Anders Lundkvist

 • Kommentar
  10. januar 2013

  Modeller, prognoser og politik

  De økonomiske modellers fejlagtige prognoser fører til en forkert politik. Men måske er der andre ting på spil? Så som et forsøg på at skabe en mere liberal økonomi – med de midler, der nu skal til
 • Kommentar
  12. november 2012

  Hvorfor ikke gøre det indlysende – investere mere ?

  Dansk økonomi er i alvorlige problemer. Alt tyder på mindre vækst og stigende ledighed. Hvorfor tør regeringen ikke investere sig ud af krisen, når den private sektor tydeligvis ikke er på vej til det?
 • Kommentar
  10. september 2012

  Den store illusion

  Uansvarlige regeringers ødsle finanspolitik får skylden for den økonomiske krise. Men reelt skabte den finansielle sektor dårligdommene. Hvis vi vil krisen til livs, er det den, der skal tæmmes
 • Kommentar
  6. juni 2012

  Nedskæringskapløbet gør os alle fattigere

  Selv om nedskæringspolitikken har sat økonomien i stå, fortsætter politikerne kursen. De synes at have en blind tro på, at den, der skærer mest, kan tiltrække investorerne. Et uendeligt og farligt spil sorteper er i gang
 • Kommentar
  1. maj 2012

  Fra Stauning til ’Socialdemokratisk Folkeparti’

  Det vigtigste element i den aktuelle europæiske krise er de omfattende angreb på reallønnen, de arbejdsløse, fagforeningerne og arbejdsvilkårene i almindelighed
 • Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 • Kronik
  2. januar 2012

  Kapitalismens dominans vil koste den livet

  Kapitalismen er blevet så altdominerende, at den har mistet evnen til at ride kriserne af. Da finanskapitalen samtidig har underlagt sig de folkevalgte, kan de ikke mønstre en regulering, som kan rette op på problemerne. Eneste mulighed er økonomisk demokrati, og her må den offentlige sektor danne fortroppen
  Kapitalismen er blevet så altdominerende, at den har mistet evnen til at ride kriserne af. Da finanskapitalen samtidig har underlagt sig de folkevalgte, kan de ikke mønstre en regulering, som kan rette op på problemerne. Eneste mulighed er økonomisk demokrati, og her må den offentlige sektor danne fortroppen
 • Kommentar
  23. november 2011

  Er der en vej ud af krisen?

  Om økonomisk ansvarlighed
 • Kommentar
  10. oktober 2011

  Det fornuftige skal gøres til det retfærdige

  Bank- og millionærskat er vejen til et mere lige samfund. Men så længe kapitalen er ureguleret, risikerer den slags tiltag at skræmme virksomhederne væk. Kapitalbevægelserne må derfor underkastes demokratisk styring

Sider

 1. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 2. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 3. 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 4. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 5. Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 6. Kronik
  12. august 1999

  NATO's hykleri

  Interventionen i Kosovo er udtryk for en patriakalsk verdensorden hvor NATO egenrådigt bestemmer Økonomi & politik I gamle dage havde man krige. De foregik mellem stater, og da stater og politik hænger sammen, var de af politisk natur...
 7. 7. juni 2002

  Liberalisme giver ikke demokrati

  Sagen er mere kompliceret end som så
 8. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt