Anders Henriksen

Seneste artikler af
Anders Henriksen

Sider

Mest læste
  1. Hvis Vesten beslutter at bruge magt mod Syrien udenom FN’s Sikkerhedsråd vil det være i strid med folkeretten, men f.eks. interventionen i Kosovo i 1999 uden FN-mandat viser, at dette tab af legitimation kan være til at overse. En ’forkert’ krig var det jo ikke
  2. Folkene bag Irak-komiteen ømsker, at udenrigspolitik gøres afhængig af folkeretten og FN's Sikkerhedsråd. Det er udtryk for en retliggørelse af politikken, som ingen kan være tjent med
  3. En række sager omtalt i de danske medier viser, at der skal findes en passende balance mellem den skade, som et menneske forvolder et andet menneske og samfundet ved sin forbrydelse, og den sanktion, forbrydelsen mødes med
  4. Landsretten overser tilsyneladende, at myndighederne har anvendt et ulovligt kriterium i sagen om Elias Karkavandi
  5. Torsdag rensede Højesteret Forsvarsministeriet for mistanken om, at det burde have vidst, at afghanske fanger risikerede mishandling i amerikansk varetægt. Men ministeriet blev ikke renset for mistanken om at have brudt Genève-konventionen
  6. Med Islamisk Stats halshugning af amerikanske gidsler er præmisserne ændret for debatten om, hvorvidt USA’s præsident fortsat skal have bemyndigelse til at gå i krig uden kongressens samtykke
  7. Assad-regimet er den eneste part i den syriske borgerkrig, der ikke lovligt kan gøres til genstand for international magtanvendelse
  8. Langsigtede forandringer af det amerikanske samfund går ofte gennem dets højesteret. Derfor er det så vigtigt, hvem der skal afløse Antonin Scalia. Denne gang er udpegningen af en ny dommer vigtigere end i årtier