Bjarke Viskum

Artikler
  • Kommentar
    13. februar 2019

    Strafferettens grænser findes gennem offentlig debat

    Retspolitiske spørgsmål om udvidelser eller indskrænkninger af det strafværdiges område er først og fremmest politiske. Vi kan ikke deponere beslutningskraften i Straffelovrådet i forventning om et juridisk orakelsvar