Anna Glent Overgaard

  • Baggrund
    14. februar 2011

    Indvandrere længere tid syge end danskere

    Langvarigt sygefravær blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande er større end blandt danske lønmodtagere generelt. Selv om problemstillingen er velkendt i kommunerne, findes der ingen særskilt indsats
    Ikke-vestlige indvandrere har ofte fysisk krævende job, og det er en af forklaringer på, at de oftere bliver syge.