Anders Lundkvist

Seneste artikler af
Anders Lundkvist
 • Kommentar

  Venstrefløjen skal passe på ord som frihandel, skattetryk og populisme

  Venstrefløjen bruger sproget bevidstløst. F.eks. taler man om skattetryk, selv om ordet er opfundet af velfærdsstatens modstandere. Ord skaber virkelighed, og derfor skal man passe på med at overtage modstandernes begreber
 • Kunsten at sælge en pels om sommeren

  Blå blok, for tiden ledet af Corydon og Thorning, fastholder nedskæringspolitikken, selv om dansk økonomi har det strålende. Forklaringen må være, at de principielt foretrækker den kapitalistisk styrede sektor frem for den demokratisk styrede
 • Syriza kan vise vejen i kampen mod nyliberalismen

  For første gang siden 2008, da finanskapitalen kastede Europa ud i krisen, er der nu en reel mulighed for et brud med nedskæringspolitikken. Nemlig hvis Syriza vinder det græske valg
 • Skatteforargelse

  Så længe kapitalen kan bevæge sig frit, kan politikerne ikke dæmme op for skatteunddragelsen – hverken den lovlige eller den ulovlige. De må nøjes med at lade sig forarge
 • Demokratiet indskrænkes til stadighed

  Konflikter ses i stigende grad som underordnede ’samfundsinteresser’, som definerer den ’rigtige’ politik. Men hvis denne harmoniske samfundsopfattelse er rigtig, bliver demokratiet meningsløst, for så er der ikke reelle valgmuligheder. Vi kan stemme, men der vil ikke været noget at stemme om eller noget at vælge mellem
 • Er vi på vej mod opsving eller nye bobler?

  I andet kvartal i år voksede økonomien i eurozonen. Politikerne klapper, men faktisk kan der meget vel være tale om en ny boble i stedet for holdbar fremgang
 • Efter nedskæringspolitikken

  En højst usædvanlig koalition af partier uden for regeringen ønsker en ny og mere ekspansiv politik. Det samme gør vismændene. Satser vi på offentlig frem for privat vækst, kan vi samtidig sikre de nødvendige miljøinvesteringer
 • Europas aflyste valg

  Vi bliver bildt ind, at der ikke er et valg. At politikerne blot træffer de ’nødvendige’ beslutninger, der kan genskabe vækst og arbejdspladser. Men når den førte politik fører til stigende aktiekurser og færre arbejdspladser, må man spørge, om der mon ikke findes et alternativ?
 • Sparekursens fallit

  Vi må spænde livremmen ind og få styr på de offentlige budgetter. Kun ved at spare kan vi komme ud af krisen. Derfor må der skæres i dagpenge, SU og kontanthjælp. Problemet er bare, at kuren har den stik modsatte effekt. Eurozonens sparekurs har gravet det hul, vi i 2010 ellers var på vej op af, dybere og vil fortsætte med at gøre det

Sider

Mest læste
 1. Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 2. Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 3. Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 4. Der er nogle problemer med den værdibaserede tolkning af den aktuelle krig. Hvis målet er at fremme værdier som demokrati og menneskerettigheder, er der bedre metoder - derfor bør vi tale om realiteterne, nemlig at det handler om interesser, ikke værdier
 5. Det er med stor betænkelighed, at vi otte højtplacerede SFere her træder offentligt frem med en kritik af SFs udlændingepolitik. Men SF må komme ud og igen føre en politik, hvor hjertet er med
 6. Konflikter ses i stigende grad som underordnede ’samfundsinteresser’, som definerer den ’rigtige’ politik. Men hvis denne harmoniske samfundsopfattelse er rigtig, bliver demokratiet meningsløst, for så er der ikke reelle valgmuligheder. Vi kan stemme, men der vil ikke været noget at stemme om eller noget at vælge mellem
 7. De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 8. Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...