Anders Wamsler De Grønne I Demokratisk Fornyelse

  • 24. februar 1998

    Avis-debat på bodega-niveau

    Den levende avis-debat er trængt i baggrunden af anonyme europæere og løftede pegefingre EU Et af de vigtigste fora for den folkelige demokratiske debat, der er foregået her i landet gennem de seneste 50 år, har været avisernes debatsider...
  • 16. oktober 1997

    Grønne Europa-visioner

    Bifalder man den fælles vision om et fremtidigt grønt europæisk samarbejde, så er man som dansker, på hele Europas vegne, forpligtet til at sige nej til Amsterdam-traktaten ALTERNATIV European Federation of Green Parties er en sammenslutning af 29 grønne partier fra 27 europæiske lande, med over 200 repræsentanter i 14 forskellige parlamenter...