Benjamin Marco Dalton

 • Kommentar
  26. marts 2012

  Reaktionær sekularisme

  Det er ved igen at blive muligt at tale om religion som éns grundlæggende antagelser om universet og tilværelsen. Men vensterreaktionære kan ikke nære sig for at synge den gamle sang om, at der alene findes materielle politiske hensyn
 • Kronik
  16. juli 2011

  Folkekirken og venstrefløjen sidder i samme synkende båd

  Folkekirken og venstrefløjen har traditionelt bekriget hinanden. I dag er de imidlertid begge blevet slået af en helt anden fjende: den moderne dyrkelse af individet og dets ubegrænsede udfoldelsesmuligheder. De har ingen berettigelse, medmindre de drager fordel af hinandens erfaringer og genskaber en stor fortælling, der aktivt ønsker at forme individ og samfund
  Folkekirken og venstrefløjen har i dag fået en fælles fjende: den moderne hyldest til individet og dets ubegrænsede udfoldelsesmuligheder. Men kunne de mon ikke opnå større gennemslagskraft ved at drage fordel af hinanden erfaringer?
 • Kommentar
  22. juni 2011

  Den lille godhed og den store lov

  FN's konvention om begrænsning af statsløshed er i strid med Danmarks grundlov, mener Søren Krarup. Det vil sige, den er ulovlig at efterleve i Danmark, og enhver, der i overnationalt øjemed sætter sig op mod grundloven, er ifølge ham en hykler