Bente Sorgenfrey

Seneste artikler af
Bente Sorgenfrey
  • Uddannelsesløft - er det bare noget vi leger?

    Der er ikke sammenhæng mellem regeringens ord og handling på uddannelsesområdet. Man styrker ikke de korte og mellemlange videregående uddannelser med besparelser
  • Gør plads!

    Sygeligheden blandt småbørn falder, hvis man forøger pladsen VENTELISTER Børnefamilierne kan med god grund følge de igangværende forhandlinger mellem regering og kommuner. Ved forhandlingerne vil de to parter nemlig forsøge dels at løse ventelisteproblemerne, og dels at forbedre eller i det mindste opretholde kvaliteten i landets dagintitutioner...

Sider

Mest læste
  1. Den globale ulighed stiger hastigt. Verdens otte rigeste mænd ejer det samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning, og almindelige mennesker ser deres løn og velfærd falde. Det skal laves om nu, hvis vi skal sikre en stabil verden
  2. Hvert år er 15.500 fuldtidspersoner helt eller delvist syge pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse fra FTF. Alligevel fokuserer lovgivning og myndigheder fortsat mest på de fysiske arbejdsforhold
  3. Læserbrev