Arne Lund Noah-Trafik

 • 12. juli 1999

  Ethanolen slår ikke den almindelige benzin

  Den "grønne" benzin lever ikke op til sit navn "Grøn" benzin Bekymringen over at tilsætningen af MTBE til benzinen - og risikoen for at skidtet ender i grund-vandet - får nu de konservatives Henriette Kjær med støtte af Det Økologiske Råd - til at trække det håbløse forslag om ethanol eller såkaldt "grøn" benzin, af stalden...
 • 29. maj 1999

  Nye våben til miljøet

  Lykkes det mon denne gang at sammensætte et visionært Europa-parlament, der tager miljøet alvorligt? 10. juni Europa-Parlamentet kan blive et nyttigt redskab i miljøkampen. Amsterdam-traktaten har nemlig givet parlamentet mere indflydelse på lovgivningen og den fælles beslutningstagen, også kaldet forligsprocessen...
 • 23. april 1999

  Politikere med bilring

  Misforholdet mellem kollektiv og individuel trafik bliver mere og mere grelt. Beslutningstagerne er ofte dovne bilister UDKØRT Halvfemsernes trafikministre fremhæver ofte 'at der i disse år investeres ganske meget i togdriften'...
 • 9. november 1998

  Benzinsvin

  EU indgik i 1995 en aftale med bilindustrien om at give energieffektivitet en mere fremtrædende plads i markedsføringen i stedet for fart og smartness. Hvor mange tager den aftale alvorligt - endsige kender den? MILJØ Bilannoncernes salgsargumenter er smartness, sikkerhed, fart, komfort, rummelighed og alt det kære legetøj, enhver bilist holder af...
 • 25. september 1998

  Myten om benzinøkonomiske biler

  Ulysten til at fremstille benzin-økonomiske biler er massiv. Bilfabrik-kerne vil hellere lave store, smarte biler - her er fortjenesten større CO2 Forventninger til de benzin-økonomiske biler er efterhånden ved at nå messianske højder...
 • 4. september 1998

  Lykketoft som trafik-minister

  Skal trafikpolitikken virkelig afgøres i et vækstforhippet Finansministerium? FINANS-TRAFIK Mogens Lykketoft og hans økonomer mener, at det hverken er 'hensigtsmæssigt eller muligt' at stabilisere bilernes CO2-udslip inden 2005...
 • 7. april 1998

  Trafikpolitisk her-og-nu-løsning

  Kun en trafikpolitik, der fremmer gang, cykling og kollektiv trafik og samtidig begrænser bilismen, kan løse byernes trafikproblemer BOMPENGE Når planlæggere og politikere i de større byer gennem årene er blevet kritiseret for manglende indgriben over for trafikproblemerne, har de ofte tyet til undskyldningen om "at kommunen ikke har bemyndigelse til at standse eller begrænse trafikken...

Sider

 1. 24. december 2001

  Jeg ønsker mig en motorvej

  Så blev det atter jul i Entreprenør-foreningen
 2. 24. februar 2001

  Kamp om en skinne

  S-togs-løsningen til Roskilde er voldsomt underfinansieret