Anne-Birgit Schultze

  • 7. marts 1998

    Vibrationer, brummen, infralyd - vi plages af støj

    Der sker en overproduktion af el og gas og så 'må det jo gå galt et eller andet sted' - bl.a. i befolkningens private hjem STØJ "Hist hvor vejen slaar en bugt, ligger der et hus saa smukt" - så lyrisk begynder H...