Birthe Rønn Hornbech

  • 23. februar 1999

    Svind i Tvindloven

    Efter Tvinddommen vil jeg foreslå statsministeren midlertidigt at oprette et særligt retssikkerheds-ministerium JURA Tvindlov, sommerhuslov, skattelove, landbrugslove og masser af andre love vedtages uden en retssikkerhedpolitisk debat...
  • 13. januar 1998

    Nyrups arrogance over for lovarbejdet

    Et folketingsmedlem anmelder forslag til ny udlændingelov KOMMENTAR Lad det være sagt med det samme. Lovforslaget er komplet ulæseligt. L 154, forslag til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven og ægteskabsloven blev fremsat i Folketinget den 17...

Sider