Børge Visby

Artikler
 • 30. marts 2004

  Veritabel knockout til Chirac

  Venstrefløjen vandt 20 af de 22 franske regioner, men resultatet er mere udtryk for protest mod regeringen end tilslutning til socialisterne
 • 29. marts 2004

  Nyt slag til Chirac

  De franske vælgere benyttede regionalvalg til at vise deres utilfredshed med regeringen
 • 24. marts 2004

  Begmand til Chirac

  EN SIDDENDE regering kan ikke vinde et valg i Frankrig. I de sidste 25 år har reglen været, at vælgerflertallet altid vender sig mod magthaverne og siger: Ud! Nogle ser det som et trist udtryk for fransk kværulanteri, mangel på stabilitet og dybere ansvarsfølelse, en kolerisk og overfladisk reaktion...
 • 22. marts 2004

  Sejr til fransk venstrefløj

  Franske regionalvalg gav Frankrigs siddende konservative regering en indirekte mistillidserklæring
 • 19. marts 2004

  Mellem frygt og ligegyldighed

  De franske regionalvalg den 21. og 28 marts påkalder sig ringe interesse hos vælgerne, men imødeses med frygt af alle partier – undtagen Le Pens Front National
 • 1. marts 2004

  ’Statens krig mod intelligensen’

  Fransk kulturkamp med massiv protestadresse, hvor intellektuelle retter skytset mod regeringen Raffarins populisme og nedskæringspolitik
 • 20. februar 2004

  Frankrigs aborterede reform

  35 timers ugen nåede kun at blive halvt gennemført, og øget fritid frem for mere løn synes kun at interessere den velstillede, kulturelt rustede middelklasse
 • 16. februar 2004

  Retspolitisk afsporing

  KENDER MAN ’København-kriterierne’ i Paris? Det drejer sig om de betingelser med hensyn til demokratiske tilstande og retsstatsprincipper, som et land skal opfylde for at kunne blive optaget i Rom-traktatens hellige fællesskab også kaldet EU...
 • 16. februar 2004

  Røre om fransk ’politistat’

  Retspolitisk reform fremkalder protester, advokatstrejke og klage til Forfatningsrådet

Sider

 1. 4. juni 1999

  Frankrigs utallige grundlove

  Franskmændene har haft mange forfatninger, der konstant revideres. Men ét punkt tages særligt alvorligt: Adskillelsen af stat og kirke FRANKRIG PARIS - Mens Danmark trofast fejrer sin Grundlov år efter år, er noget tilsvarende svært at forestille sig i Frankrig...
 2. 3. juni 2004

  Pensioner – et fransk minefelt

  Den demografisk begrundede stramning blev gennemført, men supplerende private pensionskasser får venstrefløjen til at se rødt
 3. 13. november 1997

  Det franske skoleproletariat

  Det franske skolevæsen afspejler det moderne samfund: En stor middelklasse og et nyt proletariat Skolen på kloden PARIS - Hver gang Frankrig får en ny regering, kommer der med sikkerhed et nyt udspil på skoleområdet...
 4. Analyse
  11. marts 1999

  USA bestemmer farten

  NATO-udvidelsen styrker USA's magt i Europa, og den europæiske autonomi lader vente på sig trods EU, WEU og FUSP Siden den Anden Verdenskrig har USA været en europæisk magt, og intet tyder på, at Washington vil opgive denne rolle uanset den sovjetiske fjendes forsvinden på den østlige side af Europa...
 5. 5. juli 2001

  Bag facaden ligger ghettoen

  En ny fransk rapport om diskrimination af indvandrere konkluderer, at den offentlige politik fremmer det, den havde til formål at bekæmpe: intolerance
 6. 24. november 1998

  De politiske ismer

  To historikere har vekslet breve om forskelle og ligheder mellem fascismen og kommunismen NY BOG PARIS - To næsten jævnaldrende historikere, der blev enfant terrible i hver deres land ved at bryde visse tabuer - tyskeren Ernst Nolte og franskmanden François Furet - har begået et essay i form af en brevveksling, der trods sit beskedne omfang beskæftiger sig med enorme emner, centreret om det, der i lang tid var tabuet over alle tabuer, i hvert fald i venstreintellektuelle kredse: En sammenlignende analyse af fascismen og kommunismen...
 7. 4. november 1997

  Landevejens galejslaver

  Landbilstransporten er den franske økonomis slumsektor, men chauffør-strejken er også resultatet af et generelt svagt organiseret arbejdsmarked Kommentar PARIS - Lastbilchaufførerne strejker og opretter vejspærringer, blokerer benzindepoterne - endnu engang...
 8. Analyse
  9. januar 2001

  Frankrig og parlamentarismen

  Den 5. Republik lever i en latent forfatningskrise, hvor 'præsidentokratiet' står for skud, og der lyder stadig stærkere krav om tilbagevenden til parlamentarisk styre Frankrigs forfatning er blevet underkastet mange små ændringer i løbet af 40 år, og i sidste halvdel af 2000 har parlamentet vedtaget to love, der berører selve styrkeforholdet mellem præsidenten og parlamentet: En afkortning af præsidentens mandat fra syv til fem år og en lov, der forlænger Nationalforsamlingens nuværende mandat med tre måneder for at sikre, at præsidentvalget i 2002 går forud for nationalforsamlingsvalget...