Casper Hunnerup Dahl

Seneste artikler af
Casper Hunnerup Dahl
  • Hvis du vil være liberal, må du være liberalist

    Rune Lykkeberg udvander begrebet ’liberal’, når han definerer frihed som friheden til at gøre og leve, som man gerne vil, inden for rammerne af en stærk stat. For frihed er ikke lighed – de to begreber er i praksis politisk modsatrettede
  • Socialdemokratiske teser i fri dressur

    De ni socialdemokratiske teser starter lovende med at fastslå, at 'det enkelte menneskes frihed står over alt andet'. Men i den samlede socialdemokratiske vision fortaber denne fine erklæring sig i horisonten under den altoverskyggende jagt på fuldkommen lighed