Bjørn Nørgaard

 • Kommentar
  13. juni 2013

  Provokation er den ultimative kunstneriske ytringsfrihed

  Det er nødvendigt ubetinget at forsvare Lars Vilks og andre provokunstnere, uanset hvor krænket religiøse gemytter kan blive. Men vi må også indse, at ytringsfriheden har et bredere spektrum af fjender endden religiøse fanatisme
 • 5. april 2004

  Hvorfor det konservative element i vores kultur er umisteligt

  ’Konservatisme er ikke kun tilbageskuende, men et nødvendigt afsæt for at se fremad,’ skriver Bjørn Nørgaard i sit essay, der trækker personlige lin-jer fra barndomshjem til tiden som professor ved Kunstakademiet. Der hersker i dette land en lang tradition for at føre borgerlig kulturpolitik, og tak for det, mener Nørgaard.
 • 7. november 1998

  Staten som spekulant

  LO's planlagte nye hovedsæde på Holmens Dokø i København risikerer at kollidere med planerne om at frede de to lange højkraner på nordlige kaj KOMMENTAR Holmen er med sin mere end 300 årige historie som flådens hovedbase og hjemsted for Orlogsværftet et af vores mest enestående og interessante monomenter...