Anders Lundkvist

Artikler
 • Kommentar
  15. februar 2017

  Venstrefløjen skal passe på ord som frihandel, skattetryk og populisme

  Venstrefløjen bruger sproget bevidstløst. F.eks. taler man om skattetryk, selv om ordet er opfundet af velfærdsstatens modstandere. Ord skaber virkelighed, og derfor skal man passe på med at overtage modstandernes begreber
  Alternativets Rasmus Nordqvist (billedet) og SF's Pia Olsen Dyhr skal lade være med at forplumre sproget ved at tale om ’frihandel’, når de faktisk ønsker politisk reguleret handel, mener dagens kommentarskribent.
 • Kommentar
  23. februar 2015

  Kunsten at sælge en pels om sommeren

  Blå blok, for tiden ledet af Corydon og Thorning, fastholder nedskæringspolitikken, selv om dansk økonomi har det strålende. Forklaringen må være, at de principielt foretrækker den kapitalistisk styrede sektor frem for den demokratisk styrede
 • Kommentar
  16. januar 2015

  Syriza kan vise vejen i kampen mod nyliberalismen

  For første gang siden 2008, da finanskapitalen kastede Europa ud i krisen, er der nu en reel mulighed for et brud med nedskæringspolitikken. Nemlig hvis Syriza vinder det græske valg
 • Kommentar
  2. december 2013

  Skatteforargelse

  Så længe kapitalen kan bevæge sig frit, kan politikerne ikke dæmme op for skatteunddragelsen – hverken den lovlige eller den ulovlige. De må nøjes med at lade sig forarge
 • Kronik
  25. oktober 2013

  Demokratiet indskrænkes til stadighed

  Konflikter ses i stigende grad som underordnede ’samfundsinteresser’, som definerer den ’rigtige’ politik. Men hvis denne harmoniske samfundsopfattelse er rigtig, bliver demokratiet meningsløst, for så er der ikke reelle valgmuligheder. Vi kan stemme, men der vil ikke været noget at stemme om eller noget at vælge mellem
  Der bliver færre valgsteder ved hvert valg, og det fortsætter. Det er bekymrende for demokratiet, mener bl.a. kommunal forsker Roger Buch. HerFredericia Gymnasium, et af de største valgsteder i Fredericia
 • Kommentar
  4. september 2013

  Er vi på vej mod opsving eller nye bobler?

  I andet kvartal i år voksede økonomien i eurozonen. Politikerne klapper, men faktisk kan der meget vel være tale om en ny boble i stedet for holdbar fremgang
 • Kommentar
  30. maj 2013

  Efter nedskæringspolitikken

  En højst usædvanlig koalition af partier uden for regeringen ønsker en ny og mere ekspansiv politik. Det samme gør vismændene. Satser vi på offentlig frem for privat vækst, kan vi samtidig sikre de nødvendige miljøinvesteringer
 • Kommentar
  9. april 2013

  Europas aflyste valg

  Vi bliver bildt ind, at der ikke er et valg. At politikerne blot træffer de ’nødvendige’ beslutninger, der kan genskabe vækst og arbejdspladser. Men når den førte politik fører til stigende aktiekurser og færre arbejdspladser, må man spørge, om der mon ikke findes et alternativ?
 • Kronik
  26. februar 2013

  Sparekursens fallit

  Vi må spænde livremmen ind og få styr på de offentlige budgetter. Kun ved at spare kan vi komme ud af krisen. Derfor må der skæres i dagpenge, SU og kontanthjælp. Problemet er bare, at kuren har den stik modsatte effekt. Eurozonens sparekurs har gravet det hul, vi i 2010 ellers var på vej op af, dybere og vil fortsætte med at gøre det
  I Sydeuropa medfører nedskæringspolitikken massiv arbejdsløshed og store demonstrationer, og intet tyder på, at nedskæringerne kan få Europa ud af krisen.

Sider

 1. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
 2. 29. august 1998

  Ondskab eller kynisme

  Spørgsmålet er, om verdenshistoriens forbrydelser er værre, når de gøres med vilje og tæt på ofrene. Det frikender ofte kapitalismen MORAL Jeltsin har devalueret rublen. Det vil betyde prisstigninger og dermed en ringere levestandard for store dele af den russiske befolkning; resultatet vil formentlig blive at selvmordsraten vil gå op og Ruslands i forvejen lave middellevetid vil falde...
 3. Kommentar
  24. august 2011

  Ret og pligtprincipper bør også gælde for banker

  Banksektoren har i adskillige år været på hastig flugt fra konkurrencebaseret markedsøkonomi. Bankpakke 4 vil gøre ondt værre
 4. Kronik
  25. oktober 2013

  Demokratiet indskrænkes til stadighed

  Konflikter ses i stigende grad som underordnede ’samfundsinteresser’, som definerer den ’rigtige’ politik. Men hvis denne harmoniske samfundsopfattelse er rigtig, bliver demokratiet meningsløst, for så er der ikke reelle valgmuligheder. Vi kan stemme, men der vil ikke været noget at stemme om eller noget at vælge mellem
  Der bliver færre valgsteder ved hvert valg, og det fortsætter. Det er bekymrende for demokratiet, mener bl.a. kommunal forsker Roger Buch. HerFredericia Gymnasium, et af de største valgsteder i Fredericia