Anders Haahr Rasmussens blog

Så blev de pludselig kildekritiske

I 2011 blev vi lidt klogere på, hvordan livet er for de mennesker, der sælger sex i Danmark. SFI – Det Nationale Forskningscenter For Velfærd udgav den hidtil største kortlægning af prostitution i Danmark tilbage i juni måned.

Undersøgelsens resultater var lidt en streg i regningen for de organisationer og politiske partier, der arbejder for at kriminalisere køb af sex. Det viste sig nemlig, (som beskrevet i Informations spalter) at der var enorm forskel på at være gadeprostitueret og så på at arbejde som escort eller på klinik:

Flertallet af gadeprostituerede begyndte at sælge sex for at finansiere et misbrug, de oplever symptomer på depression og koncentrationsbesvær og overvejer næsten alle at stoppe inden for det nærmeste år.

Anderledes forholdt det sig blandt escort- og klinikprostituerede (der står for langt størstedelen af sexsalg). Her begrundede de fleste deres debut som sexsælgere med seksuel nysgerrighed, de end ikke overvejede at stoppe med deres arbejde, var markant bedre uddannede og dyrkede sikrere sex end deres ”kolleger” på gaden.

Forskellene viste sig at være så store, at man nærmest var nødt til at tale om prostitutioner, i flertal, hvilket måske kunne gøre det svært at insistere på one size fits all-lovgivning, som fx kriminalisering og forbud af alle former for købesex.

Nu har to af de mest ivrige aktører i prostitutionsdebatten – Kvinfo (videnscenteret, der, lad os nøjes med at sige det sådan, forholder sig skeptisk til prostitution som lovligt erhverv) og Seksualpolitisk Forum (tilhænger af rettigheder til sexarbejdere) – så haft tid til at læse rapporten igennem og kritisere den fra hver deres perspektiv. Eller rettere, Seksualpolitisk Forum har kritiseret den fra deres perspektiv (med fokus på alle de dystre myter om prostitution, som rapporten gør op med, men også med fokus på, hvordan resultaterne fra det meget lille antal interviewede gadeprostituerede (der unægtelig tegner et dystert billede af branchen) ikke kan tages for gode varer pga. manglende repræsentativitet og bias i indsamlingsmetoden), mens Kvinfo gennem sit webmagasin har interviewet (læs: ageret mikrofonholder for) en statistiker, der mener, at undersøgelsen slet og ret er ubrugelig. Oplysningerne i rapporten er så misvisende, at vi alle havde været dem bedre foruden – de er ”værre end ingenting”, siger statistiker Inge Henningsen med henvisning til, at SFI-undersøgelsen ikke har talt med nok gadeprostituerede og udenlandske sexarbejdere og derfor bør kaldes en rapport om ”danske velfungerende prostituerede”.

Der er noget virkelig bizart over interviewet med Inge Henningsen. Ikke i sig selv på grund af det, hun siger (selv om det også er en nærmere granskning værd), men på grund af Kvinfos beslutning om at dække den hidtil mest omfattende kortlægning af prostitution i Danmark med en fuldstændig ensidig nedsabling af undersøgelsens resultater. Resultater, der alt andet lige giver mulighed for en tiltrængt nuancering af en ellers noget karikeret debat.

Man får uvægerligt den mistanke, at videnscenteret og forskningsbiblioteket Kvinfo ikke er synderligt interesserede i at nuancere debatten. Eller som talskvinde for Sexarbejdernes Interesseorganisation Susanne Møller skriver i sit svar til artiklen i Kvinfos webmagasin:

"Kvinfo kritiserer dén danske undersøgelse om sexarbejde, der uden sammenligning holder det højeste videnskabelige niveau. Fint nok; SFI-rapporten er trods alt ikke bedre, end at den kan kritiseres. Vi har også selv kritiseret den. Men hvor var videnscenteret og forskningsbiblioteket, dengang vi andre kæmpede for bare at få embedsmændene til at tale sandt om deres kilder? Sandheden er, at vores erhverv usagligt er blevet sværtet til på kryds og tværs, og at debatten langt hen ad vejen er blevet ført på et usandt grundlag, uden at KVINFO har gjort sig nogen bestræbelser på at rette op på det. Først i det øjeblik, hvor der kommer en rapport, som også fremdrager positive elementer om vores erhverv, agerer KVINFO som et videnscenter og et forskningsbibliotek."

Kommentarer

Anne Marie Pedersen

Kvinfor skyder sig selv i foden.

Jeg har stor respekt for Inge Henningsen. Det man kan læse i interviewet med hende er stort set bare en bortfaldsanalyse. Det er virkelig også fair nok.

Men hvor er det rigtigt, at det er pinligt, at kildekritiken (eller metodekritiken, som jeg nok rettere vil kalde det) har været totalt fraværende til dato. Så er det bare om at komme i gang og få lavet nogle mere repræsentative undersøgelser.

Anne Marie Pedersen

kvinfor = kvinfo

Jeg vil gerne appellere til en ny morale hos mænd og andre sexkøbere: hav kun sex med organiserede sexarbejdere! Hvis alle havde det sådan og boykottede kvinder uden for SIO, kunne det sætte skub i udviklingen mod ordnede forhold i sexbranchen og (forhåbentlig) lukke munden på forbudshysterikerne.