Anders Lundkvist

 • 29. august 1998

  Ondskab eller kynisme

  Spørgsmålet er, om verdenshistoriens forbrydelser er værre, når de gøres med vilje og tæt på ofrene. Det frikender ofte kapitalismen MORAL Jeltsin har devalueret rublen. Det vil betyde prisstigninger og dermed en ringere levestandard for store dele af den russiske befolkning; resultatet vil formentlig blive at selvmordsraten vil gå op og Ruslands i forvejen lave middellevetid vil falde...
 • Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 • Kronik
  19. februar 1998

  Umættelighedens mantra

  På markedet må vi alle være ubøjelige egoister. I takt med at flere sociale relationer undergives markedets vilkår, giver det os vel et moralsk problem ØKONOMI I OPBRUD Der foregår for tiden i Information en heftig debat om økonomisk teori, med udgangspunkt i en artikel af Jesper Jespersen...

Sider

 1. Kronik
  18. maj 2004

  Hoved eller høved

  Oppositionen må rejse en værdikamp, hvor liberale værdier konsekvent imødegås af demokratiske værdier. Vi skal betale vor skat med glæde, som Viggo Kampman sagde for mere end 40 år siden
 2. Kommentar
  23. februar 2012

  Hvad Keynes kan bruges til

  Krisetider skaber muligheder. De liberale har grebet chancen for at virkeliggøre deres visioner om en minimalstat; velfærdsstaten og de arbejdsløse betaler prisen
 3. 19. november 2005

  Terror og demokrati

  Overhovedet er det ikke blot retssikkerheden, men demokratiet som sådan, der er truet i USA
 4. 12. februar 2005

  Demokrati er godt, men magt er bedre

  Bush-regeringen lider ikke af idealisme i Irak
 5. 15. maj 2004

  Liberalismen er lige så død som kommunismen

  De største selskabers magt over verdens udvikling har fået karakter af kapitalistisk planøkonomi. Liberalismen er reelt sat ud af kraft. Vejen tilbage er lukket, og vejen frem stiller os over for et valg mellem kapitalistisk eller demokratisk planøkonomi, siger forfatter til ny afhandling om forholdet mellem demokrati og kapitalisme
 6. 27. december 2005

  Frihandel og den virkelige verden

  Det kan diskuteres om frihandel er godt eller skidt, men ikke at frihandel betyder frihed for de handlende. Og hvem er så de? Hvis man læser avisernes reportager fra WTO-forhandlingerne skulle man tro, at det var 'EU', 'Kina' osv...
 7. Kronik
  20. april 1998

  Venstrefløjens historie

  Konjunkturerne er ikke med venstre-fløjen. Men tab ikke modet. En, der var part i sagen, ser tilbage Som landet ligger i disse år er der ingen tvivl om, at Venstrefløjen har tabt...
 8. Kronik
  25. maj 2010

  Almenvel eller kapitalinteresser: To strategier mod en gældskrise

  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt
  Finanskapitalens behov sætter i dag de 'selvfølgelige rammer' for kriseintervention: EU og de nationale regeringer er låst af markedets krav. Kun hvis det klassiske, keynesianske alternativ til neoliberale nedskæringer - ekspansiv finanspolitik - supplerer sig selv med indgreb mod kapitalens fri bevægelighed kan det blive effektivt