Anders Lundkvist

 • Læserbrev
  10. september 2011
 • Kommentar
  24. august 2011

  Ret og pligtprincipper bør også gælde for banker

  Banksektoren har i adskillige år været på hastig flugt fra konkurrencebaseret markedsøkonomi. Bankpakke 4 vil gøre ondt værre
 • Kommentar
  10. august 2011

  Den nye krise

  USA's økonomi er gået i stå, og den europæiske gældskrise breder sig til Spanien og Italien. Det spæde opsving synes aflyst, og det er svært at få øje på vestlige regeringer, der kan eller vil gøre noget for at vende skuden. Ikke mærkeligt, at kurserne rasler ned
 • Kommentar
  6. juli 2011

  Europæisk uforstand

  De fleste økonomer er enige om, at Grækenland vil gå fallit om et år eller to. Formålet med de nye milliarder fra trojkaen (EU, ECB og IMF) er alene at udskyde det uundgåelige, i håb om at den europæiske økonomi på det tidspunkt er kommet så meget til hægterne, at den græske fallit ikke vil drage Irland, Portugal og Spanien med ned
 • Kronik
  20. november 2010

  Kæmp for alt, hvad du har kært

  Det er med stor betænkelighed, at vi otte højtplacerede SFere her træder offentligt frem med en kritik af SFs udlændingepolitik. Men SF må komme ud og igen føre en politik, hvor hjertet er med
  SF - Det ku' være så godt - men udlændingestramninger splitter partiets bagland.
 • Læserbrev
  23. oktober 2010

  Marked, kapital og demokrati

  Apropos Ida Willigs indlæg om kapitalismens tabuer (18. oktober) er det værd at se på, hvordan vi er skiftet fra en liberal tilstand til en kapitalistisk
  Gigantvirksomheder styrer en stadig større del af markedet. Det giver Adam Smiths usynlige hånd vanskelige arbejdsbetingelser.
 • Kommentar
  10. september 2010

  Hvorfor er vi i Afghanistan?

  Der er nogle problemer med den værdibaserede tolkning af den aktuelle krig. Hvis målet er at fremme værdier som demokrati og menneskerettigheder, er der bedre metoder - derfor bør vi tale om realiteterne, nemlig at det handler om interesser, ikke værdier
 • Kommentar
  4. august 2010

  Oprøret i Ungarn

  Som hidtil eneste europæiske land har Ungarn indført en bankskat - et skridt, der omgående har fremkaldt forarget modvilje fra den globale finanskapital og sanktionstrusler fra Den Internationale Valutafond og EU
  Ungarn vedtog i juli at pålægge banker, forsikringsselskaber og andre finansinstitutioner en beskeden skat på 0,5 procent af deres aktiver. Det har udløst kraftige reaktioner. Her er den ungarske regeringsleder, Viktor Orban, sammen med den tyske kansler, Angela Merkel.
 • Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt

Sider

 1. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 2. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 3. 19. november 2005

  Terror og demokrati

  Overhovedet er det ikke blot retssikkerheden, men demokratiet som sådan, der er truet i USA
 4. 12. februar 2005

  Demokrati er godt, men magt er bedre

  Bush-regeringen lider ikke af idealisme i Irak
 5. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 6. 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 7. Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 8. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt