Således udtrykket "transfobi". Og således udtryk som anti- og pro- i forhold til købesex. For hvad er overhovedet "købesex"? Er det massageapparater? Og hvad er "prostitution"? Er det når en fattig person gifter sig med en rig?

Og så videre og så videre. Retorik, retorik, retorik.

Jeg ville ønske, du ville forfølge demokratidebatten noget mere i stedet for at opløse det her i retorik. For demokratidebatten her i tråden er dælme vigtig.

Karen M. Larsen

Hvis man vil have demokratisk indflydelse i et demokrati er man nødt til at sidde i parlamentet sammen med personer hvis politik man er imod - en sådan problematik kan man imidlertid ikke overføre til en konference, for her har arrangørerne jo udvalgt talerne - og lige præcist fravalgt dem, hvis holdninger de ikke mener skal frem. Mig bekendt har "Grosse Freiheit" f.eks. ikke indbudt sexkøbspositive sexarbejdere til at holde oplæg...

Transfobi er en fobi på samme måde som homofobi, dvs. frygt, had og afsky for hhv. transpersoner og homoseksuelle. Mere svært er det såmænd ikke...

Men det er da interessant hvad købesex helt præcist er - ikke mindst burde dem, der ønsker den kriminaliseret, jo kunne definere hvornår udveksling af penge,gaver, begunsttigelser etc. og sex skal være kriminelt og hvornår det ikke skal være det...

Vibeke Nielsen

Så er det jeg vil spørge dig, Karen M. Larsen: Det konferencer og parader og møder, som LGBT Danmark holder - tjekker i der alle for, om de skulle have eksempelvis racistiske holdninger, inden mødet? Og aflyser i jeres deltagelse, hvis det viser sig, at nogle af deltagerne er eksempelvis meget engagerede i LGBT politik, men samtidig indvandrerskeptiske?

Sagt helt ærligt, tror jeg, at LGBT Danmark ville være nødt til at nedlægge sig selv, hvis LGBT Danmark kun ville være i selskab med mennesker, der har en progressiv politisk holdning på alle områder, også områder, der ikke direkte vedrører LGBT politik. Der findes skam også såkaldte transfober i LGBT Danmark.

Transfobi er en neologisme, et begreb der bruges som politisk slagvåben. Det er ikke en sygdom. Jeg har set lister, hvor det opregnes, hvad der skal gøre sig gældende før nogle vil definere andre som transfober. De lister er helt vilde. Der skal stort set intet til før man kan defineres som transfob, altså som en der nærer frygt, had og afsky overfor transpersoner. Listerne minder lidt om de defintionslister som islamister laver for at kunne udgrænse resten af verden ved at definere den som islamofob.

Karen M. Larsen

Vibeke:

Jeg håber da meget at Priden og LGBT Danmark får afgrænset sig fra racister med flere. Selv hørte jeg med til dem der protesterede over, at DF ville gå med til sidste års Pride, hvad de da heldigvis så også endte med at undlade. Racisme rammer jo alle LGBT'er som ikke er "hvide" - ligesom transfobi i kvindekampssammenhæng både rammer transkvinder og alle andre kvinder, der ikke kan eller vil definere sig som kvinder med stor "K".

Jeg håber meget, at der ikke er transfober i LGBT Danmark! Skulle der være sådanne vil jeg være den første til at protestere over, at man lod dem optræde ved konferencer etc.

I din afvisning af begrebet transfobi bruger du samme retorik som jeg så ofte har set hos dem, der bekæmper homoseksuelles rettigheder, men som samtidigt hermed insisterer på, at de så sandelig ikke er homofober... Altså dem, der mener, at homoseksualitet er syndigt og unaturligt og at anerkendelse af homoseksuelle parforhold udgør en dødelig trussel mod samfundet men som bliver personligt fornærmede over, at blive kaldt for homofober...

Søren Rehhoff

Jeg ved ikke med Janice G. Raymond men jeg tvivler på, at Julie Bindel skulle være specielt transfob, Hun har mere kritiseret ideen om transkønnethed, som hun mener er udviklet på baggrund af nogle forældede psykiatriske ideer om køn. Bla.a også fodi det har betydet, at der er psykiatere, der har givet grønt lys for kønsskifteoperationer som de opererede senere har fortrudt.
Man kan læse om det her

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/aug/01/mytransmission

http://news.bbc.co.uk/2/hi/6923912.stm

Hvis hun hader nogen, er det sikkert mere psykiatere, så venstrefløjspolitikerne kan roligt troppe op på Grosse Freiheit?

Vibeke Nielsen

@Karen M. Larsen

Så hvis man er DF'er kan man ikke være medlem af LGBT Danmark og må ikke opløfte sin røst i LGBT Danmark kontekster? Det kalder jeg sandelig ikke en demokratisk forening....

Står det i jeres indmeldelsespapirer for nye medlemmer, at de ikke må være medlemmer af lovlige politiske organisationer og LGBT Danmark samtidig? Eller er I milde nok til at lade dem være medlemmer, men med det officielle forbehold at de ikke kan vælges til tillidsposter og skal tie offentligt? Hvad med homoseksuelle medlemmer af det konservative folkeparti, hvor der jo sidder nogle homofober af rang? Skal de også klappe kaje og holde sig væk fra priden?

Kan du selv se det? Sprt hvid tankegang er ikke sundt for demokratiet.

Er der ytringsfrihed i LGBT Danmark?

Jeg afviser alle betegnelser, der indeholder ordet "fobi", medmindre der er tale om diagnoser, da jeg mener at det dels er synd for mennesker med en fobilidelse, altså angste mennesker, at de skal slås i hartkorn med hadende mennesker, for eksempel racister, dels er både irrationelt og uhensigtsmæssigt strategisk set at sygeliggøre politiske synspunkter.

Er jeg dermed et dumt svin? Skal jeg nu slås i hartkorn med racister og hadende mennesker? Og af den årsag?

Vil blot minde om, at der er et større mindretal i både Enhedslisten og Socialdemokratiet, der er kritiske over for et forbud mod købesex.

SF står ikke til at redde.

Derudover henholder jeg mig til Institut for Menneskerettigheders insisteren på, at et købesexforbud er et brud på menneskerettighederne og vil ligeledes stille spørgsmålstegn ved ejerskab over egen krop.

Derudover håber jeg de alle 4 vil deltage i konferencen.

Vibeke Nielsen,

jeg vil da bestemt påstå, at der er politiske holdninger/synspunkter, som er decideret syge og skadelige.

[Ordet fobi kommer af græsk phobos 'flugt, frygt'.]

Vibeke Nielsen

@Adam van de Kamp

Jeg er enig med dig i, at der er politiske synspunkter, der, hvis de omsættes til praksis, er skadelige. Dem er der rigtig mange af og de omsættes desværre dagligt til praksis over hele kloden, også i Danmark.

Men syge? Hvilke politiske synspunkter er syge?

Vibeke Nielsen,

definitionen af hvad der er 'sygt' påhviler i sagens natur ytreren.

Husk på, at der også i en sundhedsvidenskabelig- og naturvidenskabelig diskurs eksisterer divergerende holdninger til, hvornår noget/nogen kan kategoriseres som 'syg'.

Men fx raceadskillelsespolitikken i Sydafrika (apatheid) og Amerika var syg.

Vibeke Nielsen

@Adam van de Kamp

Hvorfor var den syg? Argumenter tak.

Og nej, hvad der er sygt er ikke noget subjektivt. Altså jeg kan ikke sige til dig: "Du er syg i hovedet" eller "Du har fået amputeret dit ben" og tale sandt. Der foreligger som regel nogle kriterier for en diagnose og de skal være alment accepterede i en medicinsk sammenhæng, før det giver mening at bruge prædikatet "syg" om nogen eller noget. Ellers er vi nede på det plan, hvor vi siger "fucking psycho" til hinanden. Og politiske debatter på det plan er direkte farlige. Hvad skal vi gøre med vores politiske modstandere i et samfund, hvor de defineres som syge? Desværre, som i Sovjet, er jeg bange for. Sende dem psykiatrisk hospital på ubestemt tid. Sporene skræmmer, synes du ikke?

Sygeliggørelse af politiske modstandere hører efter min bedste overbevisning ikke hjemme i demokrati.

Jeg er aldeles enig med dig i, at raceadskillelse er dybt skadelig, uanset om den er politisk bevidst vedtaget eller den er opstået uden at være vedtaget ved lov, men fordi en befolkningsgruppe holdes nede rent økonomisk og socialt. Det vil jeg gerne understrege meget kraftigt.

Vibeke Nielsen

Hvorfor tager du navneforandring midt i en debat? Kurt eller Adam, eller hvad du nu hedder, senere på aftenen?

Karen M. Larsen

Vibeke:

I og med at DF modarbejder homorettigheder med hænder og klør er det ligesom svært at se rimeligheden af at lade en DF'er repræsentere LGBT Danmark.

Søren:

Jeg har læst Janice G. Raymonds bog om transpersoner, og det er det mest syge hadeskrift rettet mod transpersoner som man kan tænke sig...

Vibeke Nielsen

@Karen M. Larsen

Jeg spørger dig,om det fremgår af LGBT Danmarks officielle vedtægter og indmeldelsespapirer, at LGBT Danmark ikke vil have mennesker med en bestemt overbevisning på andre områder end LGBT som talspersoner, indvalgt i landsledelse eller på anden måde repræsentanter for organisationen? Altså, om det fremgår af jeres officielle skrivelser, at de DF'ere, der eventuelt måtte ønske sig at engagere sig i foreningsdemokratiet, ikke er velkomne til det?

Hvad med V-vælgere og -medlemmer? Eller C-vælgere og -medlemmer?

Man kunne også spørge, om mennesker, der på linje med Julie Bindel mener, at den psykiatriske diagnose af "transseksualisme" er problematisk, er velkomne til at engagere sig? Det kunne være som talspersoner for eller i nogle af jeres grupper, arrangementer eller andre aktiviteter og dele af organisationenen?

For hvis de ikke er det og I samtidig ikke gør dem klart og tydeligt opmærksomme på, at foreningsdemokratiet i LGBTDanmark ikke gælder for dem, så har i et demokratisk problem. Disse personer træffer simpelthen ikke deres valg om indmeldelse i organisationen på et veloplyst grundlag. Naturligvis bør de vide inden indmeldelse, at, så længe de er medlemmer af organisationer, der har andre holdninger på alle mulige politikområder - også politikområder, der ikke direkte vedrører LGBT - er de dømt til blot at betale og ellers holde kæft. De er ikke velkomne i foreningsdemokratiet og må ikke vise sig sammen med foreningen.

Karen M. Larsen

Vibeke:

LGBT Danmark har ingen regler for hvilke partier man må være med i - mon du ikke ved det selv?

Men det er vel ikke uvæsentligt for LGBT Danmark at DF modarbejder LGBT rettigheder med næb og klør? Mht. de andre borgerlige partier, hvor der i modsætning til DF synes at være en vis frihed hos det enkelte folketingsmedlem mht. hvordan han eller hun kan stemme, ja da må spørgsmålet jo være om man som borgerlig LGBT aktivist støtter partilinjen eller om man støtter LGBT sagen.

LGBT Danmark kæmper for, at diagnosen "transseksualisme" skal afskaffes. Og altså helt ærligt, at du nu vil gøre Bindel til en, der forsvarer transpersoner mod sygeliggørelse, er altså helt ude i hampen - se bare http://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Bindel#Transsexualism_and_transgenderism

Vibeke Nielsen

Jeg gør ikke Bindel til forsvarer af noget som helst. At du læser det ud af mit indlæg er, tjaah, helt ude i hampen.

I har et demokratisk problem. Det er konstateret siden I ikke fortæller jeres medlemmer, at de ikke må være talspersoner eller vise sig offentligt sammen med organisationen, hvis de ikke har et helt bestemt holdningssæt og opfattelser af komplekse politiske problemstillinger, der også omfatter andre områder end strikte LGBT områder. Eller hvis de viser sig for ofte offentligt sammen med organisationer, der har. Men jeg formoder, at der er ledende medlemmer af LGBT Danmark, der er væsentligt mere demokratisk indstillede end dig. Og det tror jeg LGBT Danmark kan være glade for, hvis de ønsker fortsat at eksistere, som en forening, der fremstår nogenlund fornuftig og demokratisk i offentligheden, fremfor en organisation, der fremstår som en totalitær pakkeløsning uden åben debat og frit medlemsdemokrati.

Vibeke Nielsen

Sludder og vrøvl. Der mangler et ikke. Der skulle have stået: "Eller hvis de viser sig for ofte offentligt sammen med organisationer, der IKKE har et helt bestemt holdningssæt, der også omfatter andre politikområder end LGBT-områder."

Karen M. Larsen

Vibeke:

Det er ganske rigtigt ikke mig, der bestemmer LGBT Danmarks politik - jeg giver blot udtryk for den overbevisning, at LGBT Danmark ikke bør opstille personer til politiske poster i foreningen hvis disse støtter partier, der modarbejder foreningens mærkesager.

Jeg tvivler også gevaldigt på, at 8. Marts initiativet ville lade sig repræsentere af personer, der er imod at forbyde sexkøb... Så 8. Marts initiativet er med andre ord udemokratiske og ufornuftige med mindre, at de er villige til at lade sig repræsentere af personer, der offentlig går imod deres politik?

Vibeke Nielsen

Det her handler om "partilinier".

Vi er forhåbentlig enige om, at indenfor nogle meget vide rammer må man organisere sig, som man vil her i landet. Det vil også sige, at foreninger, konferencer osv. må organisere og sortere, som de vil. Men hvis man som organisation bilder sine medlemmer ind, at de har nogle demokratiske muligheder og rettigheder i organisationen, som det så siden viser sig at de alligevel ikke har, uden at det står skrevet nogle steder i vedtægterne, så har man brudt sine egne demokratiske spilleregler.

8. marts-initiativet er så vidt jeg ved ikke en forening. Men ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Det er til gengæld et mere løst samarbejde mellem nogle andre organisationer, en paraply samlet omkring et tema, nemlig prostitution. Denne organisering arrangerer så forskellige tiltag. Inititativet har et erklæret mål: "Vores mål er at få en ny dansk prostitutionspolitik, en dansk model, hvor sociale tilbud, der støtter mennesker i at komme ud af prostitution går hånd i hånd med en lov, der gør det forbudt at købe sex i Danmark." citeret fra hjemmesiden. Og det er det mål, som det eneste. Der står intet om hverken kirkevielser eller kønshormoner, branding eller gå-ud-grupper her. Der står heller ikke noget om seksuelle minoritets- eller majoritetsgrupper her. Der står ikke engang noget om køn! Det vil sige, at det er en løst sammensat interessegruppe, som ikke behøver at dele interesser på så mange andre politikområder. Og det ved alle i interessegruppen.

LGBT Danmark er omvendt en forening med kontigent, vedtægter, landsledelse, lokaler osv. Det vil sige, at det er en langt mere fastsammentømret organisation, med eget lovsæt, valg, osv. Efter eget udsagn: "En interesseorganisation på områderne kønsidentitet og seksuel orientering." Citeret fra pdf-en "Vores forening".

Og så kommer det interessante på side 2 i samme pdf:

"Diskrimination er grundlæggende det samme uanset på hvilken baggrund den sker. Det er meningsløst at rangordne
de mulige grunde for diskrimination, og det er formålsløst at bekæmpe diskrimination på grund af nogle grunde men ikke på grund af andre. Al diskrimination må bekæmpes, også for at kunne imødegå multipel diskrimination.

Det er vigtigt for os, at foreningen er åben, gennemsigtig og baseret på et aktivt medlemsdemokrati for at give plads til mennesker og meninger. Kun sådan kan vi til stadighed udvikle os."

Der står INTET om partilinjer her i dette papir, som er det officielle fra LGBT Danmark. Intet om, at man skal følge trop, for ellers må man ikke vise sig sammen med foreningen. Tværtimod: "Det er vigtigt for os, at foreningen er åben, gennemsigtig og baseret på et aktivt medlemsdemokrati for at give plads til mennesker og meninger." !!!! Man må kort sagt godt arbejde for at ændre LGBT Danmarks politik, hvilket lykkeligvis også sker kontinuerligt. Ellers ville foreningen jo ikke udvikle sig.

Karen M. Larsen

Vibeke:

Med andre ord, så har du intet imod, at 8. Marts initiativet udelukker folk, der ikke går ind for en sexkøbsforbudslov - eller at de laver en konference om denne problematik uden at indbyde talere der ikke deler deres synspunkter.

Men LGBT Danmark har vær så god at lade sig repræsentere af folk der politisk modarbejder foreningens mål, såsom f.eks. homoægteskabet.
Forstå det hvem forstå det kan. Det svarer jo til, at en fagforening er forpligtet til at lade sig repræsentere af personer der politisk arbejder mod fagforeningens mål mht. f.eks. løn og arbejdsvilkår for medlemmerne...

I øvrigt hvorfor alle de her angreb på LGBT Danmark - det er jo slet ikke denne forening som det oprindelige blogindlæg handler om...

Vibeke Nielsen

Karen M. Larsen

Du misforstår mig, nu igen. Jeg starter med at slå fast, at alle er frie til at organisere sig, som de vil. Men at bordet fanger, så at sige.

Det vil sige, at hvis man går ud og siger, at man arbejder på en ting og på nogle bestemte præmisser, så gør man det. Ellers narer man folk. I bestemmer selv jeres præmisser.

8. marts-initiativet har ikke sagt noget som helst om hvilke holdninger de har på andre politikområder end på prostitutionsområdet. Og de arbejder på at fremme en bestemt interesse på det område, har de erklæret. Det skal dem, der slutter op omkring 8. marts intiativet naturligvis kunne stole på. Hvis de ikke bryder sig om denne interesse, må de danne en anden organisation.

Hvis LGBT Danmark omvendt havde vedtaget, at man ikke måtte være medlem af både LGBT Danmark og eksempelvis Dansk Folkeparti samtidig, jamen så ville det være jeres officielle politik. Det er jer selv, der har valgt, hvem i forpligter jer til at lade jer repræsentere af og det gør i gennem jeres vedtægter. Jeg har ikke været med til at lave jeres vedtægter.

Igen! Jeg bestemmer ikke jeres præmisser, hverken 8. marts-intiatitvets eller LGBT Danmarks. I bestemmer selv. Men dem der slutter op om jer skal naturligvis kunne stole på jeres formålserklæringer og eventuelle paragraffer.

Det vil så også sige, at ingen forventer at 8. marts-initiativet har en bestemt mening om transkønnede, hverken progressiv eller det modsatte. Man er ikke med til at legitimere andre politikker end en bestemt politik på prostitutionsområdet, hvis man slutter op omkring 8. marts-initiativet.

Karen M. Larsen

Vibeke:

LGBT's vedtægter viser, at foreningen går imod diskrimination - DF går ind for diskrimination af homoseksuelle - så hvad er problemet i at mene, at DF'er ikke bør repræsentere LGBT Danmark?

Ved at lade transfober optræde som talere legitimerer 8. Marts initiativet transfobi - de venstrefløjs politikere der støtter konferencen samtidigt med, at de siger, at de er imod transfobi, har derfor et problem.

Vibeke Nielsen

Man kan ikke sige at alle, der er medlemmer af DF over en kam, er tilhængere af diskrimination. Det udsagn er ikke juridisk holdbart. Derfor er det en tolkningssag om en bestemt person, der er medlem af DF, går ind for diskrimination på LGBTs kerneområder.

Problemet er dermed, at det ikke er ekspliciteteret i jeres vedtægter at man ikke må være medlem af netop denne organisation, altså DF, hvis man skal kunne gøre fuldt brug af medlemsdemokratiet og udtale sig på foreningens vegne, vælges til tillidsposter osv.

En DF'er vil kunne trække jer i retten, hvis han eller hun får mundkurv på eller på anden måde nægtes at bruge medlemsdemokratiet fuldt ud med den begrundelse, at personen er medlem af DF.

Karen M. Larsen

Vibeke:

En forenings medlemmer har ret til at vælge hvem den vil lade repræsentere sig. DF tillader mig bekendt ikke partimedlemmer offentligt at tage afstand fra partiets politik - derfor vil en DF kandidat til en LGBT tillidspost ikke kunne tillade sig at tage afstand fra partiets homofobiske politik - og dermed vil de være uholdbare ud fra et LGBT synspunkt.

Og igen - blogartiklen handler ikke om LGBT Danmarks ret til at kræve, at dets repræsentanter bakker op om foreningens politik, men om at venstrefløjspolitikere støtter en konference der legitimerer transfobi.

Vibeke Nielsen

Det her bliver det sidste indlæg fra mig. Noget siger mig, at du er en af den heldigvis usædvanlige type, der har meget svært ved rent logisk at oversætte en situation til en anden.

Hvis du virkelig mener at alle deltagere i denne konference er med til at legitimere had, frygt og afsky overfor transpersoner ved at deltage i en konference om forbud imod køb af prostitution, idet der deltager to personer, som skal tale om prostitution, ikke om transpersoner, men om prostitution, som du, Queerkraft og nogle transpolitiske aktivister MENER hader frygter og afskyer transpersoner på basis af dels en meget gammel bog, dels nogle få løsrevne udtalelser....så er LGBT Danmark da i langt højere grad med til at legitimere racisme ved at optage medlemmer i foreningen, der også er medlemmer af organisationer, hvor ledende skikkelser har gentagne racismedomme på generaliebladet.

Hvis du virkelig mener a, må du nødvendigvis også mene b. Medmindre du da er klar til at gennemgå samtlige medlemmer af organisationen LGBT Danmark for tidligere udtalelser, skriblerier, foreningsmedlemskaber osv. Og smide alle, der har en plet, ud.

Jeg mener IKKE, at det forholder sig sådan, altså at man er med til at legitimere rådne holdninger ved at deltage i de samme fester, konferencer, foreninger, parader osv med folk, der i andre sammenhænge har rådne holdninger, MEDMINDRE disse personer kommer anstigende med bannere og taler, der giver udtryk for disse rådne holdninger.

Karen M. Larsen

Ja lad os hellere stoppe her - nu begynder du nemlig at anklage mig for det du anklager mig for - altså for at jeg skulle bakke op om racistiske medlemmer af LGBT Danmark - og det efter, at du har bebrejdet mig, at jeg mener, at sådanne folk ikke burde repræsentere LGBT Danmark...

I en verden hvor transpersoner bliver mødt med vold, chikane og diskrimination er det sørgeligt at se folk bagatellisere transfobi...

Vibeke Nielsen

Nej, jeg begynder ikke at anklage dig for andet, end manglende evne til at oversætte.

Og at du mangler den evne, beviser du nu igen.

Fint. Vi stopper her.

Alle de grove anklager og sygeliggørelsen af andre holdninger end din egen, vil jeg lade dig om.

Janice Raymond har skrevet en bog hvis hovedtese er, at trans-personer er en bevidst forsøg fra mændenes side på at infiltrere kvindebevægelsen indefra! Det er så hende der som en af hovedtalerne skal give konferencen autoritet! :-)

Med sådan en jævnt fascistisk båtnakke som hovedtaler kommer konferencen til at stå meget svagt mod de beskyldninger om nypuritanisme som altid følger i kølvandet når der argumenteres for et forbud mod købesex.

De udvandrende kunne eventuelt lave en alternativ konference.