Anders Lundkvist

 • 19. marts 2005

  Klassekamp og folkefront

  Det, der er brug for hos formandskandidaterne i S og SF er lidt kamphumør og vilje til at lave verden om
 • 12. februar 2005

  Demokrati er godt, men magt er bedre

  Bush-regeringen lider ikke af idealisme i Irak
 • 12. januar 2005

  Papirtigeren

  Vi er med til at finansiere USA’s overforbrug
 • 30. november 2004

  Fremmedfjendskhedens politiske økonomi

  Den nationale version af nyliberalismen udelukker arbejdskraften fra frihedens rige kommentar
 • Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 • 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 • 7. juni 2002

  Liberalisme giver ikke demokrati

  Sagen er mere kompliceret end som så
 • 18. december 2001

  Miraklet

  Er Japan beviset på, at Adam Smith alligevel havde ret?
 • Kronik
  31. juli 2001

  Genova 2001 og den sorte blok

  Genova 2001 blev det afgørende gennembrud for Seattle-bevægelsen og for kampen mod nyliberalismen

Sider

 1. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 2. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 3. 19. november 2005

  Terror og demokrati

  Overhovedet er det ikke blot retssikkerheden, men demokratiet som sådan, der er truet i USA
 4. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 5. 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 6. Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 7. Kronik
  12. august 1999

  NATO's hykleri

  Interventionen i Kosovo er udtryk for en patriakalsk verdensorden hvor NATO egenrådigt bestemmer Økonomi & politik I gamle dage havde man krige. De foregik mellem stater, og da stater og politik hænger sammen, var de af politisk natur...
 8. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt