Anders Lundkvist

 • Kommentar
  15. februar 2017

  Venstrefløjen skal passe på ord som frihandel, skattetryk og populisme

  Venstrefløjen bruger sproget bevidstløst. F.eks. taler man om skattetryk, selv om ordet er opfundet af velfærdsstatens modstandere. Ord skaber virkelighed, og derfor skal man passe på med at overtage modstandernes begreber
  Alternativets Rasmus Nordqvist (billedet) og SF's Pia Olsen Dyhr skal lade være med at forplumre sproget ved at tale om ’frihandel’, når de faktisk ønsker politisk reguleret handel, mener dagens kommentarskribent.
 • Kommentar
  23. februar 2015

  Kunsten at sælge en pels om sommeren

  Blå blok, for tiden ledet af Corydon og Thorning, fastholder nedskæringspolitikken, selv om dansk økonomi har det strålende. Forklaringen må være, at de principielt foretrækker den kapitalistisk styrede sektor frem for den demokratisk styrede
 • Kommentar
  16. januar 2015

  Syriza kan vise vejen i kampen mod nyliberalismen

  For første gang siden 2008, da finanskapitalen kastede Europa ud i krisen, er der nu en reel mulighed for et brud med nedskæringspolitikken. Nemlig hvis Syriza vinder det græske valg
 • Kommentar
  2. december 2013

  Skatteforargelse

  Så længe kapitalen kan bevæge sig frit, kan politikerne ikke dæmme op for skatteunddragelsen – hverken den lovlige eller den ulovlige. De må nøjes med at lade sig forarge
 • Kronik
  25. oktober 2013

  Demokratiet indskrænkes til stadighed

  Konflikter ses i stigende grad som underordnede ’samfundsinteresser’, som definerer den ’rigtige’ politik. Men hvis denne harmoniske samfundsopfattelse er rigtig, bliver demokratiet meningsløst, for så er der ikke reelle valgmuligheder. Vi kan stemme, men der vil ikke været noget at stemme om eller noget at vælge mellem
  Der bliver færre valgsteder ved hvert valg, og det fortsætter. Det er bekymrende for demokratiet, mener bl.a. kommunal forsker Roger Buch. HerFredericia Gymnasium, et af de største valgsteder i Fredericia
 • Kommentar
  4. september 2013

  Er vi på vej mod opsving eller nye bobler?

  I andet kvartal i år voksede økonomien i eurozonen. Politikerne klapper, men faktisk kan der meget vel være tale om en ny boble i stedet for holdbar fremgang
 • Kommentar
  30. maj 2013

  Efter nedskæringspolitikken

  En højst usædvanlig koalition af partier uden for regeringen ønsker en ny og mere ekspansiv politik. Det samme gør vismændene. Satser vi på offentlig frem for privat vækst, kan vi samtidig sikre de nødvendige miljøinvesteringer
 • Kommentar
  9. april 2013

  Europas aflyste valg

  Vi bliver bildt ind, at der ikke er et valg. At politikerne blot træffer de ’nødvendige’ beslutninger, der kan genskabe vækst og arbejdspladser. Men når den førte politik fører til stigende aktiekurser og færre arbejdspladser, må man spørge, om der mon ikke findes et alternativ?
 • Kronik
  26. februar 2013

  Sparekursens fallit

  Vi må spænde livremmen ind og få styr på de offentlige budgetter. Kun ved at spare kan vi komme ud af krisen. Derfor må der skæres i dagpenge, SU og kontanthjælp. Problemet er bare, at kuren har den stik modsatte effekt. Eurozonens sparekurs har gravet det hul, vi i 2010 ellers var på vej op af, dybere og vil fortsætte med at gøre det
  I Sydeuropa medfører nedskæringspolitikken massiv arbejdsløshed og store demonstrationer, og intet tyder på, at nedskæringerne kan få Europa ud af krisen.

Sider

 1. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 2. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 3. Kommentar
  10. september 2010

  Hvorfor er vi i Afghanistan?

  Der er nogle problemer med den værdibaserede tolkning af den aktuelle krig. Hvis målet er at fremme værdier som demokrati og menneskerettigheder, er der bedre metoder - derfor bør vi tale om realiteterne, nemlig at det handler om interesser, ikke værdier
 4. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme