Anders Lundkvist

 • Kommentar
  10. maj 2010

  Chokterapi i Grækenland

  Frikøbet af grækerne er frem for alt et frikøb af finanskapital og storbanker, som ligger inde med mængder af potentielt værdiløse græske statsobligationer - nu må den græske befolkning betale prisen i form af en økonomisk hestekur, der er som dikteret af nyliberalistiske doktriner
 • Kommentar
  17. februar 2009

  Genopretningspolitikken efter nyliberalismen

  Den uhæmmede kapitalisme, der har givet frit spil for enhver spekulant, er i fuld gang med at erodere almindelige menneskers pensionsformue, og det er åbenbart, at politikere og økonomer intet har lært. Der er ganske enkelt brug for en radikalt anden politik
  Langt de fleste ønsker blot forudsigelige og ordentlige boligforhold til en rimelig pris og en sikret alderdom, hvorfor pensions- og boligformuen bør frigøres fra finanskapitalen og underlægges offentlig kontrol.
 • 1. juni 2005

  Efter natten kommer dagen: Efter nej kommer ja

  I stedet for at diskutere ja eller nej til EU, burde venstrefløjen diskutere hvilket EU, vi skal have
 • 4. oktober 2005

  Det tredje Nej

  Et spøgelse er begyndt at gå rundt i Tyskland. Nyliberalismen er sat under angreb!
 • 19. november 2005

  Terror og demokrati

  Overhovedet er det ikke blot retssikkerheden, men demokratiet som sådan, der er truet i USA
 • 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 • 1. juni 2006

  Fanget af fjenden: det politiske sprog

  Hvis den grundlæggende politiske strid står mellem stat og marked, har liberalismens kritikere tabt på forhånd. Hvis modsætningen går mellem demokrati og kapitalisme, har oppositionen både en mening og en chance
 • 31. oktober 2006

  USA's kapitalistiske demokrati

  Det kommende midtvejsvalg er en god anledning til at reflektere over den særlige type demokrati, som findes i USA. I et demokrati er der jo flertallet, der bestemmer. Man skulle nu tro at dette automatisk indebærer, at politikken varetager flertallets interesser...
 • 19. marts 2005

  Klassekamp og folkefront

  Det, der er brug for hos formandskandidaterne i S og SF er lidt kamphumør og vilje til at lave verden om

Sider

 1. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 2. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 3. 19. november 2005

  Terror og demokrati

  Overhovedet er det ikke blot retssikkerheden, men demokratiet som sådan, der er truet i USA
 4. 12. februar 2005

  Demokrati er godt, men magt er bedre

  Bush-regeringen lider ikke af idealisme i Irak
 5. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 6. 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 7. Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 8. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt