Annette Kronborg

  • Kommentar
    30. juni 2008

    Forældreansvarsloven

    Det svære spørgsmål i dag bør være, om den grad af lighed, som de fleste fædre har opnået med forældreansvarsloven, har fundet sted på bekostning af de mest udsatte børn, dvs. lovens undtagelse