Bentha Steffensen

  • 22. august 2006

    Hvordan det er at være socialrådgiver

    Jeg vil gerne kunne engagere mig i de enkelte sager og forsøge at forstå den enkelte klients problemer som unikke og særlige, men i en travl hverdag er dette blot ønsketænkning, for det administrative arbejde fylder så meget, at der ikke er tid til hver enkel klients problem