Anne-Leonora Blaakilde

  • 25. august 2000

    Dagbog fra en luftakrobat

    Hvornår indser arbejdsmarkedspolitikerne, at den senmoderne arbejdskraft aldrig bliver arbejdsløs - men kun lønløs? Mange penge til kontrolinstanser og sundhedsudgifter kunne spares med lidt klarsyn Qlummen Hvordan skulle man få lyst til arbejdsmarkedet når man ser hvordan de mennesker der lever op til kravene ser ud? Grå, trætte, stressede...
  • 16. januar 1999

    Jeg vi eller man

    Sproget siger mere end mange ord - med pronominerne i verdens centrum QLUMMEN I orkanens øje. Der vil jeg gerne befinde mig." Sagde Paprika Steen i et interview til Politiken for et par uger siden...