Andreas Bergh

  • Kronik
    25. februar 2011

    Sammenhæng mellem ulighed og ringe livskvalitet er ikke bevist

    Ulighed svækker livskvaliteten for høj som lav, skriver Richard Wilkinson i sin feterede bog ’The Spirit Level’. Men konklusionerne bygger på selektiv omgang med data og et mangelfuldt overblik over den nyeste velfærdsforskning
    Det er ikke nødvendigvis uligheden i samfundet, der har sendt manden her i sygesengen.