Beth Grothe Nielsen

Seneste artikler af
Beth Grothe Nielsen
 • Appetit på straf

  'Greed is good, greed is right,' sagde Gordon Gekko alias Michael Douglas i filmen 'Wall Street' fra 1987. Han endte godt nok i fængsel, men er her i 2010 på banen igen
 • Kvaksalveri i danske fængsler?

  En canadisk model til at hjælpe fanger over i et liv uden kriminalitet skal prøves i Danmark. Men Kriminalforsorgen mangler et system til vurdering af, hvem der har behov for hvad, og hvordan de bedst får udbytte af det
 • Knivlov kan svække respekten for 'lov og ret'

  Det gode, gamle princip om, at man skal have mulighed for på forhånd at vide, hvilke handlinger man kan straffes for, er sat ud af spillet med den nye såkaldte knivlov
 • Indespærring og straf med fornuft

  Adskillige undersøgelser viser, at folkets retsfølelse og ofrenes behov slet ikke er så ensidigt rettet mod strenge straffe, som det påstås. Men det har hidtil ikke påvirket de straftroende politikere
 • Man straffer da vel børn?

  Samfundet har det med at gribe hårdt ind over for de til enhver tid mest underprivilegerede og magtesløse forældre og deres børn
 • Straf skal rettes mod forbrydere

  Et burka-forbud har ingen gang på jord i et dansk straffesystem. I stedet for at straffe ofrene, bør man gå efter forbryderne, og det er allerede ulovligt at tvinge folk til at gøre noget mod deres vilje
 • Stein Bagger og ofrene

  Politikere kræver ofte strengere straffe af hensyn til ofrene. Men hvorfor gælder det kun, når det er ofre for vold og seksualforbrydelser
 • Grådigheden er ikke opstået i et socialt og økonomisk tomrum

  Markeds-fundamentalister vil gerne forklare finanskrisen og de spektakulære svindelsager som resultater af enkelt-personers grådighed. Men måske skal man se krisen og de kriminelle handlinger i et bredere samfundsmæssigt perspektiv
 • Hvorfor fortsætter vi med at lade børnene i stikken?

  Den seneste sag om mishandling af børn viser, at myndighederne ikke er blevet bedre til at forebygge vanrøgt og overgreb og gribe ind, når der opstår mistanke

Sider

Mest læste
 1. Strengere straffe forhindrer ikke forbrydelser, så hvorfor kræver politikere gang på gang straffene skærpet, alt imens fængslerne i stigende grad fungerer som velfærdssamfundets skraldeplads?
 2. En ung mand med god uddannelse og gode familieforhold burde i højere grad være i stand til at kommunikere uden knytnæveslag end en ung mand, der er vokset op i en familie, hvor tæv bliver brugt som argument. Derfor burde pæne folks sønner måske straffes hårdere, når de slår, end mindre pæne folks sønner
 3. Regeringen og DF forhøjede i 2001 strafniveauet for en række forbrydelser. Men hvilket parti tør sætte mindre fængselsstraf og mere effektive reaktioner på dagsordenen?
 4. I løbet af mindre end 10 år er det lykkedes det politiske flertal med DF som motor at få gjort krav om straf og mere straf til standardsvar på alt
 5. Retssystemet spilder tid og penge på småsager
 6. De fleste voldelige piger såvel som drenge vil sige, at de da bare vil have respekt. I virkeligheden er det frygt, de skaber. Og den mest voldelige bliver den mest frygtede. Men det giver ingen status andre steder
 7. Samfundet har det med at gribe hårdt ind over for de til enhver tid mest underprivilegerede og magtesløse forældre og deres børn
 8. Et burka-forbud har ingen gang på jord i et dansk straffesystem. I stedet for at straffe ofrene, bør man gå efter forbryderne, og det er allerede ulovligt at tvinge folk til at gøre noget mod deres vilje