Bent Nielsen

Seneste artikler af
Bent Nielsen
  • Kongfuzismens indflydelse i Kina

    I kongfuzianismen er der ingen insisteren på objektivitet eller sandhed; i stedet fokuseres der på de adfærdsmæssige konsekvenser, ord og handlinger kan have. Mennesket vurderes på evnen til at realisere sine sociale roller bedst muligt
  • Viden uden handling er nytteløs viden

    En af det moderne Kinas førende filosoffer, Cheng Zhongying, forelæser i næste uge på Københavns Universitet. Hans tanker om blandt andet en praktisk anvendelig administrationsfilosofi har været med til at præge 'det nye harmoniske samfund' mere eller mindre tilstræbt af nyere kinesiske ledere