Anders Henriksen

Seneste artikler af
Anders Henriksen

Sider

Mest læste
  1. Langsigtede forandringer af det amerikanske samfund går ofte gennem dets højesteret. Derfor er det så vigtigt, hvem der skal afløse Antonin Scalia. Denne gang er udpegningen af en ny dommer vigtigere end i årtier
  2. En række sager omtalt i de danske medier viser, at der skal findes en passende balance mellem den skade, som et menneske forvolder et andet menneske og samfundet ved sin forbrydelse, og den sanktion, forbrydelsen mødes med
  3. Torsdag rensede Højesteret Forsvarsministeriet for mistanken om, at det burde have vidst, at afghanske fanger risikerede mishandling i amerikansk varetægt. Men ministeriet blev ikke renset for mistanken om at have brudt Genève-konventionen
  4. Hvis Vesten beslutter at bruge magt mod Syrien udenom FN’s Sikkerhedsråd vil det være i strid med folkeretten, men f.eks. interventionen i Kosovo i 1999 uden FN-mandat viser, at dette tab af legitimation kan være til at overse. En ’forkert’ krig var det jo ikke
  5. Debatten handler ikke længere om, hvorvidt det giver politisk mening at gå i krig eller ej, men i stedet om, hvorvidt det er lovligt
  6. Vi bør gøre os nogle lidt mere principielle overvejelser om indholdet af vores antiterrorlovgivning. For eksempel om, hvorvidt vi som borgere har måttet acceptere for mange indgreb i vores frihed
  7. Den amerikanske efterretningstjeneste NSA må indstille sig på en helt anden operationel virkelighed, hvis ikke en højere retsinstans vælger at omgøre en nylig dom imod tjenesten baseret på Edward Snowdens læk af fortrolige NSA-dokumenter
  8. Folkets ret til selv at bestemme gælder kun inden for staten, og derfor kan Krims borgere ikke selv vælge ved en folkeafstemning, om de vil høre til Ukraine eller Rusland